Informace o provozu Gynekologicko-porodnické kliniky

Vážené klientky,

vzhledem k celoplošné karanténě v ČR bychom Vás rádi informovali o provozu GPK Nemocnice Na Bulovce.

 • provoz porodního sálu, prenatálních poraden a akutní gynekologické ambulance zůstává beze změn
 • péče o naše onkologické pacientky zůstává zachována včetně veškerých operačních výkonů, pouze dlouhodobé kontroly nahrazujeme telefonickou konzultací a vyšetření při obtížích
 • od 16.4.2020 je zrušen zákaz přítomnosti třetí osoby (doprovodu) u porodu za těchto podmínek:
  • doprovodem je druhý z rodičů nebo osoba žijící s rodičkou v jedná domácnosti
  • nemá příznaky akutního onemocnění
  • má tělesnou teplotu do 37°C
  • používá chirurgickou ústenku (roušku) – dostane na našem porodním sále
 • na lůžkových odděleních nejsou návštěvy povoleny
 • pro těhotné ženy a matky po porodu jsme zřídili infolinku, kde Vám na Vaše dotazy týkající se opatření v době karantény budou odpovídat porodní asistentky:

7:00-20:00 Bc. Alžběta Samková (+420 777 690 692)

8:00-20:00 Bc. Jana Mikulášová (+420 739 662 633)

 • pokud musíte navštívit naši kliniku a trpíte příznaky infekce dýchacích cest (teplota, kašel, silná rýma), dejte nám to prosím vědět předem na tel. 266 083 299 (těhotné) nebo 266 083 250 (gynekologické pacientky)
 • děkujeme, že nosíte roušku a chráníte tím sebe i ostatní
 • doufáme, že se budeme moci brzy vrátit k běžnému provozu

Sledujte prosím náš facebook, kde se dozvíte aktuální informace (https://www.facebook.com/PorodniceBulovka).

Jsme připraveni poskytnout plnou péči jakékoliv pacientce s podezřením nebo prokázanou nákazou koronavirem.

Těhotenství, porod a koronavirus

Zatím bohužel nemáme mnoho přesných dat, jsou těhotenství a porod ovlivněny infekcí koronavirem SARS-CoV-2 (tedy nemocí COVID-19). Popsáno bylo jen několik případů těhotných žen. Na nemoc COVID-19 dosud nezemřela žádná těhotná nebo rodící žena, ani novorozenec nebo plod v děloze. Nějaké základní informace se však objevují již nyní, především na základě pozorování v Číně a Itálii.

Těhotné nejsou náchylnější k infekci tímto koronavirem a také nemají sklon k závažnějšímu průběhu onemocnění. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát pouze u žen, které jsou oslabeny jinou chorobou.

Nemáme dosud k dispozici informace o vlivu infekce na časné těhotenství. Obecně je nutno říci, že virové infekce mohou zvyšovat riziko vrozených vývojových vad. U podobných infekcí koronaviry (SARS a MERS) nebyl pozorován vyšší výskyt potratů.

Žena s podezřením na infekci nebo s prokázanou infekcí koronavirem může rodit spontánně, tj. přirozeně. Císařský řez z důvodu infekce bychom volili pouze u žen se závažnými, především dechovými, obtížemi.

Dosud nebyl prokázán přenos infekce na dítě v děloze (tzv. vertikální přenos), virus nebyl prokázán v mateřském mléku. Novorozenec se však může nakazit při kontaktu s nemocnou matkou po porodu. Proto byla v začátcích pandemie, zejména v Číně, prováděna izolace matky od dítěte. V současné době se od tohoto opatření většinou upouští, může však být zvažováno dle průběhu onemocnění u matky. V každém případě je pro matku s podezřením nebo prokázanou infekcí doporučováno dodržovat pečlivou dezinfekci rukou, event. použití rukavic, nošení roušky při kontaktu s dítětem a dezinfekce bradavek při kojení.

Lze předpokládat, že se naše znalosti o vlivu infekce na těhotenství, porod a novorozence budou zpřesňovat.

Časté otázky a odpovědi

Své dotazy nám piště na facebook (https://www.facebook.com/PorodniceBulovka)

Jak je to se zákazem přítomnosti otce u porodu? Budu sama? To se mnou nesmí ani ke dveřím?

Od 16.4.2020 je zrušen zákaz přítomnosti třetí osoby (doprovodu) u porodu za těchto podmínek:

 • doprovodem je druhý z rodičů nebo osoba žijící s rodičkou v jedná domácnosti
 • nemá příznaky akutního onemocnění
 • má tělesnou teplotu do 37°C
 • používá chirurgickou ústenku (roušku) – dostane na našem porodním sále

V průběhu porodu můžete se svými blízkými být ve styku i telefonicky nebo elektronicky. Pokud byste potřebovala na porodní sál nebo na oddělení šestinedělí donést jakékoliv věci, samozřejmě Vám vyjdeme vstříc.

Je nutné mít při porodu na obličeji roušku?

Ke všem opatřením se snažíme přistupovat rozumně. Na roušce v průběhu porodu netrváme. Situace je jiná pouze u žen s podezřením nebo prokázanou nákazou COVID-19, kde budeme rádi, pokud bude mít žena roušku celou dobu porodu.

Jak se to nyní s přiložením miminka k prsu po porodu a s bondingem?

V naší porodnici je vždy u porodu přítomen neonatolog, který miminko po porodu ošetří a přiloží. V naší porodnici také nerušíme možnost bondingu po porodu, zřejmě však budeme muset omezit dobu jeho trvání. Pracujeme na možnosti zapojení studentů do práce na porodním sále.

Jak je to u vás s ambulantním porodem?

Ambulantní porod v naší porodnici není problém. Rodiče by však měli mít zajištěnu péči svého pediatra již takto časně po porodu – to bývá největším limitem.

Jak se změnil režim na oddělení šestinedělí? Pomůže mi otec třeba s taškou?

Kromě zákazu návštěv jsme ještě zavedli zavážení jídel na pokoje, abychom snížili kontakt mezi ženami na oddělení. Samozřejmě Vás může tatínek nebo kdokoliv blízký vyzvednout na oddělení a od vstupu na oddělení Vám pomoci s miminkem a se zavazadly. Snažíme se nařízená opatření dodržovat, ale ne bezúčelně.

Zrušili mi kontrola v těhotenské poradně, nevadí to?

Interval kontrola v období před porodem jsme prodloužili na 2 týdny, to je i v souladu se současnými doporučeními, takže se nic neděje a nezanedbá. Mezi kontrolami Vás budeme kontaktovat telefonicky. Stejně tak pokud byste měla jakékoliv obtíže, naše pohotovostní ambulance funguje 24 hodin bez omezení.