Specializační vzdělávání NLZP

Seznam udělených akreditací

Naleznete zde.

Vzdělávací programy

Intenzivní péče – praktická část

OM 1 – Úvod do intenzivní medicíny, podpora života
OM 2 – Intenzivní péče v klinických oborech
OM 3 – Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v anesteziologii a intenzivní medicíně
OM 5 – Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané MZ ČR naleznete zde.


Perioperační péče – praktická část

OM 1 – Role sestry v perioperační péči
OM 2 – Perioperační péče o pacienta ve vybraných oborech (všeobecná chirurgie, hrudní chirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví, oční, plastická chirurgie a dětská chirurgie)

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané MZ ČR naleznete zde.


Perioperační péče v gynekologii a porodnictví – praktická část

OM 3 – Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zdravotnického zařízení na gynekologicko-porodnických sálech

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané MZ ČR naleznete zde.


Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

Celý vzdělávací program Rozhodnutí o udělení akreditace vydané MZ ČR naleznete zde.

Nemocnice Na Bulovce získala akreditaci v oboru specializačního vzdělávání Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Radiologický asistent dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb).

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a modul odborný se stanoveným počtem kreditů, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání. Podmínkou pro zařazení účastníka vzdělávání ke studiu odborného modulu je úspěšné absolvování základního modulu. Části odborného modulu mohou být realizovány formou certifikovaných kurzů akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

Základní modul (ZM) – 1 týden teorie
Odborný modul 1 (OM1) – 1 týden teorie, 1 týden praxe
Odborný modul 2 (OM2) – 1 týden teorie
Odborný modul 3 (OM3) – 9 týdnů praxe, z toho min.  2 týdny praxe na  akreditovaném pracovišti

Termíny modulů 2017:

OM1 – praxe: 27.2. – 3.3.2017
OM2 – teorie: 5.6. – 9.6.2017
OM3 – praxe na AZ – dle domluvy s garantem kurzu
ZM – teorie: 20.11. – 24.11.2017

Termíny modulů 2018:

OM1 – teorie: 9.4. – 13.4.2018
OM1 – praxe: 14.5. – 18.5.2018
OM2 – teorie: 15.10. – 19.10.2018
OM3 – praxe na AZ: dle domluvy s garantem kurzu

Místo konání:

Teoretická část i praktická část probíhá v prostorách Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce.

Odborný garant studia:

Mg. Pavla Nováková, vedoucí radiofyzikálního oddělení, tel.: 266 08 4350, e-mail: pavla.novakova@bulovka.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Dana Holadová, tel.: 266 08 2533, e-mail: dana.holadova@bulovka.cz

Adresa k zasílání přihlášek:

Nemocnice Na Bulovce
Bc. Dana Holadová
Oddělení vzdělávání
Budínova 67/2
180 81  Praha 8

Formuláře ke stažení zde: http://www.nconzo.cz/web/guest/formulare
Pro přístup k dalšímu obsahu stránek je nutno potvrdit „Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)“. Ministerstvo zdravotnictví se zaručuje, že se nejedná o žádné závadné stránky.