Centrum porodní asistence

Gynekologicko-porodnická klinika i Centrum porodní asistence pracují ve standardním a neomezeném režimu.

První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Fakultní nemocnici Bulovka a Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Založeno bylo v únoru 2019 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

CPA nabízí respekt k přání těhotné a rodící ženy, podporu přirozeného porodu, individuální přístup a příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí. Předporodní péče a porod v CPA probíhá pod vedením porodní asistentky. CPA má zároveň jasně definována kritéria pro situace u porodu, k nimž je volán trvale dostupný lékař. Díky umístění CPA přímo v prostorách porodního sálu je pro matku i novorozence zajištěna možnost okamžitého řešení případných komplikací a kdykoliv je k dispozici konzultace lékaře. Naším cílem je spokojená maminka a zdravé dítě.

Potřeba změnit přístup k vedení fyziologického porodu je vnímána nejen rodičkami, ale i odbornou veřejností. CPA následuje evropský trend, je odrazem rostoucí poptávky po respektujícím porodnictví, zvýšení soukromí a komfortu rodičky i jejího doprovodu při porodu. Jde o zásadní krok ve změně pohledu na porodní péči i v přístupu k rodičce a novorozenci.

Součástí plánovaného rozvoje centra je i výstavba specializovaných porodních apartmánů, z nichž první dva se otevřely v červnu 2020. Tyto apartmány s vlastním sociálním vybavením a domácí atmosférou jsou umístěny v areálu porodnice. V následujících letech se CPA ve Fakultní nemocnici Bulovka rozroste o další čtyři apartmány, výukové zázemí a prostory pro předporodní kurzy.


Milé nastávající maminky,
vítejte na stránkách Centra porodní asistence (CPA), které je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka a Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Bulovka.
Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky ohledně našeho fungování. Pokud se chcete dozvědět více, přijďte a naše porodní asistentky a lékaři s vámi rádi proberou veškeré detaily osobně.

Co nabízí Centrum porodní asistence?
Naším cílem je zajistit pro vás co nejpřirozenější, bezpečné, intimní a zároveň odborné prostředí pro průběh předporodní, porodní a poporodní péče.
Nabízíme vám proto možnost být v období před porodem a v průběhu samotného porodu v péči porodní asistentky. V rámci CPA si můžete zvolit konkrétní porodní asistentku, která se o vás bude starat před porodem a doprovázet vás k porodu. Můžete také využít možnost nonstop telefonické konzultace nebo detailně a podrobně probrat svá porodní přání a představy. Víme, že porod dítěte je jedna z nejdůležitějších životních událostí, a my si přejeme, abyste odcházely domů spokojené a se zdravým miminkem.

Kdy mohu využít předporodní péči Centra porodní asistence?
Pokud jste zdravá, netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na těhotenství, a vaše těhotenství probíhá normálně, můžete našeho lékaře při první návštěvě v poradně požádat o objednání do CPA. Služby CPA poskytujeme pouze maminkám registrovaným k porodu ve Fakultní nemocnici Bulovka, kapacita Centra je zatím omezena.

Mohu navštěvovat pouze těhotenskou poradnu CPA?
První kontrola v těhotenské poradně (zpravidla ve 36. týdnu těhotenství) je vedena lékařem. Ten s Vámi sepíše anamnézu a potvrdí, že se jedná o těhotenství s nízkým rizikem. Poté doporučí další péči v poradně CPA a stanoví, kdy budete předána zpět do lékařské péče (standardně je to v týdnu 41+0 až 41+3, při jakékoliv patologii ihned).

Lékař také zodpoví vaše případné dotazy a sestra vás do poradny CPA objedná.

Mohu rodit jen s porodní asistentkou?
Pokud je při příjmu k porodu vše v pořádku a vaše těhotenství je normální, jste zdravá a netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na porod, můžete být při porodu v péči porodní asistentky. Odborná lékařská konzultace nebo pomoc je v případě potřeby okamžitě k dispozici.

V případě porodu s rizikovými faktory (např. zkalená plodová voda, předchozí porod císařským řezem, vyvolávaný porod, diabetes, vysoký krevní tlak apod.) budete také v péči porodní asistentky, na porod však vždy navíc dohlíží lékař.

Chtěla bych rodit v CPA. Jak mám postupovat?
Služby CPA poskytujeme pouze těhotným registrovaným k porodu ve Fakultní nemocnici Bulovka. Nejprve se tedy registrujte zde. První návštěva v porodnici poté probíhá mezi 36. a 37. týdnem těhotenství za přítomnosti našeho lékaře. Na první vyšetření v prenatální poradně s lékařem se objednávejte na tel. čísle 266 083 291, každé po-pá, od 8 do 11 hod. Tam se určí další postup. Pokud se chcete již před tím setkat s některou z našich porodních asistentek a domluvit si individuální péči, můžete je kontaktovat přímo. Profily našich porodních asistentek a kontakty na ně naleznete zde. Pokud máte další dotazy, zavolejte nám na telefonní číslo: 266 083 283, každý všední den od 10 do 11 hodin, nebo napište e-mail na: alena.wernerova@bulovka.cz.

Jak často budu chodit na kontroly?
Od 36. týdne těhotenství budete do těhotenské poradny CPA zvána jednou týdně, a to až do termínu porodu. V týdnu od 40+0 do 41+0 jsou plánované kontroly 2x týdně, po týdnu 41+0 je postup individuální. V případě přenášení více než týden bude těhotenská poradna vedena lékařem, který po dohodě s vámi rozhodne, zda a kdy je vhodné porod vyvolat. Podle našich standardů je doporučeno porodit do týdne 42+0. Pokud bude vše v pořádku, můžete i při přenášení následně rodit pouze s porodní asistentkou. V případě, že by byl porod z důvodu přenášení vyvoláván, dohlédne na něj lékař.

Mohu si vybrat konkrétní asistentku?
V CPA si můžete vybrat svou porodní asistentku, která se o vás bude před porodem starat, přijede k vašemu příjmu do porodnice a bude po celou dobu porodu pouze s vámi. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA. Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu mít u porodu konkrétní porodní asistentku, i když porod povede lékař?
Pokud máte zájem o to, aby se o vás v průběhu porodu starala vámi vybraná porodní asistentka, i když porod povede lékař (v případě porodu, jehož vedení není v kompetenci samotné porodní asistentky), můžete se s porodní asistentkou domluvit. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA. Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu být klientkou Centra porodní asistence, i když si nechci zaplatit balíček nadstandardních služeb a nepotřebuji mít v předporodní péči nebo u porodu konkrétní porodní asistentku?
Ano, můžete. Klientce CPA poskytneme standardní předporodní a porodní péči. V obvyklém provozu porodního sálu však nemůžeme zaručit, že se o vás bude starat po celou dobu porodu pouze jedna porodní asistentka. Hrazená individuální péče porodní asistentky CPA má oproti standardní péči výrazné výhody – porodní asistentka má na starosti pouze svoji klientku, nestará se o další příjmy k porodům a další rodící ženy, a je tak klientce kdykoliv plně k dispozici.

Jak probíhá příjem?
Pokud jste v péči CPA a nemáte zaplacený nadstandardní balíček služeb, váš příjem k porodu, péči při porodu a pobytu na porodním sále provádí porodní asistentka, která je aktuálně ve službě. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud máte zaplacený nadstandardní balíček služeb, kompletně se o vás postará vámi vybraná porodní asistentka.

Kdo jsou porodní asistentky Centra porodní asistence?
Porodní asistentky CPA jsou asistentky, které se aktivně zapojily do projektu CPA a mají zájem vést předporodní péči a porody samostatně. Všechny porodní asistentky CPA pracují zároveň v běžném provozu porodnice Fakultní nemocnice Bulovka, znají tedy dobře místní prostředí. Profily našich porodních asistentek CPA naleznete zde. Je také možné se s nimi potkat osobně v CPA Fakultní nemocnice Bulovka.

Co když nastanou nějaké komplikace?
Pokud v průběhu předporodního sledování zjistíme jakoukoliv odchylku od normálního stavu, budete vyšetřena lékařem. Dojde-li ke komplikacím během samotného porodu, lékařská konzultace nebo pomoc je dostupná okamžitě, bez prodlení.

Budou respektována moje přání ohledně průběhu porodu?
Pokud to situace dovolí, snažíme se porodní přání plně respektovat. Většina porodních přání se týká věcí, které lze splnit, ale některým můžeme vyjít vstříc jen v případě normálně probíhajících porodů. Občas se setkáváme s požadavky, které z technických nebo bezpečnostních důvodů splnit nelze. Protože nás zajímá váš názor, sestavili jsme Dotazník porodních přání (zde), který obdržíte během předporodní péče. Jak byste si péči během porodu představovaly, si můžete doma v klidu promyslet. Porodní přání s vámi v rámci předporodní péče rádi probereme. Pokud by při porodu nastaly situace, kdy by vaše představy a požadavky nešlo dodržet, pokusíme se pro vás společně najít nejlepší alternativu. Naše postoje k nejčastějším bodům porodních přání a plánů najdete v hlavní nabídce v sekci Porodní plán.

Je v Centru porodní asistence možný porod do vody?
Porod do vody neumožňujeme. Vanu na porodních pokojích využíváme pouze jako relaxační prostředek v první době porodní.

Umožňujete ambulantní porod?
Ambulantní porod v porodnici Fakultní nemocnice Bulovka i v CPA není problém, pokud to zdravotní stav vás a vašeho dítěte dovolí. V případě, že si přejete odejít domů i s dítětem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí, je třeba se na podrobnostech (týkajících se například dalšího sledování dítěte) domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Je vhodné, abyste byla předem domluvena s registrujícím pediatrem vašeho dítěte ohledně převzetí do péče. Prosíme vás rovněž o telefonický kontakt na tohoto pediatra.

Je na vašem pracovišti možná ambulantní kontrola dítěte po předčasném propuštění?
Ano. Tato ambulance je však určena pouze novorozencům narozeným v naší porodnici a je v provozu každý den od 13.30 do 15.00 hod. Najdete ji ve III. patře kliniky.
Do této ambulance budou zváni novorozenci s drobnými problémy, které je nutné zkontrolovat. Je také možné zde vyšetřit některé novorozence po předčasném propuštění. Toto ambulantní vyšetření je však potřeba domluvit s ošetřujícím neonatologem (pediatrem). Vždy tedy platí, že se jedná o vyšetření předem objednaných pacientů.

Je možné ambulantní provedení novorozeneckých screeningů?
Provedení novorozeneckých screeningů (pouze pro děti narozené na Bulovce) je možné jako nadstandardní výkon.

Je možné, aby děťátko v případě potíží bylo přijato zpět na Neonatologické oddělení?
Hospitalizace již propuštěných dětí bude možná s otevřením nových prostor Oddělení šestinedělí (předpokládaný termín září 2020). Důvodem k přijetí bude především neprospívání dítěte a novorozenecká žloutenka. Budeme se snažit, podle kapacity oddělení, přijímat dítě i s maminkou. Není a nebude možné zpětně přijmout dítě s infekčními problémy. Děti budu zpětně přijímány maximálně do věku jednoho týdne.

Budu mít miminko hned po porodu u sebe?
Fakultní nemocnice Bulovka podporuje tzv. bonding, což je úzká vzájemná interakce maminky a dítěte bezprostředně po porodu. Dítě je ještě neoblečené položeno na břicho maminky (tzv. kontakt kůže na kůži). Pokud je poporodní adaptace vašeho dítěte dobrá, strávíte společně na sále první dvě hodiny a poté budete spolu i na Oddělení šestinedělí. Tzv. rooming-in, tedy společný pobyt maminky s dítětem na pokoji, je možný na všech pokojích Oddělení šestinedělí.

Může mě při porodu doprovázet blízká osoba?
Doprovod u porodu vítáme. Doporučujeme jednu doprovázející osobu. Pokud byste u sebe chtěla mít dvě doprovázející osoby, je potřeba se na tom individuálně domluvit s porodními asistentkami nebo lékaři. Více než dvě blízké osoby u porodu nedoporučujeme z prostorových důvodů. V nových apartmánech není počet doprovázejících osob omezen.

Může s námi být na pokoji partner?
Na Oddělení šestinedělí může se ženou celou dobu pobývat i doprovázející osoba. Tato služba je hrazena v rámci nadstandardu a vyžaduje volnou kapacitu nadstandardních pokojů.

Budu mít v rámci balíčku nadstandardních služeb k dispozici svoji porodní asistentku i během pobytu na oddělení šestinedělí nebo po propuštění z porodnice?
Zatím to možné není. Tuto službu připravujeme.

Více informací o péči o novorozence naleznete zde.

Informace o registraci k porodu

Vážené maminky,

děkujeme vám, že jste si pro svůj porod vybraly porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka.
K porodu se můžete zaregistrovat on-line ve 14. týdnu těhotenství (registr je zpřístupněn od 14+0).
Po vyplnění několika údajů v jednoduchém formuláři obdržíte e-mail, ve kterém bude vaše registrace potvrzena. Poté se dostavíte ve vámi vybraný den do registrační kanceláře kliniky, která je umístěna v budově č. 15, ve druhém podlaží (pracovní doba: po–pá 10:00–14:00 hod.). Zde obdržíte registrační razítko do těhotenské průkazky a telefonní čísla do prenatálních poraden. Zároveň vám zde zodpovíme případné dotazy a/nebo vám zprostředkujeme kontakt s porodní asistentkou.

V době plánované uzávěry porodního sálu a oddělení šestinedělí v termínu 9.11.2020 až 19.11.2020 a dále v květnu ve dnech 17.5.2021 – 23.5.2021 bude pro akutní případy zajištěn náhradní porodní box, péči o ostatní rodičky převezmou pražské porodnice. Těhotenské poradny budou v době uzávěrů ve standardním provozu.

Děkujeme za registraci na naší klinice a těšíme se na setkání.

https://overeno.bulovka.cz/registr-rodicek/


Porod ve Fakultní nemocnici Bulovka volí narůstající počet žen, které přicházejí s porodními plány. Chtějí mít porod podle svých představ a mají konkrétní požadavky týkající se některých porodnických a neonatologických postupů. Pokud to situace dovolí, snažíme se je respektovat. Většina porodních plánů obsahuje přání a požadavky, které lze splnit; některým můžeme vyjít vstříc jen v případě fyziologicky probíhajících porodů. Občas se však setkáváme s požadavky, které splnit nelze, ať už z technických důvodů, nebo kvůli bezpečí matky a dítěte. A protože nás názory na průběh porodu a poporodní péči zajímají, vytvořili jsme pro naše rodičky dotazník.

Pomáhá nám zkvalitňovat úroveň porodnické péče. Kromě toho doporučujeme všem těhotným, které mají porodní plány, aby je zkonzultovaly předem v rámci vyšetření v těhotenské poradně. Naše stanovisko k nejčastějším bodům porodních plánů naleznete zde:

Kardiotokografické monitorování plodu během porodu – CTG
ledování stavu plodu pomocí CTG považujeme za nezbytnou součást bezpečného porodu. Poslech srdečních ozev plodu a CTG je jediná metoda, díky které jsme schopni posoudit stav plodu a v případě nedostatečného přísunu kyslíku (tzv. hypoxie) ihned zareagovat. Porody bez monitorace neumožňujeme.
CTG provádíme při příjmu na porodní sál a dále podle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum (1x za 2–3 hodiny). V mezidobí porodní asistentka poslouchá v pravidelných intervalech srdeční ozvy plodu.

Vaginální vyšetření
Pomocí vaginálního vyšetření se hodnotí průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum.

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody postupujeme podle doporučeného postupu pro porodnictví. Po 18 až 24 hodinách od odtoku plodové vody obvykle zahajujeme preventivní podání antibiotik. Pokud do 24 hodin od odtoku plodové vody nedojde ke spontánnímu nástupu kontrakcí, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita
Přítomnost streptokoka skupiny B (GBS) v pochvě je běžný a nezávažný nález. V průběhu porodu však může ohrozit novorozence vznikem infekce, což je vzácná, ale potenciálně závažná komplikace. Pokud kultivační vyšetření prokázalo, že GBS máte, podáme vám preventivně k porodu antibiotika podle doporučeného postupu pro porodnictví.

Protržení vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan – rutinně u fyziologických porodů neprovádíme. Je však důležitou součástí vyvolávaných porodů. Správně načasovaná dirupce může urychlit porod, což je v některých případech prospěšné.

Přenášení
Pokud neporodíte do stanoveného termínu porodu, doporučíme vám častější sledování v těhotenské poradně (2x týdně). Mezi týdnem těhotenství 41+0 a 42+0 doporučujeme naplánovat vyvolání porodu. Nejzazší termín pro porod považujeme týden 42+0. Preferujeme vyvolávání porodu mechanickými metodami, nikoliv léky. Vyvolávání porodu probíhá za hospitalizace.

Klystýr
S prováděním klystýru před porodem máme dobré zkušenosti. Rozhodně není nezbytnou součástí porodní péče.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Neoholená kůže může komplikovat proces hojení, pokud dojde k jejímu poranění během porodu.

Poloha ženy během porodu
Polohu, v níž chcete rodit, si můžete zvolit samy. Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě. Na porodním sále jsou k dispozici porodní lůžka, která umožňují modifikace porodních poloh.

Jídlo a pití během porodu
Během porodu doporučujeme jíst a pít omezeně a v malých dávkách, přednost dáváme lehké stravě bohaté na rychlé cukry. Porod je náročný fyzický výkon a nadměrný příjem potravy při něm způsobuje pocity na zvracení nebo zvracení. Pokud se porod zkomplikuje a je nutná anestezie, je vhodné být nalačno, – významně se tak snižuje riziko komplikací spojených s anestezií.

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomii provádíme pouze v případě, že ji považujeme za nutnou v dané konkrétní situaci. Jedná se zejména o potřebu urychlit porod ve druhé době porodní při podezření na nedostatečné okysličení plodu (hypoxii) anebo při hrozícím závažném poranění hráze (nízká hráz + větší plod apod.) Odhadnout předem, zda bude epiziotomie nutná, je obtížné.

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infuzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné plod více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie
Epidurální analgezie je jedna z nejoblíbenějších metod tišení bolesti při porodu. Je dobře účinná a málo riziková pro rodičku i pro plod. Máme s ní dobré zkušenosti. V naší porodnici je její podání kdykoliv dostupné a je zdarma.

Bonding
Bonding představuje úzkou vzájemnou interakci matky a dítěte bezprostředně po porodu. Bonding podporujeme u všech donošených, dobře se adaptujících novorozenců. Dítě je po vybavení položeno na břicho matky (tzv. kontakt kůže na kůži). Po přerušení pupečníku a krátkém vyšetření pediatrem pokračuje bonding na hrudníku matky, kde dítě zůstává první dvě hodiny života. V průběhu bondingu je dítě monitorováno (čidlo oxymetru na pravé ručce) a je vyžadována trvalá přítomnost doprovodu.

Podvaz pupečníku
Novorozence, který je bezprostředně po porodu v pořádku, pokládáme bez přerušení pupečníku na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným pupečníkem 1–3 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník může přestřihnout otec dítěte.

Podání uterotonik po porodu
Po porodu dítěte podáváme léky na podporu stažení dělohy (uterotonika). Podle našich i mezinárodních doporučení je podání uterotonik prevencí nadměrného krvácení po porodu.

Ošetření novorozence po porodu
Novorozence zkontroluje po porodu pediatr. Jestliže je novorozenec v pořádku, není nikam odnášen a jeho vyšetření probíhá v přítomnosti matky. Vyšetření na těle matky je možné. Pediatr dítě krátce vyšetří a zhodnotí jeho adaptaci. Další ošetření, vážení a označení je možné odložit po bondingu.
Pokud je nutná podpora poporodní adaptace (týká se asi 10 procent dětí a zahrnuje například odsátí tekutiny z nosu a úst, prodýchnutí maskou s kyslíkem apod.), probíhá ve vedlejší místnosti, která je k tomu vybavena.

Císařský řez
V případech, kdy je nutné ukončit těhotenství císařským řezem, dáváme přednost svodné anestezii před celkovou. V celkové anestezii operujeme, pokud je nutné provést císařský řez okamžitě nebo pokud je svodná anestezie ze zdravotních důvodů nevhodná. Doprovázející osoba může být po aplikaci anestetika s rodičkou na operačním sále a po vybavení novorozence může být přítomna jeho ošetření. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme, a pokud o to má zájem, přikládáme jí ho k prsu, aby se správně nastartoval proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky – může být u císařského řezu technicky obtížný. V situacích, kdy není možný, umožňujeme bonding v případě zájmu otci. Po porodu císařským řezem je rodička obvykle jeden den na oddělení JIP. Dítě zůstává v péči neonatologů a matce je pravidelně donášeno ke kojení. V případě celkové anestezie nebo závažných komplikacích není přítomnost doprovázející osoby na operačním sále vhodná.

Ambulantní porod
Ambulantní porod v naší porodnici není problém. Pokud si přejete odejít domů i s miminkem dříve, než je doporučená doba pobytu na Oddělení šestinedělí (72 hodin), je potřeba se na podrobnostech a další péči domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Je vhodné mít předem zajištěného pediatra, který převezme dítě do péče. Propuštění novorozence před 48. hodinou života je řešeno formou „negativního reverzu“. V tomto případě vás prosíme o trpělivost, protože poučení maminky a sepisování reverzu je časově náročnější a v případě přítomnosti lékařů u akutních případů je nutné počítat s časovým prodlením.

Odmítnutí doporučené péče
Pokud něco z toho, co vám nabízíme, nechcete, poučíme vás o výhodách a alternativách navrženého postupu a o potenciálních rizicích spojených s jeho odmítnutím. Požádáme vás poté o podpis tzv. negativního reverzu, v němž potvrzujete, že jste si rizik vědoma, byla jste poučena a přijímáte za své rozhodnutí zodpovědnost. V posledních letech se setkáváme s rodičkami, které mají mylné nebo zkreslené informace týkající se některých aspektů porodnické péče, většinou získané z neodborných zdrojů na internetu. Doporučujeme proto věnovat poučení velkou pozornost. Komunikaci s rodičkou věnujeme potřebnou péči. Z bohatých zkušeností víme, že se většina nejasností v průběhu prenatální péče nebo při porodu vysvětlí a vzájemná spolupráce rodičky, porodní asistentky a lékaře probíhá dobře.

Hodnocení fyziologie a patologie porodu
O tom, zda je porod fyziologický, rizikový, nebo patologický rozhoduje porodní asistentka a/nebo lékař. Podle toho určuje další postupy, navrhuje vyšetření a léčbu abnormálních stavů.

Komunikace s rodičkou
Všechny postupy, návrhy péče a léčby řešíme přímo s těhotnou a/nebo rodící ženou. Nepřejeme si, aby za ženu komunikoval její doprovod. Přímou komunikaci mezi personálem a rodící ženou považujeme za základ kvalitní zdravotnické péče.

Adriana Nerudová
adriana.nerudova@bulovka.cz„Jako porodní asistentka a také žena mohu poskytnout emotivní přístup a maximální pochopení pro individuální prožívání porodu.“Adriana absolvovala v roce 2003 Vyšší zdravotní školu a jak ráda s nadsázkou uvádí, dál její praxe pokračovala vlastními porody. Má pět dětí, o které naplno pečovala až do roku 2017, kdy se vrátila do práce. Zvolila porodnici Fakultní nemocnice Bulovka, kde sama rodila a kde byla velmi spokojena. O práci na porodním sále vždy snila a nyní může navíc čerpat i z vlastních bohatých zkušeností, protože většina jejích porodů probíhala s porodní asistentkou. Mluví německy, polsky, částečně anglicky.
Alena Chocová
alena.chocova@bulovka.cz

„Dokážu psychicky podpořit, jsem vděčná za větší kontakt s maminkou a dělá mi radost, že můžu ženu provázat celým porodem.“
Alena vystudovala střední školu a vyšší odbornou školu jako porodní asistentka. Do GPK Fakultní nemocnice Bulovka nastoupila hned po škole. Doma má dvě děti a psa, sportuje, čte, má ráda hory, zvířata, naslouchá přírodě. Nemá ráda administrativu, baví ji být na porodním sále a v kontaktu s nastávajícími maminkami.
Zlata Kocmanová
zlata.kocmanova@bulovka.cz„Ke zdravotnictví tíhnu od mala, mám ráda kontakt s maminkami a porodní část komunikace. Baví mě s ženami vymýšlet, co konkrétně jim bude nejvíc vyhovovat.“Zlata dokončila studium porodní asistence na pražské Vysoké škole zdravotnické. V současnosti ještě studuje magisterský obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Již čtvrtým rokem dochází do porodnice Fakultní nemocnice Bulovka. Podle jejího názoru by minimálně polovina zdejších maminek mohla rodit v Centru porodní asistence, protože jsou zdravé a zcela bez obtíží. Vždy se snaží vyhovět a vysvětlit, jak se na porod co nejlépe připravit.
Bc. Alžběta Ivanová
alzbeta.ivanova@bulovka.cz„Práce porodní asistentky mě velmi baví a naplňuje.“Alžběta studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, její zkušenosti obohatila i tříměsíční porodnická praxe v Estonsku. Fakultní nemocnice Bulovka si jako své první pracoviště vybrala právě kvůli Centru porodní asistence. Doprovází i anglicky mluvící ženy. Svůj volný čas nejraději tráví ve společnosti přátel, rodiny a svého psa.
Bc. Alžběta Samková
alzbeta.samkova@bulovka.cz„Být porodní asistentkou mi poradila máma a já jí za to budu vždycky velmi vděčná.“Alžběta pracovala na porodních sálech v Brandýse nad Labem a v ÚPMD v Podolí. Většinu své praxe se snaží ženám poskytovat péči kontinuálně. Je matkou malého syna a to je momentálně hlavní důvod, proč není vždy v jejích možnostech doprovodit ženu k porodu. Jak sama říká, právě díky porodní asistenci se naučila, že dělá-li člověk něco s láskou a upřímně, jak nejlépe to jde a jak nejlépe je mu umožněno, pak se to všem mnohonásobně vrátí.
Bc. Nikola Mikutová
nikola.mikutova@bulovka.cz„Každá žena je jedinečná, stejně tak jako proces porodu, ke kterému je potřeba přistupovat individuálně. Je důležité, aby se žena cítila v bezpečí a příjemně.Nikola úspěšně absolvovala bakalářské studium porodní asistence na Vysoké škole v Praze. Dva roky pracovala jako zdravotní sestra na reprodukční klinice, ale vždy jí to táhlo především k asistenci u zrodu nového života. Ráda je v kontaktu s maminkami již v průběhu těhotenství, a proto provádí na naší klinice i 3D ultrazvuky. Snaží se vždy maximálně naslouchat a respektovat přání žen tak, aby nikdy nedošlo k ohrožení maminky ani dítěte.
Bc. Hana Sedmíková
hana.sedmikova@bulovka.cz„Moje práce mě naplňuje a zároveň velice baví. Mám ráda osobní přístup a snažím se, aby se u nás každá rodička cítila co nejlépe.“Hana vystudovala Vysokou školu zdravotnickou v Praze a na Bulovku se dostala již během studijních praxí. Ve vzdělávání pokračuje studiem oboru Intenzivní péče v porodní asistenci. Jako porodní asistentka se snaží podporovat maminky v přirozeném porodu a vyhovět jejich individuálním přáním. Působí jako laktační poradkyně a zajímá se o aromaterapii v průběhu porodu. Ve volném čase ráda sportuje a čte dobré knížky. Nemá problém s komunikací v angličtině.
Bc. Veronika Letáková
veronika.letakova@bulovka.cz„Už jako malá holka jsem těhotné ženy velice obdivovala a hrála jsem si na porodní asistentku.“Veronika vystudovala bakalářský obor Porodní asistence na 1. lékařské fakultě a chystá se ještě dostudovat magisterský obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Ke každé ženě i ke každému porodu vždy přistupuje individuálně, plně podporuje kojení a zajímá se o aromaterapii. Může doprovázet k porodu i anglicky mluvící ženy, ovládá dokonce i základy znakové řeči.
Veronika Kamarádová
veronika.kamaradova@bulovka.cz„Zdravá a šťastná maminka a zdravé a spokojené miminko, to je pro mě odměna.“

Veronika vystudovala jako všeobecná sestra a dále pokračovala ve studiu porodní asistence. Absolvovala specializační studium pro porodní asistentky v Brně. Má 25 let praxe na porodním sále a pracovala také na jednotce intenzivní péče a na gynekologickém oddělení v naší nemocnici. Veronika má tři krásné děti, toho času v pubertálním věku. Miluje přírodu a práci na zahrádce.
Mgr. Monika Málková
monika.malkova@bulovka.cz„Jsem šťastná, když na porodním sále vidím zdravou a spokojenou novou rodinu.“

Monika po gymnáziu studovala na ženskou sestru, pokračovala ve specializačním studiu v Brně a následně na vysoké škole v oboru Vychovatelství pro speciální pedagogické instituce. Studium psychologie jí velmi pomáhá v práci porodní asistentky. V praxi může využít zkušenosti z více porodních sálů. Monika hovoří německy, má certifikát třídy B2. Volný čas naplno věnuje svému synovi.
Bc. Lucie Velíková
lucie.velikova@bulovka.cz„Být porodní asistentkou mě baví a naplňuje. Všechny moje dosavadní zkušenosti přeměnily pouhou práci porodní asistentky na něco víc.“

Lucie úspěšně dokončila studium porodní asistence v roce 2000 a od té doby se tomuto oboru věnuje naplno. Smyslem její práce je v ženě probudit pocit jistoty, síly a víry v to, že vše zvládne. Podporuje raný kontakt s právě narozeným miminkem, aby se mu dostalo co nejkrásnějšího přivítání v náručí své maminky, kam podle Lucie miminko hned po porodu patří.
Alice Winternitzová
alice.winternitzova@bulovka.cz„Díky babičce, která byla porodní asistentkou, jsem přilnula k tomuto oboru.“

Alice absolvovala gymnázium a poté se s velkým zájmem vrhla na studium oboru porodní asistence. Oblíbila si práci na porodním sále a proto se rozhodla ještě pro specializační studium v Brně. Nyní vykonává svou práci na porodním sále s velkou péčí, láskou a neskutečným elánem. Díky jazykovým znalostem němčiny, ruštiny a částečně angličtiny je schopna doprovázet k porodu i cizinky.
Bc. Veronika Šimanová
veronika.simanova@bulovka.cz„Není nic hezčího, než vidět zrod nového života.“

Veronika úspěšně vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni a praxi získala v porodnici v Neratovicích a u Apolináře. Na Bulovku nastoupila hlavně kvůli možnosti pracovat v Centru porodní asistence. V CPA Veronika vidí velký potenciál, protože každá žena má možnost prožít ten nejkrásnější okamžik svého života co nejpřirozeněji. A porodem vše teprve začíná… Veronika může doprovázet i anglicky hovořící ženy.


CPA
Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 67/2
Praha 8 Libeň

 • Alena Wernerová

  Porodní asistentka

  Alena Wernerová
  telefon: +420 266 083 283
  každý všední den od 10 do 11 hodin.
  email: alena.wernerova@bulovka.cz

Na tomto čísle nebo emailu se můžete zeptat na to, co vás zajímá ohledně CPA, objednat se na vyšetření nebo konzultaci a/nebo si domluvit schůzku s konkrétní porodní asistentkou.

Centrum porodní asistence se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

Režim porodních apartmánů

Porodní apartmán znamená nadstandardně vybavený komplex dvou místností s vlastní kuchyňkou, prostorem na odpočinek a sociálním zařízením. Je určen pro pobyt rodiček s doprovodem v průběhu rozbíhajícího se nebo již běžícího porodu, případně v časném poporodním období.
Porodní apartmány nelze předem rezervovat, lze je využít, pokud jsou volné v okamžiku příchodu těhotné nebo rodící ženy na porodní sál.

Cena využití apartmánu je 4 500 Kč za každých započatých 24 hodin. V apartmánu lze využít i další nadstandardní služby (např. přítomnost vybrané porodní asistentky) podle našeho ceníku.

V apartmánu je možný porod s asistencí lékaře nebo porodní asistentky, i v rámci CPA.

Apartmán svou rozlohou a vybavením rodičce i doprovodu nabízí velmi komfortní prostředí. Je však součástí porodního sálu s jeho dalšími částmi, proto budou rodička a její doprovod požádáni, aby omezili svůj pobyt pouze na prostor apartmánu. Vždy lze přivolat zdravotnický personál komunikačním zařízením, pokud není právě v danou chvíli přítomen.


Balíček porodních služeb: nadstandardní péče od 1.3.2021 – 15000 Kč

Nadstandardní péče: V CPA si vyberete svou porodní asistentku, která se o vás bude před porodem starat, přijede k vašemu příjmu do porodnice a bude po celou dobu porodu pouze s vámi.

Pokud jste v péči CPA a nemáte zaplacený nadstandardní balíček služeb, váš příjem k porodu a péči při porodu a pobytu na porodním sále provádí porodní asistentka, která je aktuálně ve službě. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.