Kvalita a bezpečí zdravotnických služeb

V rámci kontinuálního zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb naším pacientům sleduje Nemocnice Na Bulovce tzv. „indikátory kvality“ v takových oblastech, jejichž výsledky ukazují, že v nemocnici je poskytována kvalitní a bezpečná péče.

Mezi sledované indikátory jsme zařadili:

  1. Průzkum sledování spokojenosti pacientů
  2. Sledování stížností
  3. Sledování odborného růstu lékařů

Průzkum sledování spokojenosti

Hospitalizovaní pacienti

Z celkového počtu 39.506 hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Na Bulovce bylo vyhodnoceno v období 1. 2. – 31. 8. 2017 v rámci projektu „Nemocnice ČR 2017“ 640 vyplněných dotazníků. V rámci tohoto projektu byla Nemocnice Na Bulovce hodnocena úspěšností 83%, kdy NNB byla hodnocena jako velmi nadprůměrná a umístila se v rámci zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praha na 5. místě a v rámci celorepublikového žebříčku na 52. místě.

Ambulantní pacienti

Z celkového počtu 574.096 ošetřených ambulantních pacientů v Nemocnici Na Bulovce bylo vyhodnoceno v období 1. 2. – 31. 8. 2017 v rámci projektu „Nemocnice ČR 2017“ 150 vyplněných dotazníků. V rámci tohoto projektu byla Nemocnice Na Bulovce hodnocena úspěšností 80 %, kdy NNB byla hodnocena jako velmi nadprůměrná a umístila se v rámci zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praha na 7. místě a v rámci celorepublikového žebříčku na 56. místě.

 Sledování stížností

Dalším důležitým ukazatelem kvality poskytovaných zdravotních služeb jsou podané stížnosti a jejich řešení včetně nápravných opatření u oprávněných stížností ze strany pacientů.

V roce 2017 Nemocnice Na Bulovce přijala 109 stížností a 326 pochval při 613.602 ošetřených pacientů. Každá podaná stížnost je individuálně řešena a vždy je pacient písemně obeznámen s výsledky šetření a při oprávněných stížnostech je i seznámen s nápravným opatřením.

 Sledování odborného růstu zdravotnického personálu

Za důležité také považujeme, zda nemocnice má dostatek zdravotnického personálu se specializovanou a odbornou způsobilostí, a to z toho důvodu, aby bylo možno poskytovat pacientům vysoce kvalifikované ošetření a péče. Z celkového počtu lékařů je v Nemocnici Na Bulovce zaměstnáno 69% lékařů, kteří mají specializovanou způsobilost ve svém oboru.