Desatero návštěvníka

  1. Na návštěvu nemocného člena rodiny či přítele bychom se měli připravit.ZSC_8381
  2. Máme na mysli pacientův zdravotní stav. Zvolíme přiměřenou dobu a délku návštěvy (dodržujeme návštěvní dobu). Doporučujeme, aby počet návštěvníků nebyl vyšší než dvě osoby najednou.
  3. Snažíme se přijít příjemně naladěni s ochotou vyslechnout všechny obavy nemocného.
  4. Pacienta uklidníme, potěšíme, povzbudíme jeho sebevědomí a vůli k životu.
  5. Neměli bychom se snažit o tzv. radostný hovor za každou cenu. O velkých starostech pomlčíme.
  6. Sledujeme, zda nemocný není příliš unavený. Pokud ano, návštěvu taktně zkrátíme.
  7. Neodmítáme jeho projevy lítosti, strachu a rezignace. Ventilace těchto pocitů má ozdravný účinek.
  8. Bereme ohled na spolupacienty. V případě, že některý spolupacient je v těžkém stavu, lékař či sestra provádějí vyšetření nebo nějaký výkon opustíme pokoj.
  9. Pokud chceme nemocnému něco přinést, pamatujeme na přiměřenost. Nezapomeneme se zeptat ošetřujícího personálu, zda je to pro pacienta vhodné.
  10. Při loučení sdělíme zda a kdy přijdeme příště. Slíbený termín dodržíme.