Nová pravidla pro návštěvy pacientů

Vzhledem k usnesení vlády ČR je možné s účinností ode dne 11. 1. 2021 umožnit návštěvy pacientů s tím, že je třeba dodržet níže uvedená pravidla: návštěvu je možné umožnit na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře, který zhodnotí možná rizika a to u pacientů s delší dobou hospitalizace; osoba navštěvující pacienta musí mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a řádně provedenou

Bulovka se mění. Od nového roku je opět fakultní nemocnicí.

Nemocnice Na Bulovce je s platností od 1. ledna 2021 opět fakultní nemocnicí. Společně s fakultním statusem se mění také její název na Fakultní nemocnice Bulovka. Veškeré tyto změny jsou promítnuty do modernějšího logotypu nemocnice. Podle slov ředitele nemocnice Jana Kvačka nemocnice plní všechny hlavní úkoly kladené na fakultní nemocnice: „Poskytujeme široké spektrum zdravotní péče, rozvíjíme centra vysoce specializované

Vyjádření primářky MUDr. Hany Roháčové, Ph.D. k očkování proti covid-19

Onemocnění vyvolaná virem SARS-CoV-2 zasáhla ve velmi krátké době celý svět. Bez ohledu na zeměpisná pásma, bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na socioekonomickou úroveň napáchala významné škody na zdraví a životech lidí. Zásadně vše změnit může jen očkování. Primářka Infekční kliniky MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. se vyjádřila k nejrůznějším dezinformacím a nedůvěře související s preventivním očkováním: „Jedná se

Rezervační systém na antigenní testy pro veřejnost byl spuštěn

Od středy 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021 probíhá v Nemocnici Na Bulovce antigenní testování pro veřejnost zdarma (test je hrazen z veřejného zdravotního pojištění). K testování se objednejte v REZERVAČNÍM SYSTÉMU. Bez registrace, dokladu totožnosti a kartičky zdravotní pojišťovny nebude možné vyšetření uskutečnit. Testování probíhá v odběrovém místě mezi budovami 7 a 8 v areálu naší nemocnice. Otevírací hodiny jsou PO–NE 8.00–18.00. Antigenní test je prováděn z nosohltanu a za 15 až 30

Antigenní testy pedagogických pracovníků

  Od pátku 4. do 18. prosince je v Nemocnici Na Bulovce otevřeno odběrové místo pro všechny pedagogické pracovníky. Pokud mezi ně patříte a chcete se nechat zdarma otestovat, přijďte PO–NE 9.00–17.00 hod. do odběrového místa mezi budovami 7 a 8 v areálu naší nemocnice. Na test je nutné se předem registrovat v online rezervačním systému. Bez registrace nelze vyšetření uskutečnit. Stejně tak je povinné předložení potvrzení od zaměstnavatele (jako

Sběr dat pro pozitivní listy prodloužen do 31.12.2020

Vážení partneři, Nemocnice Na Bulovce v současnosti připravuje změnu pozitivních listů pro ambulantní část, lůžkovou část a chystá se zavést a postupně vybudovat pozitivní seznam OTC a doplňků výživy. V této chvíli Vás porosíme o vyplnění přiložené tabulky pro všechny Vaše léčivé přípravky a případně parafarmaceutika s uvedením nabízených bonusů, slev či jiných výhod. Po soustředění všech dat budou postupně upraveny všechny shora

HIV centrum na Bulovce pečuje o 1700 pacientů

Ačkoliv je od počátku letošního roku dominantním tématem pro odbornou i laickou veřejnost koronavirus (SARS-CoV-2), ostatní závažné nemoci nevymizely. Jednou z nich je i HIV infekce, jejíž pokročilé stadium je označováno zkratkou AIDS. Světový den boje proti této nemoci připadá každoročně na 1. prosince a pro širokou veřejnost je příležitostí k šíření osvěty o nemoci AIDS, k vyjádření podpory lidem žijícím s HIV i k uctění

Skupinové testování zaměstnanců na COVID-19 v místě zaměstnavatele

Nově nabízíme skupinové testování zaměstnanců na COVID-19 v místě určeném zaměstnavatelem, v Praze a nejbližším okolí. Sdělení výsledků garantujeme do 48 hodin. Tým dvou zdravotníků, kteří mají bohaté zkušenosti z Odběrového místa Nemocnice Na Bulovce, přijedou za vámi na místo určené vaším zaměstnavatelem. Testujeme schválenou metodou, tzv. PCR testem, v souladu s národní strategií testování COVID-19. Vzorky se zpracovávají přímo v našich Centrálních

Naši lékaři se podíleli na rozsáhlé publikaci o infekci covid-19

 

Výskyt onemocnění covid-19 představuje jednu z největších výzev pro naši společnost. Současná situace je náročná i v tom, že jak laická, tak odborná veřejnost je zahlcena nepřeberným množstvím informací o novém koronaviru a nemoci covid-19, avšak jejich odborná a výpovědní hodnota je bohužel značně rozdílná.

Vzhledem k tomu, že zdravotníci v první linii, kteří se starají o pacienty s covid-19, nemají čas a mnohdy ani možnosti vyhledávat a hodnotit nejaktuálnější studie a zahraniční odborné publikace, rozhodli se odborníci z Nemocnice Na Bulovce přispět a pomoci tím, že připraví pro všechny lékaře a zdravotnický personál souhrnné informace s využitím principů medicíny založené na důkazech.

„Jedním z našich počinů, na kterém se podíleli i kolegové z jiných pracovišť, byla příprava rozsáhlé publikace o hlavních aspektech infekce covid-19. Zároveň ve spolupráci s ČLK a IPVZ připravujeme online webináře a webcasty, aby se nejpodstatnější praktické ověřené informace dostaly co nejsnáze mezi lékaře a zdravotníky všech oborů, kteří se dnes starají o pacienty s infekcí covid-19,“ uvádí Milan Trojánek. Právě postgraduální vzdělávání lékařů i komunikace vůči široké veřejnosti představují jednu z dalších a nezastupitelných rolí velkých nemocnic.

Celou publikaci si můžete zdarma přečíst zde: Farmakoterapeutické revue –⁠ Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19

Bulovka otevírá specializované Očkovací centrum

Nové Očkovací centrum v Nemocnici Na Bulovce vzniklo při Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí. Svoji činnosti zahájí ve čtvrtek 24. září a nabízí individuální přístup k očkování standardních i rizikových pacientů, včetně poradenství a odborných konzultací. „Očkování se věnujeme velmi intenzivně. Dětem z rizikových skupin, dospělým, cestovatelům i těhotným ženám nabízíme desítky vakcín pro různé nemoci. Rozhodli jsme se koncentrovat naše služby do jednoho

Na Covid-19 testujeme pouze pacienty předem objednané v online rezervačním systému

POZOR! Vzhledem k nárůstu počtu odběrů na COVID-19, VYŠETŘUJEME POUZE TY, KTEŘÍ JSOU OBJEDNANÍ V ONLINE V REZERVAČNÍM SYSTÉMU. Více informací o testování naleznete ZDE. Kapacita našeho odběrového místa je 1000 osob denně, omlouváme se, pokud v systému nenajdete volné místo, je třeba se objednat na další den. Bez objednání vyšetříme pouze pacienty s příznaky nemoci Covid-19 (horečka, dušnost…), kteří mají

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí od pátku 9. října 2020 do neděle 25. října do 23.59 hod zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Nemocnice Na Bulovce s výjimkou: přítomnosti třetí osoby při porodu za podmínek stanovených Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (viz. níže), návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Přítomnost

28. červenec Světový den hepatitidy: Nová online poradna hepatologického centra

Virové hepatitidy – mnohdy laicky označované jako žloutenky – patří mezi běžně se vyskytující onemocnění jater. Samotný termín žloutenka ovšem neoznačuje nemoc samotnou, nýbrž jeden z jejích projevů: zežloutnutí kůže a bělma (tento příznak se ovšem nemusí projevit). Virová hepatitida C (žloutenka typu C) je často označována za skrytého zabijáka a to poroto, že může po řadu let probíhat

Na Bulovce pomáháme astmatikům centrovou biologickou léčbou

Centrum pro léčbu těžkého astmatu funguje na Bulovce poměrně krátce. Problematiku astmatu detailně vysvětluje vedoucí tohoto centra doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. z Kliniky pneumologie, 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Co je to vlastně astma a co se odehrává v těle astmatika? Astma je chronické, celoživotní onemocnění průdušek, ve kterém hlavní roli hrají buňky – ve většině

Porodní apartmány v Nemocnici Na Bulovce: další krok ke komfortnímu a respektujícímu porodnictví

Nemocnice Na Bulovce zásadně rozšiřuje péči o těhotné a rodící ženy a také o nově narozená miminka. Ve středu 24. června byly za účasti premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha otevřeny dva nové porodní apartmány. Zároveň byla představena moderní neonatologická ambulance. Na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce funguje již od loňského února Centrum porodní asistence, kde

Podmínky pro návštěvy hospitalizovaných pacientů v NNB

1) Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách a to tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob u pacientů,  resp. v režimu 2 osoby na jednoho pacienta. 2) Jsou povoleny návštěvy otců u porodu. 3) Jsou povoleny návštěvy u dětí, které nemají v rámci hospitalizace doprovod, a to maximálně 2 osoby u jednoho dítěte, u dětí s doprovodem max 1 osoba.

S ohledem na aktuální situaci s šířením koronaviru v ČR naše nemocnice od úterý 17.3. omezuje ošetřování chronicky nemocných pacientů, vybraných výkonů a operací. Nemocnice omezuje provoz specializovaných ambulancí (s výjimkou úrazových ambulancí). Každý případ je posuzován individuálně lékařem daného pracoviště. Pacienti s již sjednanými termíny vyšetření budou přeobjednáni podle vývoje epidemiologické situace. V případě nejasností se telefonicky informujte u personálu kliniky či oddělení. 

Žádosti o lékařské zprávy a jinou zdravotnickou dokumentaci

Vážení pacienti, s ohledem na přijatá opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 a na zákaz návštěv v nemocnici si Vás dovolujeme upozornit, že veškeré žádosti o lékařské zprávy nebo jinou zdravotnickou dokumentaci budou až do odvolání přijímány a vyřizovány pouze v písemné formě a korespondenčně. V případě jakýchkoli dotazů ohledně konkrétního postupu se můžete obrátit na právní oddělení NNB, tel.: 266 082 039 nebo 266 082 239,

Informace k novému typu koronaviru COVID-19

Státní zdravotní ústav (SZÚ) Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte. Ať už jste občan či zdravotník a potřebujete poradit, využijte infolinek Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106 a +420 725 191 367. Více na webu: www.szu.cz Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) HSHMP provozuje dvě speciální telefonické informačně –