Přehled externích vyšetření

17-hydroxyprogesteron v séru
ACTH v plazmě
Aldosteron v séru
ALP jaterní v séru
ALP kostní v séru
Amikacin v séru
Amiodaron v séru
Amyláza pankreatická v séru
Androstendion v séru
Anti-acetylcholin receptor (ACHR) v séru
Anti-Listeria monocytogenes, antigen O v séru
Beta-karoten v séru
CDT v séru
Cirkulující antikoagulans v plazmě
CYFRA 21-1 v séru
Cyklosporin A v plné krvi
Cytogenetika (krev, kostní dřeň)
Cytologická analýza nátěrů kostní dřeně
Dg. koagulopatií
Dg. vzácných typů anémií, enzymopatie, hemoglobinopatie
DHEA-S v séru (Androstenolon)
Elastáza pankreatická ve stolici
Erytropoetin v séru
Faktor II v plazmě
Faktor IX v plazmě
Faktor VII v plazmě
Faktor VIII v plazmě
Faktor X v plazmě
Faktor XI v plazmě
Faktor XII v plazmě
Fúzní gen BCR-ABL
Gastrin v séru
Hemochromatóza
Histologické vyšetření kostní dřeně (trepanobiopsie)
Chloridy (chloridový anion) v potu
Chromogranin A v séru
Inzulin v séru
Kyselina hydroxyindoloctová (HIOK) v moči - odpad
Lehké řetězce kappa v moči
Lehké řetězce kappa v séru
Lehké řetězce lambda v moči
Lehké řetězce lambda v séru
Měď - odpad močí
Měď v moči
Měď v séru
Metotrexát v séru
Močový konkrement - rozbor
Mutace faktoru II Prothrombin G20210A v plazmě
Mutace faktoru V Leiden v plazmě
Mutace MHTFR C677T, A1298C
Mutace PAI-1 4G/5G
Osteokalcin v séru
Oxalát v moči - odpad
PAI-1 antigen
Parametry hemolýzy (volný hemoglobin, volný bilirubin)
Polymorfizmus genu pro cytochrom P450 - CYP2C19, CYP2C9
Porfyriny v moči (průkaz)
Protilátky proti leukocytům a trombocytům
PTH v plazmě
Renin v plazmě
Serotonin v séru
SHBG v séru
Solubilní transferinový receptor v séru
STH v séru
Takrolimus (tacrolimus) v krvi
TPA v séru
Tyreoglobulin v séru
von Willebrandův faktor (antigen)
von Willebrandův faktor (RiCo)
Vysycování autoprotilátek, další imunohematolog. vyš.
Vyšetření HIT serologicky
Vyšetření HLA protilátek
Vyšetření průtokovou cytometrií
Vyšetření účinnosti přímých inhibitorů koagulace (DOAC)
Zinek - odpad močí
Zinek v moči
Zinek v séru
Žlučové kyseliny celkové v séru