INFO_OKM_9_Virologie - Infekční serologie

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 17.07.2017

sestaveno

: 02.10.2018

Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE – VIROLOGIE – INFEKČNÍ SÉROLOGIE

 

Název pracoviště

Kontakt

Příjem materiálu, distribuce výsledků

l. 2637

Laboratoř sérologie 1

l. 2631

Laboratoř sérologie 2, hepatitidy

l. 2612, 2416

Laboratoř je zaměřena na nepřímý průkaz infekcí, stanovení protilátek a antigenů v krvi a dalších tělních tekutinách viz Nabídka vyšetření.

Provozní doba – pondělí až pátek od 6:00 do 15:30 hodin.

 

 

S platností od 1. července 2017 byla rozhodnutím MZ ČR převedena činnost oddělení virologie ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem na Nemocnici Na Bulovce. Od 1. 7. 2017 je pracoviště virologie součástí komplementu Nemocnice Na Bulovce.

 

Zpět na úvodní stranu.