OKHT_PI_113 Indikace doplňujících vyšetření

Pracovní instrukce/Instrukce pracovní systému kvality

číslo dokumentu

: OKHT_PI_113

verze dokumentu

: 02

platí od

: 11.10.2018

sestaveno

: 02.10.2018

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Na základě rozhodnutí odborného garanta z důvodů zamezení prodloužení diagnostického procesu a snížení rizika z prodlení a v souladu se Správnou laboratorní praxí si OKHT vyhrazuje právo provést a účtovat nad rámec vyšetření původně požadovaných žadatelem níže uvedená vyšetření, a to při splnění níže uvedených podmínek – indikací.

 

Při zjištění následujících hodnot/požadavků je nutné doplnit tato vyšetření či provést dále uvedené úkony:

Parametr

Nález

Doplňkové vyšetření/úkony

(doplňuje laboratoř)

Interní obory

Chirurgické obory

Leukocyty*

> 20 x109/l

< 3 x109/l

> 25 x109/l

< 3 x109/l

nátěr periferní krve pro diferenciální rozpočet leukocytů (neplatí u pacientů s onkologickou diagnózou)

Leukocyty při objednávce pouze KO*

15-20 x109/l

< 3 x109/l

20-25 x109/l

< 3 x109/l

zopakovat KO + změřit DIF-A

(vysoké 1x za týden, nízké pokaždé!)

Hemoglobin*

< 80 g/l

dlouhodobější pokles hodnot bez chirurg. důvodu

zopakovat KO + změřit DIF‑A a RTC

MCHC

> 0,370 (děti 4-14 dní

> 0,380) kg/l

> 0,370 (děti 4-14 dní

> 0,380) kg/l

·    nahřátí vzorku v termostatu a přeměření KO; když nepomůže - nahřát pod teplou vodou a přeměřit

·    známé chladové protilátky – doporučit transport za tepla!

·    pokud je vzorek výrazně chylózní – nahradit plazmu („promýt“), viz OKHT_PI_127

Hlášení analyzátoru

Turbidity/HGB Interference?,

současně ↑↑ Hb, MCH (> 40), MCHC (> 0,370)

Trombocyty*

< 50x109/l

< 50x109/l

nátěr periferní krve pro mikroskopické stanovení počtu trombocytů

Trombocyty

opakovaný nález shluků

opakovaný nález shluků

doporučit souběžný odběr do Thromboexactu a K3EDTA

Lymfocyty*

> 60 %

> 60 %

nátěr periferní krve pro diferenciální rozpočet leukocytů

Monocyty*

> 20 %

> 20 %

nátěr periferní krve pro diferenciální rozpočet leukocytů

Monocyty u pacientů s onkologickou diagnózou a HIV*

> 25 %

> 25 %

nátěr periferní krve pro diferenciální rozpočet leukocytů

Bazofily*

> 5 %

> 5 %

přeměřit, případně nátěr periferní krve pro diferenciální rozpočet leukocytů

IG

První záchyt (nebo 14 dní od posledního nátěru s vyššími IG) > 3 %

nátěr periferní krve pro diferenciální rozpočet leukocytů

Hlášení analyzátoru*

Blasty?

Atypické lymfocyty?

Abnormální buňky Ly - Mo?

Blasts/Abn Lympho?

Atypical Lympho?

nátěr periferní krve pro diferenciální rozpočet leukocytů

Hlášení analyzátoru

WBC Abn Scattergram

Diff z analyzátoru nespolehlivý (DIF mikroskop a analyzátor nemusí souhlasit)

v LIS zadržet hodnoty DIF-A, provést nátěr pro diferenciální rozpočet leukocytů. Pokud nesouhlasí DIF-A a DIF-M, hodnoty z analyzátoru nehradit příznakem „neprovedeno (účtuj)“. Pokud souhlasí, propustit.

Hlášení analyzátoru*

Fragments/Fragmenty ery, Hb pod 100 g/l, PLT pod 100 x109/l

nátěr periferní krve pro hodnocení morfologie erytrocytů (spočítat schistocyty)

Výskyt dg. infekční mononukleóza

U diagnóz B270, B271, B278 a B279, pouze při prvním vyšetření v laboratoři!

nátěr periferní krve pro diferenciální rozpočet leukocytů

Hlášení E-IPU

WBC > Limit linearity > měřte naředěný vzorek!, současně hodnota WBC > 440 x109/l;

pro RBC totéž při hodnotě u XN > 8,6 x1012/l,

XT > 8,0 x1012/l

vzorek naředit diluentem Cellpack DCL (1 díl krve + 6 dílů roztoku) a změřit v módu Pre-dilution na analyzátoru XN postup viz OKHT_PI_127

Hlášení E-IPU

Interference RBC extrémní leukocytózou!,

zároveň hlášení Dimorphic_population

v E-IPU opravit RBC a MCV hodnotami S-RBC a S-MCV ze záložky „service“ z analyzátoru, postup viz OKHT_PI_110

Prodloužený výsledek PT

není léčba warfarinem: PT-R ≥ 2,0

je léčba warfarinem: PT-INR ≥ 5,0

·    zkontrolovat vzorek na přítomnost sraženiny a na zachování poměru krev-citrát

·    zkontrolovat analyzátor (např. zda nedochází reagencie)

·    podle potřeby přeměřit, nahlásit první záchyt

Prodloužený výsledek APTT

není léčba heparinem: APTT-R ≥ 2,0

je léčba heparinem: APTT-R ≥ 5,0

Zkrácený výsledek PT‑R, PT-INR nebo APTT-R

≤ 0,78

·     zkontrolovat vzorek na přítomnost sraženiny a na zachování poměru krev-citrát

·     zkontrolovat analyzátor (např. zda nedochází reagencie)

·     je-li vše OK, přeměřit

APTT a léčba heparinem

 

kontrolovat, zda byl vzorek přijat do 1 h od odběru a do 2 h změřen (pokud ne, obojí je důvod k neshodě)

Vyšetření LA a není ordinované APTT

 

doordinovat APTT

Koagulace

chylozita, ikter či hemolýza plasmy

·         poznamenat do LIS

·         u DD s chylozitou a u APTT s hemolýzou doplnit text „možnost zkreslení výsledků APTT/DD“

* u těchto parametrů se dodatečná vyšetření provádí vždy při prvním záchytu a s přihlédnutím na diagnózu, poté 1x za týden