Preventivní onkologické prohlídky

Nemocnice Na Bulovce se zapojila, tak jako v minulosti, do projektu preventivních onkologických prohlídek pro pojištěnce VZP.
Vyšetření si hradí pojištěnec v hotovosti, přímo ve spolupracujícím pracovišti. Od lékaře obdrží doklad o úhradě za provedená vyšetření a lékařem vyplněný a potvrzený voucher. Příspěvek není určen pro pojištěnce, u kterých aktuálně probíhá léčba onkologického onemocnění nebo byl již stanoven onkologický nález. Vyšetření je zcela diskrétní, zahrnuje laboratorní a další výkony potřebné k odhalení případného karcinomu. Rozsah a cenu vyšetření stanovují jednotlivá spolupracující pracoviště VZP. K prohlídce není třeba doporučení praktického lékaře, lékařskou zprávu o výsledku vyšetření by však měl od vás obdržet.

Jak získat příspěvek a další potřebné informace najdete na stránkách Klubu pevného zdraví.