B-04 Úroveň a stav akreditace

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_01

verze dokumentu

: 01

platí od

: 06.06.2017

sestaveno

: 02.10.2018

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště 

 

Laboratoře Centrálních laboratoří jsou evidovány v Registru klinických laboratoří pro odbornosti:

801 (pracoviště klinické biochemie),

813 (laboratoř alergologická a imunologická),

818 (laboratoř hematologická),

222 (pracoviště transfúzní služby),

802 (pracoviště lékařské mikrobiologie).

 

Laboratoře splnily základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a obdržely příslušná osvědčení.

 

OKBI - laboratoře úspěšně absolvovaly Dozorový audit A NASKL pro odbornosti 801 a 813.
Pracoviště klinické biochemie je držitelem Osvědčení o splnění Auditu II NASKL ČLS JEP (DAA-072-2017-0328-801), vydaného 12. 10. 2017. Pracoviště imunologie je držitelem Osvědčení o splnění Auditu II NASKL ČLS JEP (DAB-008-2018-0328-813), vydaného 25. 6. 2018.

 

MZ ČR dne 31. 5. 2006 udělilo OKBI akreditaci na specializační vzdělávání v oborech klinická biochemie a klinická imunologie nižšího stupně s platností na 10 let, aktuálně prodlouženo do roku 2026.

 

OKHT – laboratoře v listopadu 2017 úspěšně splnily podmínky Dozorového auditu A NASKL ČLS JEP pro odbornost 818 Laboratoř hematologická (DAA-071-2017-0327-818; vydáno 16. 11. 2017) a odbornost 222 Pracoviště transfuzní služby (DAA-071-2017-0327-222; vydáno 22. 11. 2017).

 

Zařízení transfuzní služby absolvovalo v únoru 2017 pravidelný audit Státního ústavu pro kontrolu léčiv a splňuje požadavky správné výrobní praxe v souladu s platnou legislativou.

OKM - v činnosti laboratoře a organizaci jejího provozu jsou implementované programy kvality a efektivity doporučené v rámci "Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví".

Pracoviště je držitelem Osvědčení o splnění Auditu II NASKL ČLS JEP (DAB-073-2017-0332-802), vydaného 13. 11. 2017.

Oddělení se účastní systému Externího hodnocení kvality v oblasti lékařské mikrobiologie a vlastní Certifikát o splnění podmínek správné diagnostiky (Certifikát SZÚ č. 065/2017, platný do 28. 2. 2019) pro následující metody:

 

·         Mykobakterie – izolace a identifikace

·         Průkaz mykobakterií metabolickými metodami

·         Sérologie Streptococcus pyogenes – neutralizační metoda

·         Sérologie toxoplasmózy

·         Bakteriologická diagnostika

·         Sérologie EBV

·         Sérologie CMV

·         Sérologie lymeské boreliózy

·         Sérologie syfilis

·         Mikroskopická diagnostika trichomonád

·         Parazitologie střevní

·         Sérologie Helicobacter pylori

·         Sérologie Yersinia enterocolitica

·         Detekce papillomavirů

 

Práce antibiotického střediska je osvědčena účastí v EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network), aktuálně za rok 2017.

Laboratoři byl udělen v roce 2006 (obnoven 2015) statut akreditovaného pracoviště pro vzdělávací program pro komplexní přípravu v oboru lékařské mikrobiologie včetně antibiotického střediska

 

Od 1. 6. 2018 se stala byla do funkce vedoucí Národní referenční laboratoře pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí v Nemocnici Na Bulovce jmenována RNDr. et M.Res. Lenka Richterová, Ph.D. (zveřejněno ve Věstníku MZ ČR 6-2018).

 

Vedoucí Národní referenční laboratoře pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí v Nemocnici Na Bulovce byla dne 1. 6. jmenována RNDr. et M.Res. Lenka Richterová, Ph.D. (zveřejněno ve Věstníku MZ ČR 6-2018).

 

Centrální laboratoře jsou součástí zdravotnického zařízení akreditovaného podle SAK (Spojená akreditační komise MZ ČR).

 

Zpět na úvodní stranu