Zákaz návštěv pacientů na všech lůžkových odděleních

S účinností od dnešního dne (10.3.) se usnesením vlády ČR nařizuje zákaz návštěv pacientů na všech lůžkových odděleních s výjimkou návštěv:
– nezletilých pacientů,
– pacientů s omezenou svéprávností,
– rodiček,
– pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.