E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_01

verze dokumentu

: 01

platí od

: 06.06.2017

sestaveno

: 02.10.2018

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Přestože jsou veškeré výsledky k dispozici klinickým pracovníkům ihned po jejich uvolnění do nemocničního informačního systému (NIS), vybrané patologické výsledky uvedené v následujícím seznamu, hlásí laborantky bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v režimu STATIM nebo v rutinním režimu. Informace o nahlášení výsledku se eviduje v laboratorním informačním systému jako textový komentář ke zprávě o laboratorním vyšetření.

 

Během telefonického hlášení výsledku pracovník ověří, zda příjemce výsledků správně porozuměl hlášeným údajům, a to tak, že příjemce výsledků přečte jím zaznamenané údaje.

 

Vyšetření

Menší než

Větší než

Jednotka

Biochemická vyšetření

K v séru nebo plazmě

2,5

6,0

novorozenci 8,0

mmol/l

Glukóza v séru nebo plazmě

2,0

25,0

mmol/l

Digoxin v séru

4.0

nmol/l

Imunologická vyšetření

IgG v séru

40

g/l

IgA v séru

10

g/l

IgM v séru

10

g/l

ANCA – myeloperoxidáza (MPO)

 

50

IU/ml

ANCA – proteináza 3 (PR3)

 

50

IU/ml

GBM

 

pozitivní

Hematologická vyšetření - první záchyt

Leukocyty

2

30 (nad 6 měsíců)

≥ 50 (0-6 měsíců)

109/l

Hemoglobin

70

180 (nad 30 dní, ženy)

200 (nad 30 dní, muži)

≥ 270 (0-30 dní)

g/l

Trombocyty

30

100*

≥ 1000

109/l

Neutrofily absolutně

0,8

-

109/l

Hodnocení nátěru (nejdříve konzultovat s hematologem!)

přítomnost blastů nebo leukemických promyelocytů, přítomnost parazitů,

nález schistocytů ≥ 10/1000 erytrocytů

PT - R: bez údajů o léčbě warfarinem

-

≥ 2

1/1

PT - INR: léčba warfarinem

-

5

1/1

APTT – R: bez údajů o léčbě heparinem

-

≥ 2

1/1

APTT – R: léčba heparinem

-

5

1/1

FBG

1

-

g/l

AT

40

-

%

D-dimery

-

3

mg/l FEU

LMWH anti-Xa

 

> 2,0

kIU/l

Arixtra (Fondaparinux)

 

> 2,0

mg/l

Rivaroxaban (Xarelto)

Apixaban (Eliquis)

 

> 500

µg/l

Edoxaban (Lixiana)

 

> 400

µg/l

HIT

pozitivní nález

* u těhotných žen posílaných z Gynekologie (diagnózy O00 – O99)

 

Další patologické hodnoty se hlásí dle uvážení pracovníka, který provádí lékařskou kontrolu.

 

Transfuzní vyšetření

Za neočekávaný výsledek v transfuzní laboratoři je považován výsledek vyšetření, který může být spojen se zpožděním přípravy transfuze:

 

Telefonicky se též hlásí:

 

Mikrobiologická vyšetření

V indikovaných případech, stanovených níže uvedeným výčtem laboratoř hlásí nález okamžitě po zjištění.

 

Výčet urgentních nálezů:

      mikroskopie pozitivní hemokultury BACTEC

      mikroskopie mozkomíšního moku

      mikroskopický nález klostridií v materiálu

      mikroskopický nález suspektní kapavky

      mikroskopický nález acidorezistentních tyčinek (+ zasíláme předběžný výsledek)

      pozitivita testu na přítomnost Clostridium difficile ve stolici (antigen nebo toxin)

      průkazu antigenu Legionella pneumophilla v moči

      průkazu antigenu Streptococcus pneumoniae v moči nebo v mozkomíšním moku

      kultivační nález Salmonella sp.

      kultivační nález Campylobacter sp.

      kultivační nález Shigella sp.

      kultivační nález enteropatogeních kmenů E.coli

      kultivační nález MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus)

      kultivační nález Neisseria gonorrhoeae

      kultivační nález Mycobacterium sp (+ zasíláme předběžný výsledek)

      pozitivita zrychlené kultivace na TBC v systému MGIT (+ zasíláme předběžný výsledek)

      pozitivita testu PCR na mykobakteria (+ zasíláme předběžný výsledek)

      pozitivita luetických testů

      malárie – pozitivita v rychlém testu, pozitivní mikroskopie

      výsledek multiplex PCR z mozkomíšního moku (systém Amplex)

      výsledek PCR chřipka (GeneXpert) – vyšetření nabízíme v sezónním období chřipek

Tištěný předběžný výsledek vyšetření zasíláme pouze extramurálním žadatelům v těch případech, kdy konečný výsledek bude k dispozici za déle než 7 dní.

 

 

Zpět na úvodní stranu