Získali jsme biostimulační laser díky nadaci Kapka naděje

Dnes byl v Nemocnici Na Bulovce slavnostně předán biostimulační laser s příslušenstvím v celkové hodnotě 112 tisíc korun. Z rukou Venduly Pizingerové, prezidentky a zakladatelky Nadačního fondu Kapka naděje, přístroj převzal MUDr. Karel Harvánek, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Nemocnice Na Bulovce.

„V zásadě lze říci, že laser u nás běží stále, protože každý den máme na oddělení hospitalizovaného pacienta, který je indikován pro tuto léčbu. Kromě toho provádíme také ambulantní léčbu laserem – tito pacienti k nám musí docházet denně alespoň v prvních pěti dnech, protože při frekvenci delší než 24 hodin se účinek laseru snižuje,“ vysvětluje fungování a přínos nového přístroje primář Karel Harvánek.

Biostimulační laser je v Nemocnici Na Bulovce využíván v zásadě ve dvou indikacích. Prvním případem jsou traumatické úrazové stavy, kdy laser pomáhá na různá zhmoždění, poranění vazivového aparátu a kostní hojení. U kostního hojení je účinek laseru potvrzen, při porovnání rentgenů, na začátku léčby a poté po 14 dnech, je postup hojení je jasně patrný. Druhou indikací jsou zánětlivé změny, nejčastěji kůže a podkoží, nebo počínající infekce v operačních ranách či hluboké záněty nitrobřišní.

„Jsem moc ráda, že naše pomoc se rozšiřuje a že kromě zdejší pediatrie můžeme podpořit i další oddělení nemocnice. Velmi mě těší, že se na nás s důvěrou obrátilo Oddělení dětské chirurgie a traumatologie a také sem dopadají kapky naší pomoci,“ uvedla během slavnostního setkání přímo v Nemocnici Na Bulovce Vendula Pizingerová, prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje.