Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Kouření

Kouření je všeobecně udáváno jako rizikový faktor při vzniku mnoha onemocněních. Jako zdravotnická instituce, jejímž posláním je prevence a léčba nemocí a výchova ke zdravému způsobu života, uplatňuje Nemocnice Na Bulovce ještě nad rámec zákonné povinnosti (tj. § 8 písm. e) protikuřáckého zákona 379/2005 Sb. …zákaz kouření ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených) zákaz kouření v celém areálu vyjma vyhrazených a označených míst (viz. mapka).

Areál Nemocnice na Bulovce - vyhrazená místa ke kouření