Podmínky pro návštěvy hospitalizovaných pacientů v NNB

1) Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách a to tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob u pacientů,  resp. v režimu 2 osoby na jednoho pacienta.

2) Jsou povoleny návštěvy otců u porodu.

3) Jsou povoleny návštěvy u dětí, které nemají v rámci hospitalizace doprovod, a to maximálně 2 osoby u jednoho dítěte, u dětí s doprovodem max 1 osoba.

4) Jsou povoleny návštěvy u osob v terminálním stádiu onemocnění.

5) Jsou povoleny návštěvy u pacientů upoutaných na lůžko, u kterých je předpokládána dlouhodobá hospitalizace tzn. více než 14 dní, maximálně 2 osoby na jednoho pacienta.

6) Nejsou povoleny návštěvy na odděleních, kde je režim izolace (pacienti s podezřením na onemocnění vyžadujícím izolaci nebo s potvrzenou diagnózou podléhající izolaci).

7) V případě, že dle výše uvedených pravidel přichází navštěvující  osoba do budovy, kde jsou ležící pacienti, nahlásí se ošetřujícímu personálu (dle možností nejlépe u vstupu na oddělení), musí jí být změřena teplota, při teplotě nad 37°C  nebude návštěva povolena, dále bude dotazem zjišťováno, zda navštěvující osoba nemá symptomy odpovídající koronavirové infekci, před a po odchodu z oddělení je povinná dezinfekce rukou, dále na vícelůžkových pokojích jsou zachovávány rozestupy min. 2 metry.

8) Primář či přednosta kliniky může udělit eventuální výjimku i pro návštěvu u jiného pacienta než je výše uvedeno, pokud je k tomu závažný důvod, návštěvník musí dodržet pravidla uvedená výše.

9) Po celou dobu návštěvy musí být pacient i navštěvující osoba vybavena obličejovou rouškou.

10) Návštěvy probíhají v určených návštěvních hodinách daných Provozním řádem pracoviště.