Oddělení dopravy

Dopravní oddělení zabezpečuje:

  • dopravní zdravotní službu sanitními vozy v režimu DNR hrazenou z veřejného zdravotního pojištění,
  • pavilónovou přepravu pacientů NNB,
  • silniční dopravu osobními a dodávkovými vozidly pro potřeby NNB,
  • transport biologického materiálu z a do jiných zdravotnických zařízení,
  • hospodářskou dopravu obslužnosti logistických a zdravotnických provozů NNB,
  • distribuce materiálu z oddělení centrální sterilizace,
  • distribuce léčiv a zdravotnického materiálu z oddělení nemocniční lékárny.
  • Dopravní oddělení provozuje vlastní servisní a technické zázemí vozového parku.

Oddělení dopravy se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 2.

Areál Nemocnice na Bulovce