Lékař / Lékařka

Lékař/Lékařka - Oddělení následné péče

Pracoviště: Oddělení následné péče
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: DPČ/PP
Úvazek: dle dohody
Náplň práce: práce na lůžkovém oddělení
Požadavky: interní kmen
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Lenka Chomiaková, lenka.chomiakova@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Slatinné lázně Toušeň

Pracoviště: Slatinné Lázně Toušeň
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: práce s pacienty Slatinných Lázní Toušeň
Požadavky: odpovídající VŠ vzdělání, praxe, ideálně základní kmen, morální a zdravotní bezúhonnost
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: Ředite SLT Ing. Libor Tejnil, email: libor.tejnil@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Urologické oddělení

Pracoviště: Urologická oddělení
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: práce na oddělení urologické kliniky
Požadavky: lékař s praxí
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Otakar Mareš, otakar.mares@bulovka.cz , Martina Weinerová, martina.wienerova@bulovka.cz .Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na jeden z uvedených emailů.

Lékař/Lékařka - Klinika pneumologie

Pracoviště: Klinika pneumologie FNB a 3. LF UK
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 0,8 - 1,0
Náplň práce: práce na bronchologickém pracovišti, zkušenosti s EBUS a intervenčními metodami
Požadavky: atestace z pneumologie, kurz bronchologie 2. stupně
Datum nástupu: dohodou

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., telefon: 26608 2080, email: norbert.pauk@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Interní oddělení

Pracoviště: Interní Klinika
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: zapojení do ÚPS - dle kvalifikace na ambulantní či lůžkové části nebo JIP, u atestovaných i možnost vedoucí funkce, možnost zapojení do práce na odborných ambulancích - diabetologie + endokrinologie, angiologie, kardiologie, gastroenterologie, pro zájemce o intenzivní medicínu možnost zapojení do práce na plně vybaveném JIP, jedná se o práci na interním odd. s veškerým zázemím velké nemocnice a tedy s možností komplexní péče o pacienta
Požadavky: základní interní kmen nebo odborná specializace
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody, motivační odměňování, jednorázový stabilizační příspěvek

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Jiří Koskuba, jiri.koskuba@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Klinika pneumologie

Pracoviště: Klinika pneumologie FNB a 3. LF UK
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: práce na Klinice pneumologie FNB a 3. LF UK
Požadavky: interní kmen výhodou
Datum nástupu: dohodou

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: Doc. MUDr. Norbert Pauk,Ph.D., telefon: 26608 2080, email: norbert.pauk@bulovka.cz .Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Neonatologické oddělení

Pracoviště: Neonatologické oddělení
Pozice: Lékař / Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 0,5
Náplň práce: práce a pohotovostní služby především na Oddělení fyziologických novorozenců (dle kvalifikace uchazeče)
Požadavky: praxe v oboru vítána
Datum nástupu: nástup možný dle dohody

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Martin Čihař, martin.cihar@bulovka.cz .Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Urgentní příjem

Pracoviště: Urgentní příjem
Pozice: Lékař / Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0 (možnost nižšího úvazku)
Náplň práce: příjem a péče o pacienty na urgentním příjmu
Požadavky: VŠ lékařského směru a specializovaná způsobilost v základních oborech (chirurgie, urgentní medicína, anesteziologie, interna, praktické lékařství - dle zákona 95/2004 Sb. v platném znění), bezúhonnost a zdravotní způsobilost
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Jakub  Bala, jakub.bala@bulovka.cz .Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Pracovně lékařské služby

Pracoviště: Pracovní lékařství
Pozice: Lékař / Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0 nebo zkrácený
Požadavky: vysokoškolské vzdělání lékařského směru, atestace ze všeobecného lékařství, atestace v oblasti pracovního lékařství výhodou, specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění, praxe 5 let
Nabízíme: možnost doplňování si vzdělání v oblasti pracovního lékařství (kurz či atestace), plný či částečný úvazek (0,5 a více), možnost provozovat vlastní praxi (ordinaci) v prostorech naší nemocnice
Datum nástupu: ihned

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Jan Zeman,  jan.zeman@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Radiodiagnostické oddělení

Pracoviště: Radiodiagnostická klinika
Pozice: Lékař / Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: dle zvyklostí kliniky
Požadavky: možno i absolvent
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Martin Mašek, tel. + 420 26608 4123,  martin.masek@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Pohotovost – lékařská služba první pomoci

Pracoviště: Ambulance LSPP - děti
Pozice: Lékař / Lékařka

Právní vztah: DPČ
Úvazek: 0,5 max.
Náplň práce: práce lékaře v ambulanci LSPP pro děti
Požadavky: atestace v oboru Dětské lékařství, Praktické lékařství pro děti a dorost nebo Pediatrie
Benefit: Možnost ubytování ve služebním bytě
Datum nástupu: ihned či dle dohody

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Ivan Peychl, tel.: 26608 2384, e-mail: ivan.peychl@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Pohotovost – lékařská služba první pomoci

Pracoviště: Ambulance LSPP - dospělí
Pozice: Lékař / Lékařka

Právní vztah: DPČ
Úvazek: 0,5
Náplň práce: práce lékaře v ambulanci LSPP pro dospělé
Požadavky: atestace
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Benefity a výhody pro zaměstnance FNB

Kontakt: prim. MUDr. Jan Zeman, tel: 26608 2564, jan.zeman@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Oddělení funkční diagnostiky a Centrum preventivní péče

Pracoviště: Oddělení funkční diagnostiky a Centrum preventivní péče
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: práce v ambulanci
Požadavky: interní atestace se zájmem o ultrazvuková vyšetření srdce a cév  / kardiolog vítán /
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Kontakt: prim. MUDr.  Jan Zeman, jan.zeman@bulovka.cz , tel. 266082564. Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař / Lékařka - Chirurgická klinika

Pracoviště: Chirurgická klinika
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: dle dohody
Náplň práce: práce na chirurgické klinice
Požadavky: atestace z chirurgie, zaměření na GI trakt výhodou
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Kontakt: prim. MUDr. Pavel Horák, pavel.horak@bulovka.cz  . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař / Lékařka - Chirurgická klinika

Pracoviště: Chirurgická klinika
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: dle dohody
Náplň práce: práce na chirurgické klinice
Požadavky: lékař s atestací z hrudní chirurgie, cévní chirurgie a traumatologie
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Kontakt: prim. MUDr. Pavel Horák, pavel.horak@bulovka.cz  . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Otorinolaryngologické oddělení

Pracoviště: ORL oddělení
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: dle dohody
Náplň práce: práce na lůžkovém oddělení
Požadavky: odpovídající vzdělání, morální a zdravotní bezúhonnost
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Kontakt: prim. MUDr. Tomáš Podlešák, tomas.podlesak@bulovka.cz  . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - absolvent - Ústav radiační onkologie

Pracoviště: Ústav radiační onkologie
Pozice: Lékař/Lékařka - absolvent

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0
Náplň práce: práce na akreditovaném pracovišti největšího komplexního onkologického centra v ČR nově vybaveného nejmodernější ozařovací technikou, motivující finanční ohodnocení, účast na řešení regionálních i nadnárodních vědeckých projektů, zaměstnanecké benefity (ubytování pro mimopražské s možností získání služebního bytu, penzijní připojištění, zvýhodněné stravování)
Požadavky: odpovídající vzdělání
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Kontakt: prim. MUDr. Miloslav Pala, miloslav.pala@bulovka.cz  . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Neonatologické oddělení

Pracoviště: Oddělení neonatologie
Pozice: Lékař/Lékařka

Právní vztah: PP
Úvazek: dle dohody
Náplň práce: práce na oddělení fyziologických novorozenců a intermediární perinatologické centrum  - JIP 
Požadavky: praxe v neonatologii či v pediatrii vítána (není podmínkou), přijmout absolventa možné
Datum nástupu: 1.7.2022

Kontakt: prim. MUDr. Martin Čihař, martin.cihar@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař/Lékařka - Slatinné lázně Toušeň

Pracoviště: Slatinné lázně Toušeň, Oddělení následné rehabilitační péče
Pozice:   Lékař/Lékařka

Právní vztah: DPČ/PP 
Úvazek: dle dohody
Náplň práce:  práce na lůžkovém oddělení 
Požadavky:  interní kmen
Datum nástupu:  září 2022, nebo dle dohody

Kontakt:   Prim. MUDr. Kramařík Ivo  ivo.kramarik@bulovka.cz . Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email.

Lékař / Lékařka - Ústav soudního lékařství

Pracoviště: Ambulance žurnálního lékaře pro Policii ČR, samoplátce a ostatní organizace
Pozice: Lékař / Lékařka

Právní vztah: DPČ nebo DPP
Úvazek: směnný provoz, denní / noční směny
Náplň práce: ambulance s nepřetržitým provozem
Požadavky:  bez atestace / v přípravě na atestaci nebo atestace výhodou, zodpovědnost, samostatnost, týmová spolupráce
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Kontakt: primářka  MUDr. Jana Markvartová,  tel.: 26608 3434, e-mail: jana.markvartova@bulovka.cz