75 let nemocnice na Bulovce

Když se řekne Na Bulovce ...

V polovině roku 2006, konkrétně dne 21. června, oslavila pražská Nemocnice Na Bulovce své 75. narozeniny. V následujících řádcích si připomeneme, jakými proměnami za dobu své tři čtvrtě století trvající existence prošla a co vlastně předcházelo jejímu vzniku.


Historie do roku 1931

Když dne 12. května 1358 vydal český král Karel IV. nařízení ukládající zřídit v okruhu tří mil od Prahy vinice, jistě netušil, že tím nepřímo přispěje k pojmenování nemocnice, která měla vzniknout o téměř šest století později. Jedním z majitelů vinic byl i hrabě Bernard Bulle z Bullenau, který se usadil severně od Prahy na kopci, který je od té doby Pražanům známý pod jménem Bulovka. Vybudoval zde barokní zámeček, který v průběhu let začal sloužit též jako vojenský lazaret. V poválečném období potom fungoval jako vychovatelna pro nezvladatelné děti pražských měšťanů.

Koncem 19. a počátkem 20. století procházela Libeň velkým průmyslovým rozvojem. Vznikaly zde nové závody a provozovny, které vyžadovaly stále více pracovních sil a kladly také zvýšené nároky na infrastrukturu obce. Souběžně s těmito potřebami proto nebývale rostl počet obyvatel, sdružujících se především v dělnických koloniích. Tamní hygienické podmínky však měly za následek významný nárůst nemocných, a to především v důsledku rychle se šířících infekčních chorob. Malá infekční nemocnice s dvaceti lůžky, která v areálu bývalé vinice Bulovka působila od roku 1896, nemohla tomuto stavu zabránit. Stále zřetelnější nedostatek zdravotních lůžek proto přiměl po přidružení Libně k Praze v roce 1902 pražské radní a radu starších přistoupit k radikálnímu řešení. Na slavnostní schůzi sboru obecních starších města Prahy bylo dne 18. 10. 1910 rozhodnuto postavit na jihovýchodním svahu Bulovky novou nemocnici. Původní plány počítaly s několika pavilony, propojenými chodbami a tunelem, s celkovou kapacitou cca 360 lůžek. Technickou podporu a jistý stupeň nezávislosti měl zajišťovat energetický pavilon, kotelna, prádelna, kuchyň a vlastní laboratoře.

První světová válka však tyto záměry výrazným způsobem narušila. Roku 1915 byl dostavěn pouze infekční pavilon se 160 lůžky; ostatní práce byly zastaveny. I přesto se ve velice krátké době ukázala prozřetelnost, s níž byla nová nemocnice budována. Nový infekční pavilon dokázal zajistit nejen léčbu, ale především tolik potřebnou izolaci pacientů postižených nakažlivými nemocemi.

S koncem první světové války a ustavením Prahy jakožto hlavního města Československého státu došlo v důsledku neustále se zvyšujícího počtu obyvatel k znovunastolení otázky nemocnice na Bulovce. Ve velmi krátké době byly zahájeny přípravy na výstavbu zbrusu nového zdravotnického zařízení, které se mělo jak svojí architekturou, tak také léčebnými postupy a technickým vybavením zařadit mezi nejmodernější nemocnice v Evropě. Samotné stavební práce začaly v roce 1925 dle projektu vrchního fyzika Prahy MUDr. Ladislava Procházky a profesora MUDr. Karla Hynka, garanci nad nimi převzal Stavební úřad Prahy. Během šesti let již byla nemocnice z velké části hotová, a to včetně veškerých obslužných provozů a ubytovací budovy pro personál, a bylo tak možno ji oficiálně předat Pražanům.


Historie po roce 1931

Dne 21. 6. 1931 byla Nemocnice Bulovka slavnostně otevřena. Ceremoniálu provázejícího tuto akci se zúčastnila celá řada významných hostů v čele s primátorem Prahy JUDr. Karlem Baxou, kterého doprovázeli ministři a mnoho vynikajících lékařů a dalších odborníků. Všichni měli možnost obdivovat nové zdravotnické zařízení, ojedinělé nejen svým technickým či personálním vybavením. Nová nemocnice byla schopna v rámci svých 765 lůžek zajistit skutečně komplexní a vysoce odbornou lékařskou péči, přičemž okruh své působnosti neustále rozšiřovala. Vzniklo zde např. první specializované urologické oddělení v Československu, rok na to byl v tuberkulózním pavilonu zřízený Ústav pro studium tuberkulózy při Univerzitě Karlově.

Velmi záhy přestala původní lůžková kapacita stačit narůstajícímu počtu pacientů a bylo přistoupeno k dalšímu rozšíření nemocnice na 900 lůžek. V roce 1936 byl otevřen dermatovenerologický pavilon, na něj pak navázal v roce 1940 infekční pavilon. Při zrodu tohoto pracoviště stál profesor MUDr. J. Procházka, DrCs., posléze jeho dlouholetý pracovník a vedoucí lékař. Sérii rozšiřování ukončilo interní oddělení, jehož provoz byl zahájen v roce 1941.

2. světová válka představovala těžkou zkoušku také pro zaměstnance nemocnice. Mnoho z nich bydlelo na svých odděleních a nesmělo se bez vědomí primářů vzdalovat, sestry se nesměly ani vdávat. Byla zavedena týdenní 56hodinová pracovní doba. Navzdory těmto opatřením se nemocnice aktivně účastnila odboje. Během okupace se v jejích prostorách skrývalo mnoho našich občanů, byly odtud také tajně zasílány léky a zdravotnický materiál odbojářům. Svou pomoc poskytla i během květnového Pražského povstání.

V souvislosti s tímto obdobím se nemocnice Bulovka zapsala do myslí našich občanů zejména událostí, která odstartovala černé období českých dějin. Poblíž nemocnice spáchala dne 27. 5. 1942 skupina parašutistů atentát na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Ihned po činu byl převezen na chirurgické oddělení Bulovky, kde jej ošetřoval narychlo dopravený tým lékařů a sester z Berlína. V celém zařízení byla přijata mimořádná bezpečnostní opatření, platil absolutní zákaz vstupu do nemocnice a v  areálu i přilehlém okolí hlídkovaly stovky po zuby ozbrojených příslušníků SS. Přes všechny tyto kroky Heydrich po několika dnech zemřel na vnitřní zranění a otravu krve.

Neblahé a smutné období okupace dnes návštěvníkům nemocnice připomíná nejen pamětní deska na hlavní budově, ale i chirurgický pavilon, nesoucí jméno MUDr. B. Budína, umučeného gestapem.

Po 2. světové válce navázala Nemocnice Bulovka na svoji pověst vynikajícího lékařského pracoviště a stala se jednou z našich předních nemocnic. V roce 1952 se toto zařízení stalo klinickou základnou pro doškolování lékařů. V téže době bylo vytvořeno Centrum klinické výuky infekčních chorob a v roce 1955 byla otevřena jedna z prvních infekčních klinik v Evropě, která dodnes spolupracuje se všemi třemi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Roku 1978 byl zahájen provoz ortopedické kliniky ve zbrusu nové budově a o dva roky později začal pacientkám sloužit i nový gynekologicko-porodnický pavilon. V souvislosti se zahájením úzké spolupráce při výuce lékařů a se zřizováním klinik začalo toto zdravotnické zařízení vystupovat pod dnešním názvem Nemocnice Na Bulovce.


Trocha statistikyHistorický přehled ředitelů Nemocnice Na BulovceObdobí

Jméno ředitele

1931 - 1934

doc. MUDr. Josef Horák

1934 – 1946

prof. MUDr. Klement Weber

1946 – 1949

prof. MUDr. Karel Přeborský

1949 – 1953

MUDr. Josef Eineigel

1953 – 1982

doc. MUDr. Václav Pánek, CSc.

1982 – 1986

MUDr. Vladimír Mohelský

1986 – 1990

MUDr. Augustin Špírek

1990 – 1994

MUDr. Zdeněk Vagner

1994 – 1995

MUDr. Vlastimil Chromčák

1995 – 1999

Ing. Ivo Blažek

2000 – 2001

MUDr. Antonín Martínek, CSc.

2001 – 2004

MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA

2004 – 2005

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA

2005 – 2005

MUDr. Jan Podlaha

2005 - 2009.

Ing. Petr Sláma

2009 - 2011

MUDr. Kateřina Toběrná

2011 - dosud

MUDr. Petr Zajíc MBAHistorický přehled přednostů klinik (dříve vedoucích oddělení)

Dermatovenerologická klinika

od roku 1954 katedra ILF, od roku 1986 2. LF UK

1934 – 1945

prof. MUDr. K. Hübschmann, DrSc.

1945 – 1954

MUDr. Hugo Paukert

1954 – 1960

prof. MUDr. Jan Obrtel, DrSc.

1960 – 1970

doc. MUDr. Adolf Kůta, CSc.

1970 – 1990

prof. MUDr. Anna Fadrhoncová, DrSc.

1990 – 1995

doc. MUDr. Pavel Barták

1995 – 1998

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

1999 – 2004

MUDr. Renata Schmiedbergerová

2004 - .

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Chirurgická klinika

od roku 1975 klinika a katedra ILF

1931 – 1934

MUDr. Josef Horák

1934 – 1944

prof. MUDr. Jan Levit

1944 – 1945

prof. MUDr. Dick

1945 – 1976

prof. MUDr. Jan Knobloch, DrSc.

1976 – 1985

prof. MUDr. Josef Novák, DrSc.

1986 – 1991

prof. MUDr. Miloš Hájek, CSc.

1991 – 2010.

prof. MUDr. František Antoš, CSc.

2011 –

doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.Klinika gynekologicko-porodnická

v letech 1987 – 1991 a poté od roku 2001 katedra ILF


prof. MUDr. Josef Gauss


doc. MUDr. Jiří Moudrý


MUDr. Jiří Pros


MUDr. Adolf Bernard

1972 – 1978

doc. MUDr. Jan Šturma, CSc.

1978 – 1987

MUDr. Mirko Hůlek

1987 – 1991

doc. MUDr. Vincent Bak

1991 – 2001

MUDr. Jaroslav Blovský

2001 - .

prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Infekční klinika

od roku 1931 infekční oddělení, jako fakultní pracoviště začala působit po 2. světové válce. V 60. letech 20. století se pražská fakulta rozdělila na tři části a v 80. letech bylo formální rozštěpení dokonáno zřízením čtyř pracovišť, které mají společný provoz.

  1. 1. LF UK

1967 – 1987

prof. MUDr. Karel Kouba, DrSc.

1987 – 1989

doc. MUDr. Eva Sixtová, CSc.

1989 – 1991

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

1991 – 2005

doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc.

2005 - .

prof. MUDr. Michal Holub, PhD.  1. FDL/2. LF UK

1945 – 1967

doc. MUDr. Jaroslav Procházka

1967 – 1994

prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.

1994 - .

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.  1. LFH/3. LF UK

1952 – 1978

prof. MUDr. Václav Kredba, CSc.

1978 – 1995

prof. MUDr. Václav Vacek, CSc.

1995 - .

doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.  1. subkatedra ILF/IPVZ

1980 - 1997

MUDr. Jiří Vaništa, CSc.

1997 - .

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.Ortopedická klinika

od roku 1964 klinika a katedra ILF

1945 – 1978

prof. MUDr. Rudolf Pavlanský, CSc.

1978 – 1990

doc. MUDr. Miroslav Slavík, CSc.

1990 – 1995

prof. MUDr. Zdeněk Matějovský, DrSc.

1995 - .

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.Klinika plastické chirurgie

od roku 1997 subkatedra IPVZ, od roku 2001 klinika I. LF

1997 - .

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

od roku 1931 plicní oddělení, od roku 1932 Ústav pro studium tuberkulózy, v roce 1952 Výzkumný ústav tuberkulózy, od roku 1969 Výzkumný ústav pro tuberkulózu a respirační nemoci, od roku 1991 Ústav plicních nemocí, v roce 1995 sloučen s FN Na Bulovce a zároveň získává statut kliniky 3. LF UK

1931 – 1932

doc. MUDr. Richard Foit

1932 – 1939

prof. MUDr. Jaroslav Jedlička

1939 – 1942

doc. MUDr. Josef Skládal

1942 – 1945

Dr. Willibald Lang

1945 – 1950

doc. MUDr. Josef Skládal

1950 – 1971

doc. MUDr. Rudolf Křivinka

1971 – 1976

MUDr. Pavel Krákora

1976 – 1987

MUDr. Rudolf Feuereisl, DrSc.

1987 – 1990

MUDr. Jiří Erban, CSc.

1990 – 1992

doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

1992 – 1993

MUDr. Václava Bártů

1993 – 1995

MUDr. Rudolf Vodrážka

1995 – 1997

MUDr. Pavel Fiala, CSc.

1997 - .

prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.Radiodiagnostická klinika

od roku 1953 katedra ÚDL

1931 – 1949

doc. RNDr. MUDr. Bohumír Poland

1949 – 1966

MUDr. Josef Slanina, CSc.

1966 – 1976

prof. MUDr. Slavoj Věšín, DrSc.

1976 – 1993

prof. MUDr. Jaromír Kolář

1993 – 2006

prof. MUDr. Josefa Bohutová

2006 - .
Ústav radiační onkologie

od roku 1951 samostatný ústav, od roku 1976 Radioterapeutický ústav, od roku 1990 Ústav radiační onkologie, v roce 1999 přičleněn k FN Na Bulovce, od roku 2001 je součástí 1. LF UK

1936 – 1940

doc. MUDr. František V. Novák

1940 – 1976

doc. MUDr. Miloš Fořt

1976 – 1990

MUDr. Vladimír Kubec

1990 – 1999

MUDr. Milan Lapeš

1999 – 2001

MUDr. Vladimíra Stáhalová

2001 - .

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Ústav soudního lékařství

2. LF Univerzity Karlovy

2000 - 2007.

prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.

2007 - .

MUDr. Michal Beran, Ph.D.Historický přehled primářů oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

1963 – 1968

MUDr. Pavel Schenk

1970 – 1995

MUDr. Dimitrij Miloschewsky

1995 - .

MUDr. Tomáš BeranOddělení dětské chirurgie

1957 – 1986

MUDr. František Fojtík

1986 – 1989

MUDr. Zdenka Beranová, CSc.

1989 – 2005

MUDr. Vlastimil Chromčák

2005 - .

MUDr. Karel HarvánekOddělení funkční diagnostiky

od května 2006 začleněné pod Centrum preventivní péče

1976 – 2002

MUDr. Alexandra Fajtová

2002 - .

MUDr. Jan ZemanOddělení fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace

1931 – 1954

doc. MUDr. Karel Přerovský

1954 – 1976

MUDr. Arnošta Rydvalová

1976 – 1991

MUDr. Věra Soběslavská

1992 - .

MUDr. Karel FojtíkI. Interní oddělení

1931 – 1954

prof. MUDr. Klement Weber, DrSc.

1954 – 1956

prof. MUDr. Hora

1956 – 1974

MUDr. Ladislav Symon

1975 – 1986

doc. MUDr. Jan Nedbal, CSc.

1986 – 1988

MUDr. Helena Janotová

1988 – 1990

MUDr. Jiří Kotouš

1990 – 1998

MUDr. Dagmar Kolářová

1999 - .

MUDr. František PaďourII. Interní oddělení

1931 – 1957

doc. MUDr. Richard Fojt

1958 – 1984

doc. MUDr. Zdeněk Mařatka

1984 – 1989

doc. MUDr. Josef Osten

1990 – 1996

MUDr. Vojtěch Suchan

1996 – 2000

MUDr. Antonín Martínek

1999 - .

MUDr. Jiří KoskubaOddělení klinické biochemie a imunologie

1954 – 1988

MUDr. Karel Mašek

1988 – 1997

MUDr. Petr Wagner

1998 – 2007.

Ing. Renata Janotová

2008 – .

MUDr. Eugen LiškaOddělení klinické hematologie a krevní transfúze

1969 – 1983

MUDr. Helena Šejdová

1983 – 1999

MUDr. Olga Auzská

1999 - .

MUDr. Alena TrpákováOddělení klinické mikrobiologie

1949 – 1953

doc. MUDr. Josef Viklický

1954 – 1961

doc. MUDr. V. Vágner

1961 – 1987

MUDr. Karel Dvorský

1987 - .

MUDr. Blanka HorováNeonatologické oddělení

2006 - .

MUDr. Martin ČihařNeurologické oddělení

1931 – 1969

prof. MUDr. Otakar Janota

1969 – 1984

MUDr. Rudolf Vojíř, CSc.

1984 – 1991

doc. MUDr. Marie Filipová, CSc.

1992 - .

MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.Oddělení léčby bolesti

od května 2006 do října 2010 zahrnující Centrum následné ošetřovatelské péče

1996 - .

MUDr. Dana VondráčkováOční oddělení

1947 – 1952

doc. MUDr. Jiří Jirman

1952 – 1981

MUDr. F. V. Michal, DrSc.

1981 – 1993

doc. MUDr. J. Boguszaková, CSc.

1993 – 2002

MUDr. Olga Šíblová

2002 - .

MUDr. Břetislav Brožek, CSc.Otorinolaryngologické oddělení

1931 – 1964

MUDr. Vít Horníček

1964 – 1980

prof. MUDr. Karel Bláha, DrSc.

1980 – 1989

prof. MUDr. Otakar Šíbl, CSc.

1989 – 1992

MUDr. Ivan Průcha

1992 – 1995

MUDr. Emil Mařík

1995 - 2007.

MUDr. Jaroslav Veselý

2007 - .

MUDr. Tomáš PodlešákPatologicko-anatomické oddělení

1931 – 1952

prof. MUDr. Václav Jedlička

1953 – 1975

doc. MUDr. Josef Viklický

1976 – 1991

MUDr. Helena Roubková

1991 – 1994

MUDr. V. Trnka

1994 – 2002

MUDr. Zdeněk Kinkor

2002 - .

MUDr. Kamila Benková


Pediatrické oddělení

1949 – 1962

MUDr. Berthold Epstein, DrSc.

1964 – 1982

MUDr. Roman Gostof, DrSc.

1982 – 1995

prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

1995 – 2009.

MUDr. Martin Fuchs

2009 – .

MUDr. Ivan PeychlStomatologické oddělení

1943 - .

MUDr. Jaroslav Pokorný

1981 – 1990

MUDr. Mlynářová

1990 – 1998

MUDr. Anna Blechová

1998 – 2010.

MUDr. Ladislav StrnadUrologické oddělení

1931 – 1936

doc. MUDr. Josef Rejsek

1936 – 1951

prof. MUDr. Karel Kovařovic

1951 – 1960

MUDr. Josef Braun

1961 – 1976

doc. MUDr. Václav Pačes, CSc.

1976 – 1979

MUDr. Josef Rössler

1980 – 1993

MUDr. Václav Tománek

1994 - 2006.

MUDr. Zdeněk Gilbert

2006 - .

Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.
Historický přehled vrchních sester a ostatních vedoucích pracovníků

Kliniky:

Klinika

Jméno

DER

Kaloušová B.

Veselá-Pospíšilová M.

Teřlová M.

Goldschmidtová S.

Šejnová M.

Pavlíčková K.

GPK

Ješátková M.

Pavlasová R.

Zelenková J.

Hlináková V.

Jandovská H.


CHIR

Odstrčil M.

Jelínková F.

Hofmanová S.

Bubeníčková J.

Bc. Froňková A.


INF

Sochůrková R.

Moroviánová M.

Dohnalová L.

Kalinová L.

Novotná K.


ORT

Bubeníčková J.

Maierová M.

Fořtová E.
KPHCH

Pospíšilová J.

Tuhá K.

Kubalíková E.

Jirásková M.

Janásová N.

Bc. Školníková A.

KPCH

Čacká M.

Pírková J.

Bališová I.
RDG

Šimůnková A.

Kohout J.

ÚRO

Kačirková K.

Košťálová J.Oddělení:

Oddělení

Jméno

ARO

Chudobová B.

Dokoupilová H.

Kožmínová H.
DCHIR

Kalinová H.

Výborná J.

OFD

Bc. Parezová I.


FBLR

Dubová O.

Máchová J.

I. INT

Kramerová M.

Petzová Z.

Kopřivová D.

Bc. Štirandová E.II. INT

Cikánková O.

Kristová J.

Karlovská M.

Mirtlová H.

Jakubů H.

Hrubá J.

OKBI

Mašková H.

Vémolová M.

OKHT

Gabriel

Orlová J.

Fíbrová M.
OKM

Šterclová M.

Krucká V.

Šenoltová H.
NEU

Frintová

Dvořáková M.

Eger B.

Našincová

Potzová L.

Novotná I.

Jurošková H.


OLB

Chudobová B.


OFT

Tošovská J.

Dvořáková M.

Peštová B.

Růžičková M.ORL

Pecháčková V.

Mazačová J.

Kalitová E.

Ehlenová A.PAT

Benoniová E.


PED

Chalupová M.

Nováková H.

Šikýřová M.

Bc. Fajtová A.URO

Svobodová Z.

Pístecká D.

Karlovská M.

Hrudková E.NEO

Bc. Saxlová J.
© 2010 Nemocnice Na Bulovce