Nejvíc případů tuberkulózy je v Praze

Zítra uplyne přesně 135 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil bacil způsobující nemoc nazvanou tuberkulóza (TBC). Jaká je současná situace onemocnění touto chorobou v ČR?

Výskyt tuberkulózy v České republice oproti minulým obdobím se zásadně nezvyšuje. Roste ale podíl cizinců, kteří mají tuberkulózu. Uzávěrka přesných dat je sice až na konci dubna, nicméně v tuto chvíli platí, že:

  • za rok 2016 je v ČR evidováno 496 lidí nemocných TBC (v roce 2015 to bylo 518 nemocných TBC)
  • podíl cizinců mezi nemocnými TBC je 29% (předtím byl podíl 21%)
  • nejvíce nemocných TBC u nás je ze zemí: Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rumunsko
  • v Praze je zhruba pětina všech nemocných TBC (110 lidí), podíl cizinců v Praze tvoří 50%, tzn. že každý druhý nemocný TBC v Praze je cizinec
  • regiony, ve kterých se eviduje nárůst nemocných s TBC jsou: Ústecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj a Liberecký kraj
  • migrační vlna se do výskytu TBC v ČR nepromítá, lidé nemocní TBC nepochází ze zemí, kterých se týká migrace

Tuberkulóza (TBC) je infekční nemoc. Příčinou tuberkulózy je bakterie Mycobacterium tuberculosis complex, tzv. Kochův bacil. Onemocnění nejčastěji zasahuje plíce, postižen může být ale kterýkoliv orgán. Bývají to uzliny, ledviny, mozkové obaly nebo kosti.

Tato nemoc se běžně projevuje v podobě tuberkulózních uzlíků v postižených tkáních. Doprovodné projevy TBC se liší podle formy tohoto onemocnění. Nejčastější formou TBC je tuberkulóza plic. Projevuje se jako zánět plicní tkáně. Postižené tkáně podléhají rozpadu a na jejich místech se tvoří dutiny.

Nemoc je spojena s celkovým vyčerpáním organismu, které se projevuje zvýšenými teplotami, hubnutím a nutkavým kašlem, při kterém může být vykašláván hlen s krví. Právě vykašlávání je velmi nebezpečné pro okolí. V hlenu bývá významné množství bakterií, což výrazně zvyšuje riziko přenosu infekce.

Tuberkulóza drží celosvětově druhou příčku mezi úmrtími na infekční nemoci (hned po HIV). Tuberkulózní bacil může v těle přežívat i mnoho let, než se nemoc projeví. Základními metodami pro stanovení diagnózy je rentgenové vyšetření, ale hlavně mikrobiologické vyšetření vykašlávaných hlenů nebo tekutiny získané při bronchoskopii.

Onemocnět tuberkulózou může kdokoliv. Mezi rizikové skupiny patří bezdomovci, narkomani, imigranti ze zemí s vysokým výskytem tuberkulózy nebo pacienti s nemocemi, které snižují imunitu.

Důležitý faktor ovlivňující šíření TBC je řádná včasná léčba. Pro posouzení rizika nakažení je nutné si uvědomit, že na rozdíl od jiných infekcí se TBC přenáší až po delším a velmi těsném styku. Bývá to v rodinách nebo mezi spolubydlícími. Nepříjemné ale je, že k nákaze může dojít i na pracovišti, ve škole nebo v oblíbené restauraci.
V Nemocnici Na Bulovce funguje Národní jednotka dohledu nad TBC

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou (NJDT) byla zřízena z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví koncem roku 1994. Její vznik byl iniciován doporučením Světové zdravotnické organizace (SZO) v rámci vývoje nových metod kontroly a dohledu nad tuberkulózou (TBC). NJDT provádí kvalifikovanou analýzu epidemiologické situace TBC v České republice, vyhodnocuje účinnost antituberkulotické léčby v ČR. Při své činnosti spolupracuje s Evropskou úřadovnou SZO a Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí. Významné projekty organizované jednotkou jsou zaměřeny na účinnou kontrolu u skupin obyvatelstva se zvýšeným rizikem onemocnět TBC (rizikových skupin), zvláště na bezdomovce a zdravotníky.