Kvalita a bezpečí zdravotnických služeb

V rámci kontinuálního zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb naším pacientům sleduje Nemocnice Na Bulovce tzv. „indikátory kvality“ v takových oblastech, jejichž výsledky ukazují, že v nemocnici je poskytována kvalitní a bezpečná péče.

Mezi sledované indikátory jsme zařadili:

  1. Průzkum sledování spokojenosti pacientů
  2. Sledování stížností
  3. Sledování odborného růstu lékařů

1. Průzkum sledování spokojenosti:

Hospitalizovaní pacienti

Z celkového počtu 38.406 hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Na Bulovce bylo vyhodnoceno v období 1. 2. – 31. 8. 2018 v rámci projektu „Nemocnice ČR 2018“ 419 vyplněných dotazníků. V rámci tohoto projektu byla Nemocnice Na Bulovce hodnocena úspěšností 88 %, kdy NNB byla hodnocena jako velmi nadprůměrná a umístila se v rámci zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praha na 4. místě a v rámci celorepublikového žebříčku na 43. místě.

Graf č. 1 Průzkum sledování spokojenosti hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Na Bulovce za období 2010 – 2018

Ambulantní pacienti

Z celkového počtu 556.151 ošetřených ambulantních pacientů v Nemocnici Na Bulovce bylo vyhodnoceno v období 1. 2. – 31. 8. 2018 v rámci projektu „Nemocnice ČR 2018“ 142 vyplněných dotazníků. V rámci tohoto projektu byla Nemocnice Na Bulovce hodnocena úspěšností 84 %, kdy NNB byla hodnocena jako velmi nadprůměrná a umístila se v rámci zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praha na 5. místě a v rámci celorepublikového žebříčku na 51. místě.

Graf č. 2 Průzkum sledování spokojenosti ambulantních pacientů v Nemocnici Na Bulovce za období 2010 – 2018

2. Sledování stížností

Dalším důležitým ukazatelem kvality poskytovaných zdravotních služeb jsou podané stížnosti a jejich řešení včetně nápravných opatření u oprávněných stížností ze strany pacientů.
V roce 2018 Nemocnice Na Bulovce přijala 98 stížností a 209 pochval při 594.557 ošetřených pacientů. Každá podaná stížnost je individuálně řešena a vždy je pacient písemně obeznámen s výsledky šetření a při oprávněných stížnostech je i seznámen s nápravným opatřením.

Graf č. 1 Porovnání počtů stížností za období 2012 – 2018

Graf č. 2 Oprávněnost stížností

3. Sledování odborného růstu zdravotnického personálu

Za důležité také považujeme, zda nemocnice má dostatek zdravotnického personálu se specializovanou a odbornou způsobilostí, a to z toho důvodu, aby bylo možno poskytovat pacientům vysoce kvalifikované ošetření a péče.
Z celkového počtu lékařů je v Nemocnici Na Bulovce zaměstnáno 65% lékařů, kteří mají specializovanou způsobilost ve svém oboru.

Graf č. 1 Procentuální vyjádření lékařů dle kvalifikace v roce 2018