Articles By Filip Řepa

Provoz nového oddělení Urgentního příjmu NNB zahájen

Nemocnice Na Bulovce (NNB) zahájila k 1.1. 2019 provoz nového samostatného oddělení Urgentního příjmu, které patří k nemodernějším pracovištím svého druhu v České republice. “Jedná o další důležitý krok směřující k získání statutu traumatologického centra v naší nemocnici,“ popisuje ředitel NNB Jan Kvaček. V pátek 4.1. 2019 proběhlo slavnostní zahájení provozu oddělení za přítomnosti ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha. ”Jsem velmi rád, že Nemocnice

Zapojili jsme se do projektu Život v kufříku

Nadační fond La Vida Loca již od roku 2015 realizuje projekt Život v kufříku v porodnicích napříč Českou republikou. Novorozencům, kteří jsou již v porodnici odloženi matkou nebo z různých důvodů matce odebráni, vyplňuje prázdné místo na začátku životního příběhu. Nadační fond jim daruje kufříky, které zdravotní sestry plní informacemi o jejich narození, porodními náramky nebo přáními do života. Nadační fond

21. sesterské pracovní diabetologické dny 2018

Lázeňská léčebna Mánes, odbor lázeňské péče Nemocnice Na Bulovce a Česká asociace sester (sekce diabetologická) pořádají v prostorách léčebny tradiční setkání sester z celé ČR pracující v oboru diabetologie, endokrinologie a interny. Konference je určena nejen pro sestry dětské, sestry všeobecné, nutriční terapeutky a sestry pracující v lázeňství, ale pro všechny, kteří pečují o dětské a dospělé diabetiky, lékaře nevyjímaje. Témata konference budou zaměřeny

Světový den “Stop dekubitům” v Nemocnici Na Bulovce

Světový den „STOP DEKUBITŮM“ (proleženinám) vždy připadá na 3. čtvrtek v měsíci listopadu, v letošním roce tedy na 15. listopadu. V Nemocnici Na Bulovce (NNB) jsme si na tento den připravili akci zaměřenou právě na prevenci vzniku dekubitů. “Dekubity jsou závažnou komplikací při léčbě pacienta. Setkáváme se s nimi nejen v nemocniční péči, ale často s dekubity přicházejí pacienti již z domácího prostředí. Prevence patří

Na „XX. Sklíčkovém semináři“ byly k vidění vzácné diagnózy

V Nemocnici Na Bulovce (NNB) se konal jubilejní, již “XX. Sklíčkový seminář”, na kterém byly předními patology prezentovány především neobvyklé a vzácné diagnózy. Na přípravě programu letošního semináře se podíleli primářka patologicko-anatomického oddělení NNB MUDr. Zuzana Špůrková a primář oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Martin Čegan. Proč je seminář „sklíčkový“, vysvětluje MUDr. Zuzana Špůrková: „Histologické

Otevřeli jsme nové školicí prostory pro nelékařský zdravotnický personál

V areálu Nemocnice Na Bulovce (NNB) byly otevřeny specializované školicí prostory pro studenty 3. lékařské faktulty Univerzity Karlovy a nelékařský zdravotnický personál NNB. Učebny se nacházejí v prostorách interního oddělení.“ Školicí prostory vznikly ve vzájemné spolupráci naší nemocnice a 3. LF UK, která do učeben poskytla a bude podle potřeb poskytovat nejrůznější pomůcky k praktické výuce,” popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Unikátní operace rostoucí endoprotézy na naší ortopedické klinice

Na ortopedické klinice Nemocnice Na Bulovce byla vůbec poprvé v České republice úspěšně implantována neinvazivně rostoucí endoprotéza kolenního kloubu. Pacientem byl desetiletý Samuel se zhoubným nádorem stehenní kosti.

Samuel trpěl zhoubým nádorem pravé stehenní kosti. Nádorem byla bohužel zasažená i epifýza, tedy oblast kosti bezprostředně naléhající na kloub, což neumožňovalo zachování původního kolenního kloubu.“ Uvedl ke stavu malého pacienta před operací MUDr. Jan Lesenský z ortopedické kliniky NNB. „Alternativou amputace tak byla náhrada kosti tzv. „tumorózní endoprotézou“, doplnil MUDr. Lesenský.

Jelikož dolní končetina roste z více jak 70% pravě z růstových spár kolem kolene, klasická tumorózní endoprotéza by tento růst znemožnila a výsledkem by byl dramatický a invalidizující rozdíl délek dolních končetin v průběhu dalšího vývoje chlapce, bylo rozhodnuto o použití tzv. rostoucí endoprotézy. Blíže ji popsal primář ortopedické kliniky MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.: „Námi implantovaná rostoucí endoprotéza je vyjímečná zejména neinvazivní metodou prodlužování  pomocí elektromagnetické indukce, a to až o 5 cm. Speciální hladký dřík v holenní kosti navíc neporušuje růst na druhé straně kloubu. Celkový délkový zisk tedy bude dostačující po celý zbytek růstu pacienta, bez nutnosti dalšího operačního zásahu.“

Samotný operační zákrok vedený MUDr. Lesenským proběhl bez komplikací. Pacient je bez nervově-cévní léze a vše se hojí dobře a bez jakýchkoliv známek infektu. Pozitivně zákrok hodnotila také MUDr. Marta Hósová z oddělení  patologie NNB: „Resekce byla bezpečně „onkologicky radikální“ – nádor byl tedy odstraněn celý a navíc má pacient velmi dobrou odpověď na chemoterapii. Více než 95% nádoru bylo po chemoterapii mrtvé“.

Malý Samuel už má za sebou první pooperační kontrolu, na které mu lékaři vyndali kožní skobičky a provedli první prolongaci endoprotézy. Pokud tedy nedojde v další léčbě k neočekávaným komplikacím má Samuel velkou šanci na úplné uzdravení a byla mu zachráněna pravá dolní končetina.

MUDr. Jan Lesenský na tiskové konferenci popisuje princip „růstu“ použité endoprotézy. Vlevo primář ortopedické kliniky MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.

Samuel se svou maminkou při návštěvě NNB.