Vzdělávání

Partnerské instituce

V naší nemocnici realizují svou výuku tyto lékařské fakulty Univerzity Karlovy:

1. lékařská fakulta – více informací o ní zde

Tato fakulta spolupracuje zejména s těmito pracovišti nemocnice:

 • klinika gynekologicko-porodnická
 • klinika chirurgická
 • klinika infekčních, tropických a parazitárních onemocnění
 • klinika radiodiagnostická
 • klinika ortopedická
 • klinika plastické chirurgie
 • Ústav radiační onkologie

2. lékařská fakulta – více informací o ní zde

Tato fakulta spolupracuje zejména s těmito pracovišti nemocnice:

 • klinika dermatovenerologická
 • klinika infekčních, tropických a parazitárních onemocnění
 • Ústav soudního lékařství

3. lékařská fakulta – více informací o ní zde

Tato fakulta spolupracuje zejména s těmito pracovišti nemocnice:

 • klinika infekčních, tropických a parazitárních onemocnění
 • klinika pneumologie a hrudní chirurgie

Kromě Univerzity se naše nemocnice aktivně podílí na výuce, zaštiťované IPVZ – více informací o tomto institutu zde

IPVZ spolupracuje zejména s těmito pracovišti nemocnice:

 • klinika dermatovenerologická
 • klinika chirurgická
 • klinika infekčních, tropických a parazitárních onemocnění
 • klinika ortopedická
 • klinika pneumologie a hrudní chirurgie
 • klinika radiodiagnostická