Ortopedická klinika

Vážení pacienti, vážené dámy a pánové!

Otevřeli jste stránky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, jednoho z největších medicínských oborů, který poskytuje léčebnou a preventivní péči pacientům všech věkových skupin. Kombinací akutní úrazové péče, akutní ortopedické péče i elektivní ortopedickém operativy se Vám dostává rozsáhlá oblast konzervativních i operačních výkonů zahrnujících jak vlastní pohybové ústrojí, tak i různě velké části příbuzných oborů, jako jsou neurochirurgie, plastická chirurgie, cévní chirurgie, revmatologie, onkologie, pediatrie a vůbec vše, co souvisí s pohybovým ústrojím. Jsme oborem, ve kterém se setkávají manuální dovednosti s estetickým cítěním, fyzická síla s jemností a tvůrčí fantazií víc než v jakémkoliv z jiných medicínských specializacích. Ortopedi mají stejný cíl jako lékaři dalších oborů– buď úplné vyléčení pacienta nebo podstatné zlepšení jeho zdravotního stavu. Základní vlastností živých organismů je pohyb a k dosažení této základní životní funkce je podřízena téměř škála operačních výkonů, počínaje dětskými operacemi přes traumatologickou operativu až po náhradu vláhonosných kloubů a operační výkony na páteři. Zvláštní skupinou pacientů jsou naši starší spoluobčané, kteří potřebují nejen život zachraňující traumatologickou péči, ale i zajištění sociálního zázemí.

S doporučením odesílajícího lékaře se můžete objednat v kartotéce osobně nebo na tel. č.: 26608 2984 v době od 7.00 – 14,30 hod., nebo na: ort-kartot@bulovka.cz

 S doporučením odesílajícího lékaře

 • objednat v kartotéce osobně
 • nebo na telefonu 26608 2984 v době od 7.00 – 14,30 hod.
 • nebo emailem na: ort-kartot@bulovka.cz

Výpis běžné činnosti:

Diagnostická, operační a konzervativní terapie chorob, vad a úrazů pohybového aparátu

Výpis specifických činností:

Dětská ortopedie, spondylochirurgie, alloplastiky, sportovní traumatologie, onkologická ortopedie, všeobecná ortopedie, septická ortopedie, protetika a traumatologie pohybového aparátu.

Jak se na vyšetření připravit:

S doporučením od obvodního ortopeda se můžete objednat v kartotéce osobně nebo na tel. č.: 26608 2984 v době od 7.00 – 14,30 hod., nebo na: ort-kartot@bulovka.cz

Na sonografii dětských kyčlí
se musíte s děťátkem objednat ve výše uvedeném kontaktu.

Co je nutné k prvnímu. vyšetření:

Doporučení od obvodního ortopeda (rtg snímky), potřebnou zdravotnickou dokumentaci, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.

Ordinační hodiny:

Chronické ambulance : Po-Čt   9,00 – 12,30  13,00 – 15,00  Pátek 9,00 – 12,30
Dětská ambulance  Po-Pá  9,00 – 12,00
Sono dětských kyčlí  Po – Pá 9,00 – 11,30
Úrazová ambulance 24 hod. denně  pro akutní ortopedické stavy a úrazy pohybového aparátu

Speciální ambulance:
Spondylochirurgie  Út  9,00 – 12,30
Endoprotetika    Po 09,00 – 13,00    Stř  9,00 – 12,30  13,00 – 15,00
Kostní onkologie  Čt 9,00 – 12,30  13,00 – 15,00
Septická ortopedie  Út   13,00 – 15,00   Pá 9,00 – 12,30
Sportovní traumatologie  Út  9,00 – 12,30   Čt  9,00 – 12,30

V období prázdnin a vánočních svátků je doba ambulancí upravena!

Návštěvní dny a hodiny:

Pondělí – pátek : 15,00 – 17,30 hod.
Sobota, neděle + svátek : 13,00 – 17,30 hod.

Věci které je potřeba vzít sebou k hospitalizaci:

Dle doporučení na zvacím dopisu

Hygienické potřeby, domácí obuv, župan, pyžamo vezměte prosím s sebou.
Doporučujeme vzít s sebou specielní léky na první dny hospitalizace.

Pokud se nemůžete dostavit včas nebo vůbec, omluvte se předem na tel. č. 26608 2937 nebo 26608 2984 nebo emailem: ort-kartot@bulovka.cz

Jak se na hospitalizaci připravit:

Dle doporučení na zvacím dopisu

Při zachování zásady všeobecné dostupnosti a stejné odborné úrovně léčení nabízíme pacientům možnost zajistit si za příplatek pobyt na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji – což zahrnuje:

 • pokoj je vybaven TV a lednicí, samostatnou koupelnou se sprchovým koutem a WC, pevným internetovým připojením
 • pacient má možnost volby operatéra, který jej bude denně kontrolovat mimo běžné lékařské vizity
 • možnost přijetí matky s dítětem nad 6 let

FIFA Medical Centre of Excellence na Ortopedické klinice IPVZ a 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka.

V roce 2010 byl Ortopedické klinice 1. LF UK a FN Bulovka ve spolupráci s Katedrou tělovýchovného lékařství a Kardiologií II. Interní kliniky a Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK přiznán statut FIFA Medical Centre of Excellence.FIFA Medical Centre of Excellence

Ortopedická klinika se tak stala v pořadí 18. centrem na světě (první v bývalé východní Evropě) z celkového dosavadního počtu dvaatřiceti center. Jedná se o neziskovou organizaci, jejíž chod po stránce zajištění zdravotní péče je zajištěn z prostředků všeobecného zdravotního pojištění hráčů. Další činnosti budou potom realizovány s podporou firemních partnerů a sponzorů.

Cíle FIFA Medical Centre of Excellence jsou následující:

prevence zranění, zlepšení fyzického a mentálního zdraví a celkové pohody fotbalistů.

Tyto cíle v sobě zahrnují čtyři části:

 1. Zdravotní péči
 2. Prevenci úrazů
 3. Pedagogickou činnost
 4. Vědeckou činnost

Tyto cíle zahrnují následující úkoly:

 1. Poskytování medicínské péče fotbalistům na všech urovních, bez rozdílu věku a pohlaví na základě nejvyšších dosažených poznatků a technických vymožeností. Tato péče zahrnuje: A) testování obecné tělesné a kardiovaskulární kondice hráčů, B) Moderní diagnostiku problémů pohybového ústrojí, C) nechirurgické léčení akutních i chronických problémů spojených s fotbalem, D) chirugické léčení akutních i chronických problémů spojených s fotbalem, E) doléčení (rehabilitace) po zraněních na nejvyšší úrovni.Od počátku působení centra již probíhá léčení fotbalistů všech věkových kategorií a úrovní. Registrovaní hráči se objednávají k vyšetření a léčení přímo telefonicky přes kartotéku ortopedické kliniky (tel.266082984) a jsou přiděleni specialistům v sportovní traumatologii a ortopedii. Vyšetření a léčení je hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.
 1. Prevence úrazů ve fotbale a zavádění nových poznatků a výzkumu a vývoje v rámci strategie FIFA.  Postupně se rozšiřuje mezinárodně přijatý program rozcvičení FIFA 11+ na všech úrovních fotbalu v ČR. Při spolupráci s Fotbalovou asociací ČR (FAČR) jsou postupně proškolováni trenéři především v nižších soutěžích. Tento program byl zařazen i do kurzů profesionálních trenérů fotbalu, kde už počáteční školení proběhla. Program byl v plném znění umístěn na internetové stránky FAČR a byl publikován v časopise Fotbal a trenér (4/2014).V centru jsou zdarma k dispozici výukové materiály k programu – plakáty, brožury a DVD. Centrum se v sezónách 2012/2013 a 2013/2014 zapojilo do prestižní studie sledování incidence úrazů u fotbalistů ve věku 7-12 let. Tato studie proběhla pouze ve Švýcarsku (sídlo FIFA) a v České republice. Na základě výsledků jsme se potom podíleli na vytvoření preventivního programu rozcvičení s názvem „FIFA 11+děti“, který je nyní v sezóně 2013/2014 testován ve dvou fotbalových velmocech: Německu a Nizozemsku a dále ve Švýcarsku a České Republice. Naše centrum organizuje tuto studii v České republice společně s FAČR.
 1. Pedagogická činnost se zaměřuje jak na odborná sdělení na mezinárodní úrovni a jednak na vystoupení v rámci školení lékařů národních týmu a ligových týmů. V rámci prevence negativních vlivů ve fotbale budou pořádány kurzy antidopingové strategie FIFA, které budou určeny vybraným trenérům a lékařům fotbalových klubů. Jsou naplánovány kurzy a přednášky pro týmové lékaře a trenéry o incidenci a prevenci úrazů ve fotbale na základě nejnovějších poznatků. Tyto kurzy budou přístupné lékařům a trenérům všech úrovní fotbalu.
 1. Vědecká činnost. Centrum se zapojilo do vědeckých studií na poli fotbalové medicíny.  Nosným tématem je především mládežnický a dětský fotbal.FIFA v roce 2014 schválila multicentrickou studii o juvenilní osteochondrosis dissecans kolenního kloubu, která bude probíhat pod vedením Pražského centra. V rámci spolupráce s dalšími centry po celém světě se podílíme na sledování infekčních komplikací po plastice předního zkříženého vazu a dále na studii řešení defektů chrupavky kolenního kloubu. Výsledky studií budou publikovány v prestižních odborných časopisech a bude s nimi seznámena i česká fotbalová veřejnost.

Organizační zajištění centra:

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc
Ortopedická klinika IPVZ a 1.LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
člen lékařské komise FIFA a FAČR
email: jiri.chomiak@yahoo.com

Ortopedická klinika se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 13.

Areál Nemocnice na Bulovce