Certifikované kurzy

Certifikovaný kurz – Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii

Fakultní nemocnici Bulovka byla od 1. 3. 2013 udělena akreditace k uskutečňování certifikovaného kurzu – Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii.

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky naleznete zde.

Kurz je určen: pro všeobecnou sestru a porodní asistentku s odbornou způsobilostí všeobecné sestry, způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu, které pracují na pracovištích poskytujících zdravotnickou péči dětským pacientům
Kapacita kurzu: max. 15 účastníků
Cena kurzu: 3.800,- Kč vč. DPH
Délka studia: 1 týden (20 hod. teorie + 20 hod. praxe)
Kurz je realizován denní formou studia a je zakončen závěrečnou zkouškou.
Plánované termíny: 7.12.2020 – 11.12.2020
Kontaktní osoba: Jitka Smetanová
Odd. vzdělávání
tel.: 266 08 2534
e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz

 

Přihláška ke stažení zde.


Certifikovaný kurz – Radiologická fyzika v radioterapii

Fakultní nemocnici Bulovka byla od 9. 4. 2013 udělena akreditace k uskutečňování Radiologická fyzika v radioterapii.

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky naleznete zde.

Kurz je určen: radiologický fyzik
Kapacita kurzu: max. 10 účastníků
Cena kurzu: 54.450,- Kč vč. DPH
Způsob úhrady: bankovním převodem na č. účtu 5177551003/2700, variabilní symbol 100010, do poznámky nutno uvést příjmení účastníka
Termín: od 1.6.2015
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Nováková
vedoucí Radiofyzikálního odboru
tel.: 266 084 350
e-mail: pavla.novakova@bulovka.cz

 

Přihláška ke stažení zde.


Certifikovaný kurz – Péče o pacienty s implantovaným podkožním portem

Fakultní nemocnici Bulovka byla od 8.11.2016 udělena akreditace k uskutečňování certifikovaného kurzu – Péče o pacienty s implantovaným podkožním portem.

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky naleznete zde.

Kurz je určen: určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologické asistenty a zdravotnické záchranáře způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu
Kapacita kurzu: 15 účastníků
Cena kurzu: 3.200,- Kč vč. DPH
Délka studia: 1 týden
Kurz je realizován denní formou studia je zakončen závěrečnou zkouškou.
Plánované termín: 9.11.2020 – 13.11.2020
Kontaktní osoba: Jitka Smetanová
Oddělení vzdělávání
tel.: 266 08 2534
e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz