Připravenost nemocnice

V rámci transformačního procesu naší nemocnice máme k 7.4. pro pacienty s COVID-19 vyčleněno 228 standardních lůžek, 35 JIP lůžek, z toho 28 lůžek s mechanickou plicní ventilací, 6 lůžek s dialýzou a dvě lůžka s ECMO (mimotělním okysličováním krve).

Kapacita pro pacienty s COVID-19 je nyní vyčleněna na celkem 10ti pracovištích Nemocnice Na Bulovce, a to vč. Lázní Toušeň, které jsou určeny pro pacienty s lehkým průběhem nemoci, jako alternativa k domácím izolacím.