Právo na informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Odpovědi na dotazy dle z.č.106/1999 Sb.:

Dopis – Oznamování úmrtí osoby blízké
Dopis – Index Research – Veřejné zakázky
Dopis – Kolektivní správci autorských práv
Dopis – Parkování

Dopis – Právo ve veřejném zájmu z.s. – ÚOHS
Dopis – Slatinné lázně Toušeň
Dopis – NFPK – konsignační sklady
Dopis – Ombudsmana pro zdraví – ÚZIS
Dopis – Oživení o.s. – Léky
Dopis – FO pan Š.
Dopis – finanční plnění
Dopis – odpověď
Dopis – NFKP Medicinální plyny
Dopis – MO LOK-SČL NNB – Dohody
Dopis – Žádost FO – Právní poradenství a zastupování
Dopis – Žádost FO – Stav pohledávek
Dopis – Žádost FO – Smlouvy o poskytování servisní podpory
Dopis – Žádost FO – AIDS pacienti
Dopis – APS ČR-VZ Poskytování technických služeb v objektu č. 17-4
Dopis – Vyřízení žádosti o podání dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 26.září 2019
Dopis – Vyřízení žádosti o podání dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7. října 2019
Dopis – Vyřízení žádosti o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7. 3. 2020
Dopis – Vyřízení žádosti o podání informací dle info zákona ze dne 11. 5. 2020
Dopis – Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22. 5. 2020
Dopis – Vyřízení_žádosti o podání informací dle zákona č. 106 ze dne 23.6.2020
Dopis – Vyřízení žádosti o podání informací dle zákona č. 106 ze dne 7.12.2020
Dopis – Vyřízení žádosti o podání informací dle zákona č. 106 ze dne 16.12.2020