Ortopedická klinika má nového přednostu

Do funkce nového přednosty Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a IPVZ Nemocnice Na Bulovce byl s platností od 1. října 2019 jmenován prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. Jmenování oficiálně přijal z rukou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. a ředitele nemocnice Mgr. Jana Kvačka.

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha, titul docenta chirurgických oborů získal v roce 2004 a v roce 2016 byl jmenován profesorem ortopedie 1. LF Univerzity Karlovy. Je předsedou České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu, členem Evropské pediatrické ortopedické společnosti a Evropské společnosti pro výzkum kyčelního kloubu. Mimo jiné je také koordinátorem centra péče o zdraví fotbalistů FIFA a členem lékařské komise Fotbalové asociace České republiky. Účastnil se mezinárodních humanitárních misí v Jordánsku a Maroku. Ve své odborné praxi se zaměřuje na dětskou ortopedii, neurofyziologii, ale například také na sportovní medicínu. Na Ortopedické klinice v Nemocnici Na Bulovce působí již od roku 1984.

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Nový přednosta chce navázat na práci prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., který Ortopedickou kliniku v Nemocnici Na Bulovce z pozice přednosty úspěšně vedl posledních 25 let. „Naše klinika obsahuje všech sedm oborů, od dětské ortopedie přes endoprotetiku až po spinální a onkologickou ortopedii. Laickou i odbornou veřejností je vnímána jako vlajková loď české ortopedie, což je pro nás obrovský závazek,“ popisuje profesor Chomiak. „Všechny tyto obory i díky panu profesoru Dunglovi fungují velmi dobře a na skutečně špičkové úrovni. Ve spolupráci s panem primářem Radovanem Kubešem a celým lékařským týmem se budeme snažit tyto nastavené standardy udržet a dále je aktivně rozvíjet,“ doplňuje nový přednosta.

Vedení kliniky má například v plánu v brzké době založit Centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu, dále rozvíjet péči o pacienty s hemofilií a usilovat o opětovné přiznání statusu traumacentra. „Rád bych také naše lékaře motivoval k dalšímu postgraduálnímu studiu a zapojení do výuky na 1. LF UK. Samozřejmě počítáme s naší aktivní účastí na klíčových kongresech a konferencích u nás i v zahraničí. A stejně tak očekávám zapojení lékařů v grantové oblasti a účast na stážích v zahraničí. Máme také obrovský potenciál v publikaci odborných článků,“ vysvětluje své plány profesor Chomiak.

Profesor Chomiak na klinice pracuje již 35 let, veškerý personál a prostředí kliniky tedy velmi dobře zná. S dosavadním přednostou, prof. Dunglem, se mimo jiné podílel na vývoji do té doby jedinečných operačních postupů, ať už se jedná například o artrogrypózu (přenos prsního svalu na paži) či operaci v oblasti pánve nebo kyčelního kloubu. Jmenování profesora Chomiaka přednostou tedy nebylo žádným překvapením.

„Ortopedie je ve své rozmanitosti skutečně krásný obor. Na konzervativní ortopedii je zajímavé sledovat tu proměnu, když se vám pod rukama například rovnají zkřivené nožičky dítěte. U operativy je samozřejmě základem řemeslo, ale pak je tu i tvůrčí práce, zdokonalování či vytváření zcela nových postupů, kdy se v podstatě jedná o rekonstrukční ortopedii. To mě na mé práci vždy bavilo a baví nejvíc. Na mnohých takových projektech jsme pracovali právě s profesorem Dunglem,“ vzpomíná Jiří Chomiak.

Prof. Pavel Dungl bude i nadále na klinice aktivně působit, povede svou ambulanci, bude operovat, přednášet studentům a svými zkušenostmi přispívat k dalšímu rozvoji pracoviště, které si za jeho působení vydobylo v oboru zcela výsadní postavení.

Doplňující informace:

Ortopedická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a Nemocnice Na Bulovce v roce 2018 ambulantně vyšetřila 67 792 pacientů, provedla 5 472 operací a hospitalizovala 5 187 pacientů. Její hlavní činností v rámci nemocnice je ortopedická a traumatologická péče.

Na Ortopedické klinice také probíhá výuka mediků 1. Lékařské fakulty, respektive studentů čtvrtého ročníku magisterského studia. Pravidelně se zde konají dvoutýdenní stáže, rozepsané na celý rok, a to jak pro české, tak i anglicky hovořící studenty. Na kliniku dále docházejí studenti bakalářského studia v ortotice a protetice.  Dále se na klinice pravidelně třikrát za rok školí lékaři z celé republiky před atestací z ortopedie ve studijním bloku devíti týdnů. Výuka probíhá v praktické i teoretické části se zapojením učitelů – specialistů kliniky v rámci 1. lékařské fakulty a IPVZ. Dále celoročně na klinice probíhají dvoutýdenní kurzy pro lékaře se zaměřením na subspecializace v ortopedii a traumatologii pohybového aparátu a další výukové kurzy, příkladem je ultrazvukové vyšetřování dětských kyčelních kloubů. V neposlední řadě zde probíhá doktorandské studium, kdy se lékaři kliniky zapojují do studií k získání titulu PhD.