B-05 Organizace laboratoře, členění

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_01

verze dokumentu

: 01

platí od

: 13.06.2017

sestaveno

: 02.10.2018

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění

 

 Pro potřebu Nemocnice Na Bulovce i pro externí žadatele zajišťují Centrální laboratoře definované spektrum akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

 

Centrální laboratoře NNB jsou uspořádány do následujících celků:

 

Centrální

příjem

vzorků (CP)

Příjem biologického materiálu ze svozu materiálu a potrubní poštou pro

-       úsek biochemie

-       úsek imunologie

-       úsek hematologie

-       úsek transfuzní

-       úsek mikrobiologie

-       úsek virologie

-       smluvní laboratoře

Centrifugace vzorků pro

 

-       úsek biochemie

-       úsek imunologie

-       úsek koagulací

Tisk výsledků a výdej výsledků
Vydávání odběrových potřeb od 11:00 do 15:00 hodin

Pracovní doba Po – Pá 7:00 až 15:30 hodin

 

 

Odběry

Odběrové místo v budově č. 2

Odběry dospělých pacientů,

provádění oGTT u dospělých a v těhotenství (budova č. 8)

 

Pracovní doba Po – Pá od 6:30 do 11:30 hod.

Odběrové místo v budově č. 8

 

OKBI

Laboratoř biochemie

Statim + vyšetření močí

Fotometrické analyzátory

Imunochemické analyzátory

POCT

Pracovní doba

Jednosměnný provoz se zajištěním pohotovostní služby

Laboratoř imunologie

Nepřímá IF, ELISA, průtoková cytometrie,

imunochemie

Elektroforézy

Pracovní doba

Po – Pá 7:00 až 15:30 hodin

 

OKHT

Laboratoř hematologická

Úsek krevních obrazů

Morfologický úsek

Koagulační úsek

Laboratoř transfuzní

Příjem transfuzních vzorků

Příjem, sklad a expedice transfuzních přípravků

Laboratoř testů kompatibility

Speciální imunohematologie

Provoz laboratoří: jednosměnný se zajištěním pohotovostní služby

Pracovní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin

Pohotovostní provoz:

pondělí až pátek od 15:00 do 7:00 hodin,

sobota, neděle, svátky od 7:00 do 7:00 hodin

Ambulantní část

Pondělí až pátek od 7:30 do 15:30 hodin

Pátek od 8:00 do 12:00 (autotransfuze)

 

 

OKM

Příjmová laboratoř

příjem a zpracování vzorků biologického materiálu

Hemokultivace

v systému BACTEC – nepřetržitý provoz v prostorách CP

Laboratoř „I“

materiály z infekční kliniky, interních pracovišť, kardiologie apod

Laboratoř „M“

materiály z oddělení pediatrie, pneumologie, dětské chirurgie, gynekologie, porodnice, dermatovenerologie

Laboratoř „G“

úsek molekulárně biologických metod

Laboratoř „R“

materiály z chirurgie, ortopedie, oftalmologie, neurologie, ORL a od extramurálních klientů

Laboratoř „A“

antibiotické středisko a materiály z ARO

Laboratoř „T“

diagnostika TBC, laboratoř BSL3

Laboratoř „K“

laboratoř mykologie

Laboratoř „P“

laboratoř parazitologie

Laboratoř „Q“ a „W“

laboratoř autovakcín

Laboratoř „VIR“

úsek virologie a infekční sérologie

 

Společné provozy Centrálních laboratoří

-       Umývárna a přípravna skla

-       Přípravna půd a roztoků

-       Odběrové místnosti

 

Zpět na úvodní stranu