Nemocniční žadatelé mají k dispozici v nemocničním elektronickém systému UNIS elektronickou žádanku, která obsahuje i aktuální informace k objednávaným vyšetřením.

 


           
Papírové žádanky NNB

 

Pro případy, kdy nelze vytvořit elektronickou žádanku nebo pro externí žadatele, jsou k dispozici žádanky k vytištění ve formátu pdf:

 

Žádanka na předtransfuzní vyšetření

Biochemie + hematologie

Imunologie

Bakteriologie + parazitologie

Virologie a infekční sérologie

PCR a přímý průkaz antigenu

Příprava autovakcín