Articles By Filip Řepa

Chřipka ani pneumokokové infekce nejsou nachlazení. Mohou zabíjet. Nejlepší prevencí je očkování.

Proměnlivé počasí podzimních a zimních měsíců přispívá ke zvýšenému výskytu onemocnění virového i bakteriálního původu – akutních respiračních onemocnění, chřipek a následně také pneumokokových infekcí, které mohou v závažných případech končit i smrtí. V průběhu poslední chřipkové epidemie, která probíhala od 4. do 9. kalendářního týdne roku 2019, vyhledalo podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) praktického lékaře s akutní respirační infekcí 996 000 osob. U téměř

Klíčem ke snížení rizika vzniku rakoviny vaječníků jsou laktobacily

Čeští lékaři a české pacientky se podíleli na výzkumu, který zlepšil vyhlídky na efektivnější prevenci, vyhledávání pacientek s dispozicí k rakovině vaječníků a výhledově také snížení rizika vzniku těchto nádorů. Pomoci by jim měly laktobacily, jimiž upraví poševní bakteriální prostředí. Jak totiž vědci zjistili, ženy se specifickým zastoupením bakterií v pochvě rakovinou vaječníků onemocní častěji. Riziko rakoviny vaječníků v populaci není

Umělá inteligence může pomoci v prevenci dekubitů

Dekubity, známé také jako proleženiny, představují pro oblast zdravotnictví významný problém. Společnost GoodAI a Nemocnice Na Bulovce provedly pilotní testy, které ukazují, že analýzu snímků na bázi umělé inteligence lze využít na pomoc právě při prevenci dekubitů. K vývoji dané technologie je zapotřebí další výzkum. Jak může umělá inteligence pomoci v prevenci dekubitů? Odpověď na tuto otázku v současné době hledá

Medici již nechtějí pouze přihlížet narůstajícímu počtu infekcí, kterým šlo zabránit očkováním

V roce 2019 vyhodnotila Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání očkování a s tím související klesající proočkovanost za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví spolu s takovými riziky jako je horečka Ebola, nedostupná primární péče v rozvojových zemích či nárůst rezistence bakterií na antibiotika. Bohužel snižující se proočkovanost populace a s tím

Darované inkontinenční pomůcky pomohou na urologickém oddělení

Naše urologické oddělení dnes přijalo inkontinenční pomůcky TENA. Řešení inkontinence neboli úniku moči je velmi častou součástí péče o urologické pacienty. Oddělení urologie proto dar společnosti Essity, do jejíhož portfolia patří značka TENA, velmi vítá. Absorpční pomůcky budou použity k péči o hospitalizované pacienty. Urologické oddělení Nemocnice Na Bulovce bylo založeno jako vůbec první samostatné urologické pracoviště v českých zemích. Poskytuje

Získali jsme biostimulační laser díky nadaci Kapka naděje

Dnes byl v Nemocnici Na Bulovce slavnostně předán biostimulační laser s příslušenstvím v celkové hodnotě 112 tisíc korun. Z rukou Venduly Pizingerové, prezidentky a zakladatelky Nadačního fondu Kapka naděje, přístroj převzal MUDr. Karel Harvánek, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Nemocnice Na Bulovce. „V zásadě lze říci, že laser u nás běží stále, protože každý den máme na oddělení hospitalizovaného pacienta, který

Běh pro miminka do dlaně podpořil neonatologická centra

První květnovou neděli se konal v oboře Hvězda charitativní Běh pro miminka do dlaně hlavního města Prahy organizovaný „Nedoklubkem“. Ani chladnější počasí neodradilo sedm stovek běžců, aby přišli podpořit neonatologická centra, která se starají o předčasně narozené děti. Na této krásné akci se pro Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce podařilo získat 22 000 Kč. Symbolický šek si převzal primář

Sezóna klíšťové encefalitidy je opět zde

V Nemocnici Na Bulovce se konala tisková konference věnovaná aktuálnímu tématu – očkování proti klíšťové encefalitidě. Z dostupných dat Státního zdravotního ústavu vyplývá, že v roce 2018 bylo v České republice zaznamenáno 712 případů klíšťové encefalitidy, což je nejvíce za posledních sedm let.  Prevenci formou očkování v České republice využívá pouze 25 % populace, zatímco v sousedním Rakousku je to zhruba 85 % a v Německu

Nemocnice Na Bulovce se připojuje ke kampani proti nadměrnému solení

V pondělí 4. března startuje Týden povědomí o soli, česká verze celosvětové kampaně Salt Awareness Week. Hlavním cílem je upozornit veřejnost na zdravotní rizika spojená s příliš vysokou spotřebou soli. Nemocnice Na Bulovce se k této aktivitě připojuje a poukazuje především na vznik hypertenze (vysokého krevního tlaku) v důsledku nadměrného příjmu sodíku. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by celkový denní příjem

Bulovka vyšetřuje pacientky nejmodernějším 3D mamografem

Mamodiagnostické centrum v Nemocnici Na Bulovce vyšetřuje pacientky od 20. února špičkovým mamografickým přístrojem Hologic, který umožňuje velmi přesné a šetrné 3D vyšetření prsu (tomosyntézu), a také vyšetření s použitím kontrastní látky (kontrastní mamografii). Takto vybavený moderní mamografický přístroj je v současnosti jediný v Praze a druhý v České republice a  do naší nemocnice ho přijela „pokřtít“ operní pěvkyně Eva Urbanová. “Klasické mamografy mají citlivost zhruba

První Centrum porodní asistence je v Nemocnici Na Bulovce

První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce (NNB) a Neonatologickém oddělení NNB. Jde o zásadní krok v pohledu na porodní péči i v přístupu k rodičce a k novorozenci. CPA nabízí respekt k přání budoucí matky – příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí. Zahájení provozu je naplánováno na 8. února 2019. Dnes se u této příležitosti

Provoz nového oddělení Urgentního příjmu NNB zahájen

Nemocnice Na Bulovce (NNB) zahájila k 1.1. 2019 provoz nového samostatného oddělení Urgentního příjmu, které patří k nemodernějším pracovištím svého druhu v České republice. “Jedná o další důležitý krok směřující k získání statutu traumatologického centra v naší nemocnici,“ popisuje ředitel NNB Jan Kvaček. V pátek 4.1. 2019 proběhlo slavnostní zahájení provozu oddělení za přítomnosti ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha. ”Jsem velmi rád, že Nemocnice

Zapojili jsme se do projektu Život v kufříku

Nadační fond La Vida Loca již od roku 2015 realizuje projekt Život v kufříku v porodnicích napříč Českou republikou. Novorozencům, kteří jsou již v porodnici odloženi matkou nebo z různých důvodů matce odebráni, vyplňuje prázdné místo na začátku životního příběhu. Nadační fond jim daruje kufříky, které zdravotní sestry plní informacemi o jejich narození, porodními náramky nebo přáními do života. Nadační fond

21. sesterské pracovní diabetologické dny 2018

Lázeňská léčebna Mánes, odbor lázeňské péče Nemocnice Na Bulovce a Česká asociace sester (sekce diabetologická) pořádají v prostorách léčebny tradiční setkání sester z celé ČR pracující v oboru diabetologie, endokrinologie a interny. Konference je určena nejen pro sestry dětské, sestry všeobecné, nutriční terapeutky a sestry pracující v lázeňství, ale pro všechny, kteří pečují o dětské a dospělé diabetiky, lékaře nevyjímaje. Témata konference budou zaměřeny

Světový den “Stop dekubitům” v Nemocnici Na Bulovce

Světový den „STOP DEKUBITŮM“ (proleženinám) vždy připadá na 3. čtvrtek v měsíci listopadu, v letošním roce tedy na 15. listopadu. V Nemocnici Na Bulovce (NNB) jsme si na tento den připravili akci zaměřenou právě na prevenci vzniku dekubitů. “Dekubity jsou závažnou komplikací při léčbě pacienta. Setkáváme se s nimi nejen v nemocniční péči, ale často s dekubity přicházejí pacienti již z domácího prostředí. Prevence patří

Na „XX. Sklíčkovém semináři“ byly k vidění vzácné diagnózy

V Nemocnici Na Bulovce (NNB) se konal jubilejní, již “XX. Sklíčkový seminář”, na kterém byly předními patology prezentovány především neobvyklé a vzácné diagnózy. Na přípravě programu letošního semináře se podíleli primářka patologicko-anatomického oddělení NNB MUDr. Zuzana Špůrková a primář oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Martin Čegan. Proč je seminář „sklíčkový“, vysvětluje MUDr. Zuzana Špůrková: „Histologické

Otevřeli jsme nové školicí prostory pro nelékařský zdravotnický personál

V areálu Nemocnice Na Bulovce (NNB) byly otevřeny specializované školicí prostory pro studenty 3. lékařské faktulty Univerzity Karlovy a nelékařský zdravotnický personál NNB. Učebny se nacházejí v prostorách interního oddělení.“ Školicí prostory vznikly ve vzájemné spolupráci naší nemocnice a 3. LF UK, která do učeben poskytla a bude podle potřeb poskytovat nejrůznější pomůcky k praktické výuce,” popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Unikátní operace rostoucí endoprotézy na naší ortopedické klinice

Na ortopedické klinice Nemocnice Na Bulovce byla vůbec poprvé v České republice úspěšně implantována neinvazivně rostoucí endoprotéza kolenního kloubu. Pacientem byl desetiletý Samuel se zhoubným nádorem stehenní kosti.

Samuel trpěl zhoubým nádorem pravé stehenní kosti. Nádorem byla bohužel zasažená i epifýza, tedy oblast kosti bezprostředně naléhající na kloub, což neumožňovalo zachování původního kolenního kloubu.“ Uvedl ke stavu malého pacienta před operací MUDr. Jan Lesenský z ortopedické kliniky NNB. „Alternativou amputace tak byla náhrada kosti tzv. „tumorózní endoprotézou“, doplnil MUDr. Lesenský.

Jelikož dolní končetina roste z více jak 70% pravě z růstových spár kolem kolene, klasická tumorózní endoprotéza by tento růst znemožnila a výsledkem by byl dramatický a invalidizující rozdíl délek dolních končetin v průběhu dalšího vývoje chlapce, bylo rozhodnuto o použití tzv. rostoucí endoprotézy. Blíže ji popsal primář ortopedické kliniky MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.: „Námi implantovaná rostoucí endoprotéza je vyjímečná zejména neinvazivní metodou prodlužování  pomocí elektromagnetické indukce, a to až o 5 cm. Speciální hladký dřík v holenní kosti navíc neporušuje růst na druhé straně kloubu. Celkový délkový zisk tedy bude dostačující po celý zbytek růstu pacienta, bez nutnosti dalšího operačního zásahu.“

Samotný operační zákrok vedený MUDr. Lesenským proběhl bez komplikací. Pacient je bez nervově-cévní léze a vše se hojí dobře a bez jakýchkoliv známek infektu. Pozitivně zákrok hodnotila také MUDr. Marta Hósová z oddělení  patologie NNB: „Resekce byla bezpečně „onkologicky radikální“ – nádor byl tedy odstraněn celý a navíc má pacient velmi dobrou odpověď na chemoterapii. Více než 95% nádoru bylo po chemoterapii mrtvé“.

Malý Samuel už má za sebou první pooperační kontrolu, na které mu lékaři vyndali kožní skobičky a provedli první prolongaci endoprotézy. Pokud tedy nedojde v další léčbě k neočekávaným komplikacím má Samuel velkou šanci na úplné uzdravení a byla mu zachráněna pravá dolní končetina.

MUDr. Jan Lesenský na tiskové konferenci popisuje princip „růstu“ použité endoprotézy. Vlevo primář ortopedické kliniky MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.

Samuel se svou maminkou při návštěvě NNB.

Chřipka a pneumokoková onemocnění dýchacího traktu ohrožují především životy seniorů

S podzimním a zimním časem pravidelně přichází i období zvýšeného počtu onemocnění virového i bakteriálního původu – akutních respiračních onemocnění, chřipek a následně také pneumokokových infekcí. V loňském roce bylo v České republice přes tisíc případů onemocnění chřipkou s velmi těžkým průběhem, z toho zhruba 300 hlášených úmrtí. V průběhu chřipky může dojít, obzvláště u straších a oslabených jedinců, ke komplikacím. Jedním z častých rizik je také sekundární infekce bakterií Streptococcus pneumoniae, která