Articles By Filip Řepa

Bulovka otevírá specializované Očkovací centrum

Nové Očkovací centrum v Nemocnici Na Bulovce vzniklo při Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí. Svoji činnosti zahájí ve čtvrtek 24. září a nabízí individuální přístup k očkování standardních i rizikových pacientů, včetně poradenství a odborných konzultací. „Očkování se věnujeme velmi intenzivně. Dětem z rizikových skupin, dospělým, cestovatelům i těhotným ženám nabízíme desítky vakcín pro různé nemoci. Rozhodli jsme se koncentrovat naše služby do jednoho

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí od pátku 9. října 2020 do neděle 25. října do 23.59 hod zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Nemocnice Na Bulovce s výjimkou: přítomnosti třetí osoby při porodu za podmínek stanovených Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (viz. níže), návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Přítomnost

Na Bulovce pomáháme astmatikům centrovou biologickou léčbou

Centrum pro léčbu těžkého astmatu funguje na Bulovce poměrně krátce. Problematiku astmatu detailně vysvětluje vedoucí tohoto centra doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. z Kliniky pneumologie, 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Co je to vlastně astma a co se odehrává v těle astmatika? Astma je chronické, celoživotní onemocnění průdušek, ve kterém hlavní roli hrají buňky – ve většině

Porodní apartmány v Nemocnici Na Bulovce: další krok ke komfortnímu a respektujícímu porodnictví

Nemocnice Na Bulovce zásadně rozšiřuje péči o těhotné a rodící ženy a také o nově narozená miminka. Ve středu 24. června byly za účasti premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha otevřeny dva nové porodní apartmány. Zároveň byla představena moderní neonatologická ambulance. Na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce funguje již od loňského února Centrum porodní asistence, kde

Podmínky pro návštěvy hospitalizovaných pacientů v NNB

1) Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách a to tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob u pacientů,  resp. v režimu 2 osoby na jednoho pacienta. 2) Jsou povoleny návštěvy otců u porodu. 3) Jsou povoleny návštěvy u dětí, které nemají v rámci hospitalizace doprovod, a to maximálně 2 osoby u jednoho dítěte, u dětí s doprovodem max 1 osoba.

S ohledem na aktuální situaci s šířením koronaviru v ČR naše nemocnice od úterý 17.3. omezuje ošetřování chronicky nemocných pacientů, vybraných výkonů a operací. Nemocnice omezuje provoz specializovaných ambulancí (s výjimkou úrazových ambulancí). Každý případ je posuzován individuálně lékařem daného pracoviště. Pacienti s již sjednanými termíny vyšetření budou přeobjednáni podle vývoje epidemiologické situace. V případě nejasností se telefonicky informujte u personálu kliniky či oddělení. 

Informace k novému typu koronaviru COVID-19

Státní zdravotní ústav (SZÚ) Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte. Ať už jste občan či zdravotník a potřebujete poradit, využijte infolinek Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106 a +420 725 191 367. Více na webu: www.szu.cz Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) HSHMP provozuje dvě speciální telefonické informačně –

Půlstoletí s Bulovkou

Když Helena Fridrichová v srpnu 1969 nastoupila jako sanitářka na Interní oddělení Nemocnice Na Bulovce, v Mladé Boleslavi byla spuštěna výroba modelu Škoda 100 a ve Spojených státech amerických se konal první ročník hudebního festivalu Woodstock. Od té doby se toho v naší nemocnici hodně změnilo a ve vedení Interního oddělení se vystřídalo sedm primářů, nicméně paní Helena si žádnou

Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV (aktualizováno 27. ledna 2020)

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví dále připravilo pro občany souhrnné informace, které budou průběžně aktualizovány. Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně

Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru

V souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR pro občany následující souhrnné informace: Co je koronavirus? Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit

Na misích lidem měníme životy

Špičkoví lékaři vyrážejí do odlehlých koutů světa pomáhat lidem, kteří by si odborný zákrok nikdy nemohli dovolit. O indické misi realizované v rámci zdravotně charitativního programu GICAM ve spolupráci s italskou nadací jsme si povídali s MUDr. Martinem Molitorem, PhD, přednostou Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce. Kde přesně jste v rámci mise GICAM tentokrát byli? Byli jsme v městečku Jamkhed,

Nemocnice Na Bulovce získala akreditaci od Spojené akreditační komise

Nemocnice Na Bulovce (NNB) získala akreditaci Spojené akreditační komise o.p.s. (SAK) na další tři roky, tedy do 20. listopadu 2022. Akreditační šetření se uskutečnilo ve druhé polovině listopadu 2019 a zahrnovalo hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. S bodovým ohodnocením 9,76 se jedná o nejlepší dosažený výsledek za poslední tři uskutečněné akreditace. MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační

Lucie Borhyová předala dar Neonatologickému oddělení

Lucie Borhyová předala dar Neonatologickému oddělení Nemocnice Na Bulovce, jménem svého nadačního fondu LuckyBe. Dýchací přístroj Vapotherm Precision Flow, v hodnotě bezmála 200 tisíc korun převzal za Neonatologické oddělení jeho primář MUDr. Martin Čihař: „Lucie Borhyová je patronkou našeho oddělení od roku 2017. Za poslední dva roky nám nadační fond LuckyBe daroval přístroje za více než milion

Ortopedická klinika má nového přednostu

Do funkce nového přednosty Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a IPVZ Nemocnice Na Bulovce byl s platností od 1. října 2019 jmenován prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. Jmenování oficiálně přijal z rukou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. a ředitele nemocnice Mgr. Jana Kvačka. Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha, titul

Skateboarding Medical Center Nemocnice Na Bulovce vrací skateboardisty do hry

Nemocnice Na Bulovce (NNB) a Česká asociace skateboardingu (ČAS) uzavřeli partnerství v oblasti prevence úrazů a zdravotní péče o členy asociace. Založením Skateboarding Medical Center nemocnice reaguje na rostoucí popularitu sportu, který byl zařazen do programu letních olympijských her v Tokiu 2020. Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a Nemocnice Na Bulovce bude poskytovat medicínskou

Chřipka ani pneumokokové infekce nejsou nachlazení. Mohou zabíjet. Nejlepší prevencí je očkování.

Proměnlivé počasí podzimních a zimních měsíců přispívá ke zvýšenému výskytu onemocnění virového i bakteriálního původu – akutních respiračních onemocnění, chřipek a následně také pneumokokových infekcí, které mohou v závažných případech končit i smrtí. V průběhu poslední chřipkové epidemie, která probíhala od 4. do 9. kalendářního týdne roku 2019, vyhledalo podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) praktického lékaře s akutní respirační infekcí 996 000 osob. U téměř

Klíčem ke snížení rizika vzniku rakoviny vaječníků jsou laktobacily

Čeští lékaři a české pacientky se podíleli na výzkumu, který zlepšil vyhlídky na efektivnější prevenci, vyhledávání pacientek s dispozicí k rakovině vaječníků a výhledově také snížení rizika vzniku těchto nádorů. Pomoci by jim měly laktobacily, jimiž upraví poševní bakteriální prostředí. Jak totiž vědci zjistili, ženy se specifickým zastoupením bakterií v pochvě rakovinou vaječníků onemocní častěji. Riziko rakoviny vaječníků v populaci není

Umělá inteligence může pomoci v prevenci dekubitů

Dekubity, známé také jako proleženiny, představují pro oblast zdravotnictví významný problém. Společnost GoodAI a Nemocnice Na Bulovce provedly pilotní testy, které ukazují, že analýzu snímků na bázi umělé inteligence lze využít na pomoc právě při prevenci dekubitů. K vývoji dané technologie je zapotřebí další výzkum. Jak může umělá inteligence pomoci v prevenci dekubitů? Odpověď na tuto otázku v současné době hledá

Medici již nechtějí pouze přihlížet narůstajícímu počtu infekcí, kterým šlo zabránit očkováním

V roce 2019 vyhodnotila Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání očkování a s tím související klesající proočkovanost za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví spolu s takovými riziky jako je horečka Ebola, nedostupná primární péče v rozvojových zemích či nárůst rezistence bakterií na antibiotika. Bohužel snižující se proočkovanost populace a s tím