INFO_OKBI

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 06.06.2017

sestaveno

: 02.10.2018

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Primář oddělení

Lékařský garant odbornosti 801

MUDr. Daniel Břešťan

Tel: 266 08 2882, 6426, mail: daniel.brestan@bulovka.cz

Vedoucí laborantka

Marie Vémolová

Tel: 266 08 2889, 6296, mail: marie.vemolova@bulovka.cz

Analytický garant odbornosti 801

Zástupce primáře

Mgr. Eva Kvačková

Tel: 266 08 2890, 6295, mail: eva.kvackova@bulovka.cz

Laboratoř biochemie,

hlášení výsledků

Tel: 266 08 2000, 2888

Statimová laboratoř

Tel: 266 08 2000

Pohotovostní služba

Tel: 266 08 2000

Imunochemická laboratoř

Tel: 266 08 2325

OKBI3

 

 

Vedoucí imunologické laboratoře,
garant odbornosti 813

Mgr. Naděžda Šoukalová

Tel: 266 08 3117, 3128, 6292,
mail: nadezda.soukalova@bulovka.cz

Laboratoř imunologie - výsledky

Tel: 266 08 3127

Laboratoř imunologie - průtoková cytometrie

Tel: 266 08 3128

Laboratoř imunologie - elektroforézy

Tel: 266 08 2326

WP_20170512_006

WP_20170512_007

 

 

Zpět na seznam kapitol