Vjezd do areálu FN Bulovka

Provoz na pozemních komunikacích v areálu Fakultní nemocnice Bulovka, se řídí zákonem č. 361/2000 Sb, „O provozu na pozemních komunikacích“, v platném znění.

Vjezd – vozidlo zastaví před závorou, systém přečte SPZ vozidla a vjezd je umožněn po vytištění a odejmutí vjezdového lístku s čárovým kódem, datem, příjezdovým časem a SPZ.
Výjezd – bude umožněn vždy až po zaplacení zpoplatněného vjezdu, na základě rozpoznání SPZ nebo po přiložení lístku s čárovým kódem ke snímači.

Poplatek za vjezd je možné uhradit u automatické pokladny umístěné v areálu FN Bulovka (pavilon č. 1 a 6) nebo přímo u výjezdu z areálu u obsluhy automatického systému.
Obsluha automatického závorového systému je povinna na vyžádání vystavit daňový doklad.

Poplatek za vjezd:

Výjimku pro pacienty pro bezplatný vjezd tvoří:

  • pacienti s průkazem ZTP, kteří musí předložit originál průkazu (jmenovitě na osobu) při výjezdu z areálu nemocnice
  • další výjimky se nepovolují

Bezplatný vjezd a výjezd z areálu nemocnice kteroukoliv branou mají tato vozidla:

  • Zdravotnická záchranná služba (ZZS)
  • Policie ČR (PČR) a Městské policie (MP)
  • Vozidla IZS při plnění úkolů
  • Havarijní služba
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Státní zdravotní ústav
  • Zásobování