Centrální sterilizace

Centrální sterilizace

Oddělení Centrální sterilizace NNB je specializované pracoviště, které povahou svých činností zastává nezastupitelnou úlohu v prevenci nozokomiálních nákaz, a tím se významně podílí na bezpečné komplexní zdravotní péči o pacienta. Zajišťuje předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pro operační sály a ostatní oddělení Fakultní nemocnice Bulovka i pro externí klienty. Výhodou centrální sterilizace je zajištění vysoké kvality předsterilizačních a sterilizačních procesů, školený personál, úspora času ošetřovatelského personálu a v neposlední řadě nižší ekonomické náklady.

Technologické postupy předsterilizační přípravy i sterilizace jsou prováděny v souladu s platnou legislativou. Procesy jsou monitorovány chemickými a biologickými indikátory a jejich výstupem je sterilní zdravotnický prostředek. V roce 2018 získalo pracoviště Centrální sterilizace NNB certifikát, potvrzující zavedení a shodu managementu kvality pro zdravotnické prostředky dle ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016.

Předsterilizační příprava:

Zdravotnické prostředky přijímáme na oddělení Centrální sterilizace již dekontaminované virucidním dezinfekčním prostředkem. Předsterilizační příprava zahrnuje mechanickou očistu a termodezinfekci v mycích automatech, funkční a technickou kontrolu a dále balení zdravotnických prostředků do sterilizačních obalů a kompletaci operačních instrumentárií.

Sterilizace:

V závislosti na typu zdravotnického prostředku provádíme sterilizaci fyzikální nebo nízkoteplotní chemickou.

Fyzikální:

  • sterilizace horkou parou pod tlakem při 121 °C a 134 °C.

Chemická:

  • sterilizace formaldehydem při 60 °C nebo 65 °C,
  • sterilizace plazmatem při 51 °C.

Centrální sterilizace NNB se nachází v přízemí Ortopedické kliniky, pavilon č. 13.

Provozní doba:
pondělí – pátek nepřetržitě
sobota, neděle a svátky 7:00 – 19:00 hod.

Součástí oddělení Centrální sterilizace je také Centrální úpravna nemocničních lůžek, která se nachází v přízemí Gynekologicko-porodnické kliniky, pavilon č. 15. Zajišťuje dezinfekční servis matrací, lůžkovin, rehabilitačních a polohovacích pomůcek apod. Dezinfekce je prováděna v parním dezinfektoru v pracovní dny během nočního provozu od 20:00 do 6:00 hod.

Služby externím klientům

Oddělení Centrální sterilizace NNB poskytuje kvalitní služby také externím klientům na základě smlouvy o dílo. Našimi spokojenými klienty je řada privátních praktických i odborných lékařů, hemodialyzační pracoviště a další. V případě zájmu o využití našich služeb kontaktujte vrchní sestru Mgr. Irenu Chládkovou na tel. 266 082 970 nebo e-mailové adrese irena.chladkova@bulovka.cz, stejný kontakt využijte i pro případné stížnosti či reklamace již poskytovaných služeb.

Ceník pro externí klienty na vyžádání u vrchní sestry.
Žádanka na sterilizaci pro externí klienty zde.
Základní informace ke sterilizaci zde.

Oddělení Centrální sterilizace se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 13.

Areál Nemocnice na Bulovce