21. sesterské pracovní diabetologické dny 2018

Lázeňská léčebna Mánes, odbor lázeňské péče Nemocnice Na Bulovce a Česká asociace sester (sekce diabetologická) pořádají v prostorách léčebny tradiční setkání sester z celé ČR pracující v oboru diabetologie, endokrinologie a interny. Konference je určena nejen pro sestry dětské, sestry všeobecné, nutriční terapeutky a sestry pracující v lázeňství, ale pro všechny, kteří pečují o dětské a dospělé diabetiky, lékaře nevyjímaje. Témata konference budou zaměřeny

Na „XX. Sklíčkovém semináři“ byly k vidění vzácné diagnózy

V Nemocnici Na Bulovce (NNB) se konal jubilejní, již “XX. Sklíčkový seminář”, na kterém byly předními patology prezentovány především neobvyklé a vzácné diagnózy. Na přípravě programu letošního semináře se podíleli primářka patologicko-anatomického oddělení NNB MUDr. Zuzana Špůrková a primář oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Martin Čegan. Proč je seminář „sklíčkový“, vysvětluje MUDr. Zuzana Špůrková: „Histologické