21. sesterské pracovní diabetologické dny 2018

Lázeňská léčebna Mánes, odbor lázeňské péče Nemocnice Na Bulovce a Česká asociace sester (sekce diabetologická) pořádají v prostorách léčebny tradiční setkání sester z celé ČR pracující v oboru diabetologie, endokrinologie a interny.

Konference je určena nejen pro sestry dětské, sestry všeobecné, nutriční terapeutky a sestry pracující v lázeňství, ale pro všechny, kteří pečují o dětské a dospělé diabetiky, lékaře nevyjímaje. Témata konference budou zaměřeny na problematiku léčby a postupů doporučených při léčbě dětských, dorostových a dospělých diabetiků. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu a bude hodnocena kreditními body.

Přednášející z řad odborníků pracujících v oboru dětské a dospělé diabetologie účastníky akce seznámí s moderními postupy (flexibilní inzulínový program, sport a diabetes) a využíváním nových technologií v léčbě diabetu. Sestry pracující v oboru diabetologie se zaměří na informace a postřehy z praxe, včetně zajímavých kazuistik.

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

  • Začátek odborného programu je v pátek 23.11. 2018 ve 14 hodin. Odborný garant: MUDr. Jiří Souček
  • Účastnický poplatek: členové ČAS-sekce dia nebo aktivní účast: 0 Kč, ostatní: 300 Kč, lékaři – aktivní účast: 0 Kč, ostatní: 500 Kč.
  • Odbor lázeňské péče NNB – Lázeňská léčebna Mánes, Křižíkova 13, Karlovy Vary
  • Kontakt: Ivana Gajová tel: +420 606 810 047 e-mail: ivana.gajova@manes-spa.cz
  • Možnost elektronického přihlášení přes naše webové stránky:
  • Rezervace ubytování – tel.:+420 353 334 224 e-mail: rezervace@manes-spa.cz
  • Adresa: Lázeňská léčebna Mánes, Křižíkova 13, 360 01 Karlovy Vary, www.manes-spa.cz
  • http://www.manes-spa.cz/servis-pro-lekare/konference-ktere-poradame/