Úsek informačních a komunikačních technologií

ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 • koncepční řízení a stanovení zásad souvisejících se zabezpečením působnosti NNB v oblasti přípravy a správy informačních a komunikačních technologií, koncepcí, metodické standardizace zdravotnické informatiky, koordinace přípravy, zavádění informačních a komunikačních projektů zdravotnické informatiky (e-Health), kamerového systému (CCTV), strukturované kabeláže (DTS), vyvolávacích systémů (VVS) v NNB.
 • zajišťuje metodické vedení činností souvisejících s provozem nemocnice z pohledu informačních a komunikačních technologií, nákup hmotného i drobného investičního majetku. V rozsahu své působnosti přispívá k naplňování předmětu činnosti NNB.

Náplň činnosti představuje především:

 • organizace komplexní správy úseku informačních a komunikačních technologií,
 • plán investic a rozvržení jejich financování v oblasti informačních a komunikačních technologií,
 • metodické řízení činnosti podřízených organizačních útvarů,
 • zajištění plynulé komunikace organizačních jednotek úseku informačních a komunikačních technologií s ostatními organizačními útvary,

Náplň představuje zajištění provozu informačních a komunikačních technologií pro podporu procesům probíhajícím v NNB, a to zejména prostřednictvím těchto činností:

 • zajišťuje služby spojené s provozem informačních a komunikačních technologií z hlediska technického i administrativního,
 • zajišťuje správu informačních a komunikačních technologií NNB,
 • vypracovává podklady, návrhy na zadání veřejných zakázek, podklady pro věcné plnění smluv a objednávek,
 • přejímá a kontroluje provedené dodávky informačních a komunikačních technologií, objednané v souladu s pravidly vnitřního kontrolního systému NNB,
 • podílí se v oblasti své působnosti na vypracování koncepčních a strategických materiálů a přípravě vnitřních předpisů,
 • zajišťuje, příp. realizuje školící (vzdělávací) činnosti v oblasti uživatelských dovedností s informační a komunikační technologií u zaměstnanců NNB,
 • spravuje a ve spolupráci s organizačními celky aktualizuje intranetové a internetové stránky,
 • využívá a spravuje aktivní prvky datových sítí,
 • sleduje právní předpisy a normy z oblasti své působnosti a navrhuje opatření z nich vyplývající,
 • dodržování licenční politiky u používaného softwaru v NNB a dále bezpečnostní politiky v rámci informačních a komunikačních technologií NNB,
 • funkčnost intranetových a internetových stránek NNB, programového i technického vybavení.
Referát servisu (RS)
 • komplexní servis, správu a údržbu informačních a komunikačních technologií v NNB.
Referát správy informačních systémů (RSIS)
 • zajištění rozvoje a správy informačních a komunikačních systémů.
Referát správy serverů a infrastruktury (RSSI)
 • komplexní správa serverů, doménových účtů, elektronické pošty, webových aplikací a dalších síťových prvků v NNB.
Referát strategie a projektového řízení (RSPŘ)
 • řízení projektů, implementací, návrhy a zpracování podkladů pro rozvoj informačních a komunikačních technologií v NNB ve spolupráci s ostatními organizačními složkami NNB.

Úsek informačních a komunikačních technologií se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 3, v pátém patře.

Areál Nemocnice na Bulovce