Centrální laboratoře

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické mikrobiologie

 

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

 

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň

 

Informace o laboratoři

Vyhledávač vyšetření

Seznam vyšetření

Manuál pro odběry

Příjem vzorků

Komunikace s laboratoří

Konzultace

Vydávání výsledků

Pro pacienty

Obsah příručky

            Identifikace laboratoře a důležité údaje

        

         Centrální laboratoře

                   Organizace laboratoří

                   Odběrová místa

                   Centrální příjem vzorků

         Oddělení klinické biochemie a imunologie

         Oddělení klinické hematologie a transfuze

         Oddělení klinické mikrobiologie

                   Bakteriologie

                   Antibiotické středisko

                   TBC laboratoř

                   Parazitologie

                   Autovakcíny

                   Virologie a infekční sérologie

                   Molekulárně genetické metody

                   Mykologie

                  

 


Verze 01, říjen 2018

Vytvořeno programem SLP, verze 3.62.01