Obnova a modernizace přístrojového vybavení pro onkogynekolgii

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005471

Realizace projektu: 1/2018 – 12/2019

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřený na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii při Nemocnici Na Bulovce, na zlepšení podmínek pro zajišťování péče o pacientky. Jedná se o nutnou obměnu vybavení, jež je na hranici své životnosti, a pořízení nového moderního vybavení, které přispěje k zachování standardu kvality a bezpečnosti zdravotnické péče.