Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Oddělení klinické farmacie

Oddělení klinické farmacie (OKF) NNB poskytuje klinickofarmaceutickou péči pacientům a klinickofarmaceutické služby lékařům.

OKF zajišťuje systematickou službu klinického farmaceuta pro následující oddělení a kliniky nemocnice:

  • Chirurgická klinika
  • Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
  • Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
  • Ortopedická klinika
  • Ústav radiační onkologie

 

OKF ostatním klinikám a oddělením poskytuje služby klinického farmaceuta konziliární formou.

OKF se podílí na revizi, úpravě a tvorbě farmakoterapeutických režimů pacientů přijímaných do nemocnice. Kontinuita klinickofarmaceutické péče je zajištěna v průběhu celé hospitalizace.
Na základě hodnocení medikací pacientů jsou diagnostikovány a řešeny farmakoterapeutické komplikace, lékové interakce, nežádoucí účinky, dávkování léčiv při renální a hepatální insuficienci, dávkování léčiv při použití eliminačních metod.

OKF ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie a imunologie nastavuje systém úpravy dávkování vybraných léčiv na základě stanovených plazmatických hladin a na základě farmakokinetických parametrů pacienta.

OKF pracuje na revizi a optimalizaci farmakoterapeutických doporučených postupů a standardů lůžkových oddělení.

OKF se podílí na optimalizaci postupů souvisejících s bezpečným podáváním a užíváním léčiv na lůžkových odděleních.

OKF se podílí na nastavení systému aktivní farmakovigilační činnosti pro nemocnici.

OKF se podílí na edukaci pacientů lůžkových oddělení v oblasti farmakoterapie, se zaměřením na pacienty s rizikovými lékovými anamnézami.

Oddělení klinické farmacie NNB patří mezi oddělení klinické farmacie vyššího typu, které pracuje podle Metodiky I a Doporučení České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Oddělení klinické farmacie ke své práci používá informační systém ClinicPharm.

Informační systém ClinicPharm

 

 

 

 

Oddělení klinické farmacie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 16.

Areál Nemocnice na Bulovce