Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Vjezd do areálu NNB

Ostraha objektu každému vjíždějícímu vozidlu vystaví vjezdový lístek, kde bude zaznamenán časovým razítkem den a čas příjezdu. Po výjezdu z areálu bude lístek ostrahou areálu odebrán a označen datem a časem odjezdu návštěvníka. Ostraha vybere podle stanovených sazeb poplatek za vjezd na základě stráveného času v areálu nemocnice a je povinna na vyžádání vystavit doklad o zaplacení vjezdu (zjednodušený daňový doklad).

Poplatek za vjezd:

Výjimku pro pacienty pro bezplatný vjezd tvoří:

  • pacienti s průkazem ZTP, kteří musí předložit originál průkazu (jmenovitě na osobu) při vjezdu do areálu nemocnice
  • další výjimky se nepovolují

Bezplatný vjezd a výjezd z areálu nemocnice kteroukoliv branou mají tato vozidla:

  • Zdravotnická záchranná služba (ZZS)
  • Policie ČR (PČR) a Městské policie (MP)
  • Vozidla IZS při plnění úkolů
  • Havarijní služba
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát hl.m.Prahy, Hygienická stanice hl.Prahy, Státní zdravotní ústav
  • Zásobování