Lucie Borhyová předala dar Neonatologickému oddělení

Lucie Borhyová předala dar Neonatologickému oddělení Nemocnice Na Bulovce, jménem svého nadačního fondu LuckyBe. Dýchací přístroj Vapotherm Precision Flow, v hodnotě bezmála 200 tisíc korun převzal za Neonatologické oddělení jeho primář MUDr. Martin Čihař: „Lucie Borhyová je patronkou našeho oddělení od roku 2017. Za poslední dva roky nám nadační fond LuckyBe daroval přístroje za více než milion korun. Moc si toho vážíme a za pomoc děkujeme všem z LuckyBe. Zařízení, které jsme dnes převzali, umožňuje podávat novorozencům ohřátý a perfektně zvlhčený průtok dýchací směsi pomocí nasální kanyly. Pro nedonošená miminka je to naprosto zásadní pomoc v prvních týdnech jejich života,“ říká primář Čihař.

Nadační fond LuckyBe dlouhodobě podporuje Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce, a to zejména formou nákupu potřebného technického vybavení. V minulosti šlo například o vyhřívané panely Sunflower, pulzní oxymetry Masimo Rad-8 (nutné pro monitorování bondingu), pacientské monitory a přístroje pro podporu dýchání. „Obdivuji tým lékařů a sestřiček Neonatologického oddělení a nesmírně si vážím jejich práce. Pomáhat jim v jejich snaze poskytnout co nejkvalitnější péči novorozeným dětem je opravdová radost,“ říká Lucie Borhyová.
Neonatologické oddělení v Nemocnici Na Bulovce je moderním novorozeneckým pracovištěm zařazeným mezi Intermediární perinatologická centra. Sestává z Jednotky intenzivní péče a z Oddělení fyziologických novorozenců. Na Jednotce intenzivní péče je ročně hospitalizováno přibližně 250 nedonošených nebo nemocných miminek, je zde provozováno 10 intenzivních lůžek a 2 pokoje rooming-in pro nedonošené děti. Na Oddělení fyziologických novorozenců je každoročně ošetřeno zhruba 2200 dětí, disponuje 24 lůžky roaming-in a observačním boxem.

O nadačním fondu LuckyBe
Nadační fond LuckyBe získává finanční prostředky ve formě přímých plateb na transparentní účet č. 115-3519540277/0100 od individuálních dárců, dále na základě dárcovských smluv s dárci, kteří se ztotožňují s cílem projektu „LuckyBe dětem“, nebo ve formě participací na výtěžku dobročinných akcí, kterých se účastní Lucie Borhyová a v neposlední řadě také ve formě přijatých nadačních darů od společnosti LuckyBe.