Administrativa

Referent veřejných zakázek - Odbor centrálního nákupu

Pracoviště: Odbor centrální nákup
Pozice: Referent veřejných zakázek

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: Ve FN Bulovka referent veřejných zakázek administrativně řídí celý proces zadávání přidělených veřejných zakázek (nadlimitky, podlimitky, pétékáčko atd.). Náplní práce je zejména řádné vedení dokumentace veřejné zakázky, příprava zadávacích podmínek na základě požadavků od uživatelů v FN Bulovka, příprava podkladů pro zadavatele či komisi, komunikace s dodavateli, a to vše s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dále také dle směrnice zadavatele, případně pravidel poskytovatelů dotací příslušných operačních programů. Jedná se o rozmanitou práci, kde se člověk potká s řadou lidí z nejrůznějších oborů a pozic zajišťujících chod nemocnice.
Požadavky: Vysokoškolské či středoškolské vzdělání s maturitou, výhodou je vzdělání v oborech veřejná správa, nebo ekonomie, není však nutnou podmínkou, znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a předchozí praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek, uživatelskou znalost práce s kancelářskými programy (Word, Excel, apod.), věstníkem VZ a profilem zadavatele (u nás konkrétně pracujeme především s profilem Tender arena), samostatnost (ta je pro nás hodně důležitá), komunikativnost (bez toho to nepůjde), spolehlivost, schopnost vyhledávat potřebné informace (ne všichni jsou dokonalí, takže je třeba dohledávat a dohledávat), logické myšlení, chápání souvislostí a jejich provázanost.
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Kontakt: Ing. Lydie Zbuzková, lydie.zbuzkova@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Kodér/kodérka DRG - Odbor zdravotních pojišťoven

Pracoviště: Odbor zdravotních pojišťoven
Pozice: Kodér/ka DRG

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: kodér DRG
Požadavky: SŠ/VŠ zdravotnické vzdělání, základní znalost klasifikačního systému DRG, základní znalost klasifikace MKN – 10 a seznamu zdravotních výkonů, práce na PC (NIS, WORD, EXCEL, Internet Explorer). Komunikativnost, předpoklady pro týmovou spolupráci, zájem o vzdělávání v oboru.
Datum nástupu: ihned

Kontakt: Životopis zasílat na adresu eva.furchova@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Koordinátor klinických studií - Ústav radiační onkologie

Pracoviště: Ústav radiační onkologie
Pozice: Koordinátor klinických studií

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: Administrativní zpracování onkologických klinických studií ve spolupráci se zadavatelem/CRO, monitory, zkoušejícím a studijním týmem. Dohlíží na průběh klinické studie v souladu s protokolem a časovým plánem. Zadává data ze zdrojové dokumentace do systému, účastní se monitorovacích návštěv, auditů.
Požadavky: VŠ či SŠ vzdělání s maturitou, zkušenost z oblasti klinických studií, znalost anglického jazyka, uživatelskou znalost práce s kancelářskými programy (Word, Excel, apod.), samostatnost, komunikativnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost.

Kontakt: Bc. Jarmila Kůsová, email: jarmila.kusova@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Sekretářka přednosty Ortopedické kliniky - Ortopedická klinika

Pracoviště: Ortopedická klinika
Pozice: Sekretářka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: vyřizování emailů, vedení diářů, kopírování, faxování, práce s datovou schránkou, administrativa pro pojišťovny, vyzvedávání a třídění pošty, příprava plánů pro docházku a dovolené lékařů, příprava podkladů pro plán na následující týden, spolupráce s  1.LF a IPVZ (administrativní činnost, organizace stáží a zkoušek, práce se studijním informačním systémem)
Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou, aktivní znalost AJ
Datum nástupu: od 1.7.2021

Kontakt: své CV zasílejte na email ort@bulovka.cz

 

Prodavačka - Odbor služeb

Pracoviště: Stravovací provoz - market/ bistro
Pozice: Prodavačka

Právní vztah: PP
Úvazek: dle dohody
Náplň práce: práce na malé prodejně  
Požadavky: SŠ vzdělání, komunikativnost, trestní bezúhonnost, předchozí zkušenost na obdobné pozici výhodou
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Kontakt:  Jan Procházka, jan.prochazka@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Technik - Oddělení technologických zařízení

Pracoviště: Oddělení technologických zařízení
Pozice: Technik

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: práce s interními informačními systémy, práce se smluvními dokumenty (smlouvy, protokoly, objednávky, apod.), zabezpečování a organizace údržby, opravy a servis technologických zařízení v souladu s platnou legislativou, tvorba technických specifikací a příprava podkladů pro výběrová řízení, kontrola povinné dokumentace u technologických zařízení, zajišťování a koordinování rozvoje systému technických a technologických zařízení, zajišťování podkladů pro objednávání technologických zařízen (přístroje, příslušenství, náhradní díly a spotřební materiál), komunikace s dodavateli   
Požadavky: SŠ technického směru, znalost MS Office (MS Excel, MS Word), komunikační dovednosti, pečlivost, schopnost práce v týmu, organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost, výhodou znalost VZT, MaR, výměníky apod. , trestní bezúhonnost
Datum nástupu: 1.9.2021

Kontakt: Petra Bínová, petra.binova@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Právník - specialista veřejných zakázek - Odbor centrálního nákupu

Pracoviště: Oddělení veřejných zakázek
Pozice: Právník - specialista veřejných zakázek

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: příprava a vypracovávání veškerých dokumentů zpracovávaných zadavatelem v průběhu zadávacího řízení, zpracování stanoviska zadavatele v případě vznesení námitek proti průběhu řízení, zveřejňování dokumentů ve Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele a dalších povinně zveřejňovaných dokumentů, zajišťování archivace písemností agendy veřejných zakázek, spolupráce s orgány dohledu, ministerstvem a ostatními odděleními, vedení agendy vnitřních organizačních předpisů a provádění pravidelné kontroly jejich souladu s obecně platnými právními předpisy, posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy, veřejným zájmem, tvorba vzorových právních dokumentů a vnitřních organizačních předpisů k jejich aplikaci
Požadavky: VŠ vzdělání právního zaměření, praxe v oblasti práva a veřejných zakázek, znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, internet), schopnost týmové spolupráce, spolehlivost a schopnost řešit problémy, trestní bezúhonnost, znalost oblasti fondů EU nebo financování z veřejných prostředků výhodou
Datum nástupu:  1.7.2021 nebo dle dohody

Kontakt: vedoucí oddělení veřejných zakázek Ing. Lýdie Zbuzková, lydie.zbuzkova@bulovka.cz, +420 736 621 557. V případě zájmu prosím, zašlete své CV na uvedený email.

Dispečer oddělení pro poskytování služeb IT - Úsek informačních a komunikačních technologií

Pracoviště: Úsek informačních a komunikačních technologií (ÚIKT)
Pozice:  Dispečer oddělení pro poskytování služeb IT

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce:  dispečer hotline IT
Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou, základní znalost IT, systematický a samostatný přístup k řešení úkolů, přátelská osobnost odolná vůči stresu, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost a logické myšlení , velmi dobré komunikační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce, občanská bezúhonnost

Datum nástupu: 1.9.2021

Kontakt: Kateřina Sixtová, katerina.sixtova@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.