Na „XX. Sklíčkovém semináři“ byly k vidění vzácné diagnózy

V Nemocnici Na Bulovce (NNB) se konal jubilejní, již “XX. Sklíčkový seminář”, na kterém byly předními patology prezentovány především neobvyklé a vzácné diagnózy.

Na přípravě programu letošního semináře se podíleli primářka patologicko-anatomického oddělení NNB MUDr. Zuzana Špůrková a primář oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Martin Čegan.

Proč je seminář „sklíčkový“, vysvětluje MUDr. Zuzana Špůrková: „Histologické preparáty, kterým patologové říkají „sklíčka“, jsou tvořeny malými vzorky tkáně a po prohlédnutí v mikroskopu z nich patolog určuje diagnózu. Cesta, kterou vzorky tkáně v laboratoři absolvují než se z nich stanou “sklíčka”, trvá i několik dní a stojí za tím práce týmu laborantek a lékařů“. Každý rok se v NNB vyšetří 100 tisíc preparátů. Diagnostická práce u mikroskopu dnes tvoří hlavní náplň práce patologa.

“Seminář slouží k rozšiřování znalostí jak u kvalifikovaných patologů, tak i v předatestační přípravě mladých lékařů,” popisuje význam akce MUDr. Zuzana Špůrková a dodáva: Je to samozřejmě také vizitka našeho patologicko-anatomického oddělení, máme zde možnost prezentovat, jaké diagnózy jsme schopni stanovit. Některé z nich jsou velmi vzácné a setkáváme se s nimi třeba jen jednou za celou profesní kariéru.”

Kromě standardního histologického barvení vzorků patologové v současné době používají i moderní imunohistochemickou metodu, která na principu reakce antigenu s protilátkou barví specificky různé tkáňové struktury. 

Tím mohou co nejpřesněji určit typ nádoru. “V nádorech také vyšetřujeme tzv. prognostické markery, které umožňují přesněji cílit léčbu, např. u karcinomů prsu,” doplňuje MUDr. Zuzana Špůrková.

Patologie je velmi úzce navázána na onkologii. Pouze s kvalitní a přesnou histologickou diagnózou ze vzorku tkáně totiž může onkolog úspěšně pacienta léčit. Jsou tu ale i další operační obory, např. chirurgie a gynekologie, pro které je práce patologů často zcela zásadní. Na základě vyšetření peroperační biopsie jsou patologové schopni ze zmrazených řezů do 30 minut sdělit operatérovi na sál diagnózu a ten pak může modifikovat rozsah operačního výkonu.

Seminář je zařazen do akcí České lékařské komory (ČLK) a jeho účastníci získávají tři kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Primářka patologicko-anatomického oddělení NNB MUDr. Zuzana Špůrková.

Tým patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Na Bulovce.

XX. Sklíčkový seminář v NNB.

Primářka patologicko-anatomického oddělení NNB MUDr. Zuzana Špůrková a primář oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Martin Čegan.