Středisko vědeckých informací

SVI / Knihovna Nemocnice Na Bulovce poskytuje svým uživatelům komplexní informační a rešeršní služby:

a) jednorázové rešerše,
b) zadání průběžných rešerší do PubMed,
c) reprografické služby z knihovního fondu,
d) výpůjčky z fondu knihovny,
e) zprostředkování výpůjček či xerokopií z jiných knihoven v ČR i zahraničí (MVS),
f) vyhledávání na internetu,
g) přístup na internet na uživatelských počítačích,
h) školení pro vyhledávání v medicínských databázích

Ostatní informace:

Tyto služby poskytujeme nejen zaměstnancům nemocnice pro neustálé zvyšování jejich profesionality, ale i studentům lékařských fakult, ordinacím lékařů na Praze 8 (ale nejen zde), stejně jako jiným knihovnám a dalším institucím. Uživatelem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15 let, právnická osoba, nebo cizí státní příslušník.

Dále zajišťujeme pro publikující autory – zaměstnance nemocnice evidenci publikační činnosti, zjišťování citačního indexu a mnoho dalších individuálních služeb.
Výpůjční doba:

PO-ČT: 8:00 – 15:30
PÁ: 8:00 – 12:00

Pro registraci nového čtenáře je nutné předložit občanský průkaz z důvodu ověření údajů.

Roční poplatek:

zaměstnanci nemocnice zdarma
kolektivní uživatelé (knihovny a jiné instituce) zdarma
studenti/důchodci 30 Kč
ostatní uživatelé 60 Kč

http://knihovna.fnb.cz

Středisko vědeckých informací se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 2.

Areál Nemocnice na Bulovce