Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Kvalita a bezpečí zdravotnických služeb

V rámci kontinuálního zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb naším pacientům sleduje Nemocnice Na Bulovce tzv. „indikátory kvality“ v takových oblastech, jejichž výsledky ukazují, že v nemocnici je poskytována kvalitní a bezpečná péče.

Mezi sledované indikátory jsme zařadili:

  1. Průzkum sledování spokojenosti pacientů
  2. Sledování stížností
  3. Sledování odborného růstu zdravotnického personálu

1. Průzkum sledování spokojenosti:

Hospitalizovaní pacienti

Anonymním dotazníkovým průzkumem je zjišťována míra spokojenosti pacientů, míra splnění jejich očekávání ohledně léčby a všech činností spojených s pobytem v nemocnici. Z celkového počtu 42.702 hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Na Bulovce bylo vyhodnoceno v období 1.2. – 31.8.2015 v rámci projektu „Nemocnice ČR 2015“ 1056 vyplněných dotazníků. V rámci tohoto projektu byla Nemocnice Na Bulovce hodnocena úspěšností 87,4 %, kdy NNB byla hodnocena jako velmi nadprůměrná a umístila se v rámci zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praha na 9. místě.

Ambulantní pacienti

Z celkového počtu 567.438 ošetřených ambulantních pacientů v Nemocnici Na Bulovce bylo vyhodnoceno v období 1.2. – 31.8.2015 v rámci projektu „Nemocnice ČR 2015“ 314 vyplněných dotazníků. V rámci tohoto projektu byla Nemocnice Na Bulovce hodnocena úspěšností 87,4 %, kdy NNB byla hodnocena jako velmi nadprůměrná a umístila se v rámci zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praha na 10. místě.

2. Sledování stížností

Dalším důležitým ukazatelem kvality poskytovaných zdravotních služeb jsou podané stížnosti a jejich řešení včetně nápravných opatření u oprávněných stížností ze strany pacientů.

V roce 2015 Nemocnice Na Bulovce přijala 136 stížností a 246 pochval při 610 140 ošetřených pacientů. Každá podaná stížnost je individuálně řešena a vždy je pacient písemně obeznámen s výsledky šetření a při oprávněných stížnostech je i seznámen s nápravným opatřením.


3.  Sledování odborného růstu zdravotnického personálu

Za důležité také považujeme, zda nemocnice má dostatek zdravotnického personálu se specializovanou a odbornou způsobilostí, a to z toho důvodu, aby bylo možno poskytovat pacientům vysoce kvalifikované ošetření a péče.

Z celkového počtu lékařů je v Nemocnici Na Bulovce zaměstnáno 65% lékařů, kteří mají specializovanou způsobilost ve svém oboru. Z celkového počtu sester je v Nemocnici Na Bulovce zaměstnáno 70% sester s registrací v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.