Zákaz návštěv na lůžkových odděleních

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí od pátku 9. října 2020 do neděle 25. října do 23.59 hod zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Nemocnice Na Bulovce s výjimkou:

  • přítomnosti třetí osoby při porodu za podmínek stanovených Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (viz. níže),
  • návštěv nezletilých pacientů,
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
  • návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Přítomnost třetí osoby při porodu není možná, pokud nejsou splněny následující podmínky:

  • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
  • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
  • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
  • třetí osoba má teplotu nedosahující 37 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
  • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

Více informací naleznete v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření na webu Vlády České republiky zde.

Děkujeme za pochopení

Nemocnice Na Bulovce