B-02 Základní informace o laboratoři

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_01

verze dokumentu

: 01

platí od

: 06.06.2017

sestaveno

: 02.10.2018

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

B-02 Základní informace o laboratoři

 

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce

Vedoucí centrálních laboratoří

MUDr. Blanka Horová
tel: 266 08 4605,2452 mail: blanka.horova@bulovka.cz

Vrchní laborantka

Alena Hořenínová

Tel: 266 08 2291, mail: alena.horeninova@bulovka.cz

Sekretariát

Jana Sedláková

Tel: 266 08 2890, mail: jana.sedlakova@bulovka.cz

Umístění

Pavilon č. 8

Okruh působnosti laboratoře

pro akutní a neakutní lůžkovou péči

pro ambulantní zařízení

 

 

Organizační celky:

 

Název pracoviště

Centrální příjem, budova č. 8

Úsekový laborant

Bc. Pavel Bartoš

Tel: 266 08 2885, 2000, mail: pavel.bartos@bulovka.cz

Příjem materiálu, informace

Tel: 266 08 2887

 

Název pracoviště

Odběrové místo v budově č. 2

Úsekový laborant

Bc. Pavel Bartoš

Tel: 266 08 2885, 2000, mail: pavel.bartos@bulovka.cz

Odběr krve

Tel: 266 08  3301

Název pracoviště

Odběrové místo v budově č. 8

Odběr krve, objednání OGTT

Tel: 266 08  4666

 

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Primář oddělení

Lékařský garant odbornosti 801

MUDr. Daniel Břešťan

Tel: 266 08 2882, 6426, mail: daniel.brestan@bulovka.cz

Analytický garant odbornosti 801

Zástupce primáře

Mgr. Eva Kvačková

Tel: 266 08 2890, 6295, mail: eva.kvackova@bulovka.cz

Vedoucí laborantka

Marie Vémolová

Tel: 266 08 2889, 6296, mail: marie.vemolova@bulovka.cz

Laboratoř biochemie,

hlášení výsledků

Tel: 266 08 2000, 2888

Statimová laboratoř

Tel: 266 08 2000

Pohotovostní služba

Tel: 266 08 2000

Imunochemická laboratoř

Tel: 266 08 2325

Vedoucí imunologické laboratoře, garant odbornosti 813

Mgr. Naděžda Šoukalová

Tel: 266 08 3117, 3128, 6292, mail: nadezda.soukalova@bulovka.cz

Laboratoř imunologie, výsledky

Tel: 266 08 3127

Laboratoř imunologie - průtoková cytometrie

Tel: 266 08 3128

Laboratoř imunologie - elektroforézy

Tel: 266 08 2326

 

 Název pracoviště

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Primář oddělení

MUDr. Renata Barbara Steinbauerová

Tel: 266 08 2290, 2407, mail: renata.steinbauerova@bulovka.cz

Zástupce primáře

MUDr. Marie Sukovská

Tel: 266 08 2375, mail: marie.sukovska@bulovka.cz

Vedoucí laborantka

Alena Hořenínová

Tel: 266 08 2291, mail: alena.horeninova@bulovka.cz

Lékařský garant odbornosti 818

MUDr. Milada Maturová

Tel: 266 08 2375, 2404, mail: milada.maturova@bulovka.cz

Analytický garant odbornosti 818

Ing. Libuše Tesařová

Tel: 266 08 2401, 2374, mail: libuse.tesarova@bulovka.cz

Lékařský garant odbornosti 222

MUDr. Renata Barbara Steinbauerová

Tel: 266 08 2290, 2407, mail: renata.steinbauerova@bulovka.cz

Laboratoř hematologická

Tel: 266 08 2374

Laboratoř koagulační

Tel: 266 08 2405

Laboratoř transfuzní

Tel: 266 08 2373

Pohotovostní služba

Tel: 266 08 2373, 2374

Ambulance – recepce

Tel: 266 08 2403

 

Název pracoviště

Oddělení klinické mikrobiologie

Primář oddělení

MUDr. Elka Nyčová

Tel: 266 08 2619 mail: elka.nycova@bulovka.cz

Zástupce primáře

MUDr. Blanka Sýkorová

Tel: 266 08 2517, 2323, mail: blanka.sykorova@bulovka.cz

Vedoucí laborantka

Hana Šenoltová

Tel: 266 08 2414,2524 mail: hana.senoltova@bulovka.cz

ATB středisko

MUDr. Blanka Horová

tel: 266 08 4605,2452 mail: blanka.horova@bulovka.cz

MUDr. Elka Nyčová

Tel: 266 08 2619, 2452, mail: elka.nycova@bulovka.cz

Kontakt OKM

tel: 26608 2323 fax: 26608 4481

e-mail: okm@bulovka.cz

Parazitologie

RNDr. Lenka Richterová

tel: 26608 4303, 4304, 2517, mail: lenka.richterova@bulovka.cz

Virologie

Mgr. Naděžda Sojková

Tel: 266 08 2666, mail: nadezda.sojkova@bulovka.cz

 

Kontakty pro konzultace jsou uvedeny v E-05 Konzultační činnost laboratoře.

 

Zpět na úvodní stranu