Světový den “Stop dekubitům” v Nemocnici Na Bulovce

Světový den „STOP DEKUBITŮM“ (proleženinám) vždy připadá na 3. čtvrtek v měsíci listopadu, v letošním roce tedy na 15. listopadu. V Nemocnici Na Bulovce (NNB) jsme si na tento den připravili akci zaměřenou právě na prevenci vzniku dekubitů. “Dekubity jsou závažnou komplikací při léčbě pacienta. Setkáváme se s nimi nejen v nemocniční péči, ale často s dekubity přicházejí pacienti již z domácího prostředí. Prevence patří mezi základní ošetřovatelskou péči a je v kompetenci sester. Účelem dnešní akce je přiblížit tuto problematiku široké veřejnosti a zároveň pomoc pečujícím osobám”, popisuje smysl akce Mgr. Soňa Mendlová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NNB.

Ve vstupní hale pavilonu č. 1 byl ve čtvrtek 15. listopadu k dispozici tým našich odborníků, kteří zájemcům poradili s polohováním nemocných nebo s používáním antidekubitárních pomůcek. Nutriční terapeutky byly připraveny ke konzultacím v oblasti správné výživy pacientů se zvýšenou potřebou energie a nedostatečným příjmem potravy a stejně tak i speciální výživy pro pacienty s dekubity. “Strava s dostatečným obsahem bílkovin, minerálních látek i potřebných stopových prvků v optimálním poměru napomáhá k rychlejšímu hojení organizmu a návratu do běžného života v co nejkratší době”, vysvětluje vedoucí nutričních terapeutů Michaela Maxová, DiS. A na místě nechyběl ani tým konzultantek pro hojení ran. Nejste v to sami, rádi Vám poradíme.