E-05 Konzultační činnost laboratoře

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_01

verze dokumentu

: 01

platí od

: 06.06.2017

sestaveno

: 02.10.2018

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-05 Konzultační činnost laboratoře

 

 

OKBI

- individuální konzultace poskytují následující odborní pracovníci laboratoře:

 

MUDr. Daniel Břešťan

klinická biochemie, lékař

2882, 6426

mailto:daniel.brestan@bulovka.cz

Ing. Kristina Klemperová

klinická biochemie, analytik

2897

mailto:kristina.klemperova@bulovka.cz

Mgr. Tomáš Kotraš

klinická biochemie, analytik

2891

mailto:tomas.kotras@bulovka.cz

Mgr. Eva Kvačková

klinická biochemie, analytik

2890, 6295

mailto:eva.kvackova@bulovka.cz

Mgr. Naděžda Šoukalová

laboratoř imunologie, analytik

3117, 6292

mailto:nadezda.soukalova@bulovka.cz

Marie Vémolová

vedoucí laborantka

2889, 6296

mailto:marie.vemolova@bulovka.cz

 

 

OKHT

 - v laboratoři poskytují konzultace pracovníci laboratoře, kteří jsou oprávněni k poskytování těchto informací v rámci svých kompetencí. Lékařské konzultace zajišťují lékaři se specializací v oboru nebo v přípravě na ni.

Konzultace jsou umožněny na uvedených tel. číslech:

 

Hematologická ambulance – kartotéka

2403

Hematologická ambulance – vyšetřovny

1. – 2402, 2. – 2404, 3. – 4186

Lékařská konzilia – v pracovní době (do 15:30)

6977

Lékařská konzilia – mimo pracovní dobu (od 15:30)

2373 (laboratoř – předá kontakt na lékaře ve službě)

Klinická hematologie - analytik

2401

Vedoucí laborant

2291

 

Na vyžádání je možné v laboratoři získat informace o hodnotách nejistot nejčastějších měření.

 

 

OKM

- konzultace k indikaci mikrobiologických vyšetření, způsobu odběru a volbě odběrové soupravy poskytují pracovníci OKM na kontaktních číslech 2323, 2524, 2452, 2416 a dalších.

 

Konzultace k antibiotické terapii poskytuje primář oddělení, zástupce primáře, případně další lékaři OKM na tel. 2619 (pracovna primáře), 2452 (antibiotické středisko), 2413, 2517.

 

Mimo pracovní dobu VŠ je možno využít konzultace na tel. čísle 737 214 298, event. 604 951 572

 

- konzultace k indikaci a výsledkům virologických vyšetření:

Mgr. Naděžda Sojková, MUDr. Anna Poláková, MUDr. Hnat Kurhan

tel: 266 08 2666, 2613, 2618

 

Zpět na úvodní stranu