Milé nastávající maminky,

vítejte na stránkách Centra porodní asistence (CPA), které je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK a Neonatologického oddělení. 

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky ohledně našeho fungování. Pokud se chcete dozvědět více, přijďte a naše porodní asistentky a lékaři s vámi rádi proberou veškeré detaily osobně.

Co nabízí Centrum porodní asistence?

Naším cílem je zajistit pro vás co nejpřirozenější, bezpečné, intimní a zároveň odborné prostředí pro průběh předporodní, porodní a poporodní péče.
Nabízíme vám proto možnost být v období před porodem a v průběhu samotného porodu v péči porodní asistentky. V rámci CPA si můžete zvolit konkrétní porodní asistentku, která se o vás bude starat před porodem a doprovázet vás k porodu. Můžete také využít možnost nonstop telefonické konzultace nebo detailně a podrobně probrat svá porodní přání a představy. Víme, že porod dítěte je jedna z nejdůležitějších životních událostí, a my si přejeme, abyste odcházely domů spokojené a se zdravým miminkem.

Kdy mohu využít předporodní péči Centra porodní asistence?

Pokud jste zdravá, netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na těhotenství, a vaše těhotenství probíhá normálně, můžete našeho lékaře při první návštěvě v poradně požádat o objednání do CPA. Služby CPA poskytujeme pouze maminkám registrovaným k porodu ve Fakultní nemocnici Bulovka, kapacita Centra je zatím omezena.

Mohu navštěvovat pouze těhotenskou poradnu CPA?

První kontrola v těhotenské poradně (zpravidla ve 36. týdnu těhotenství) je vedena lékařem. Ten s Vámi sepíše anamnézu a potvrdí, že se jedná o těhotenství s nízkým rizikem. Poté doporučí další péči v poradně CPA a stanoví, kdy budete předána zpět do lékařské péče (standardně je to v týdnu 41+0 až 41+3, při jakékoliv patologii ihned).

Podmínky pro návštěvy:

 • těhotenství s nízkým rizikem (anebo rizikem, které pominulo – např. krvácení v 1. trimestru, léčba hrozícího předčasného porodu a těhotenství nad 36. týden, prodělaný infekt močových cest atd.),
 • splněny všechny doporučené screeningy (tzn. „vyplněná průkazka“ – vše s normálním nálezem),
 • normální porodnická anamnéza (bez porodů císařským řezem nebo kleštěmi), komplikovaných předchozích poranění hráze, hypotonií, těžké hypoxie při předchozím porodu, st.p. porodu mrtvého plodu atd.),
 • normální pravidelná vyšetření (moč, krevní tlak),
 • poloha podélná hlavičkou (u těhotných nad 34+0), jednočetné těhotenství,
 • spontánní koncepce (ovariální stimulace, indukce ovulace, intrauterinní inseminace lze, mimotělní oplození nelze),
 • absence chorob s vlivem na graviditu,
 • věk 18–42 let.

Lékař také zodpoví vaše případné dotazy a sestra vás do poradny CPA objedná.

Mohu rodit jen s porodní asistentkou?

Pokud je při příjmu k porodu vše v pořádku a vaše těhotenství je normální, jste zdravá a netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na porod, můžete být při porodu v péči porodní asistentky. Odborná lékařská konzultace nebo pomoc je v případě potřeby okamžitě k dispozici.

Kritéria pro samostatné vedení porodu porodní asistentkou:

 • týden těhotenství 37+0 až 42+0,
 • normální porodnická anamnéza (bez porodu císařským řezem nebo kleštěmi v anamnéze, komplikovaných předchozích poranění atd.),
 • normální vstupní vyšetření (krevní tlak, puls, ozvy plodu, fyziologický stav – bez generalizovaných otoků, žloutenky apod.),
 • poloha podélná hlavičkou, jednočetné těhotenství,
 • absence chorob s vlivem na graviditu,
 • fyziologický průběh dosavadního těhotenství,
 • věk 18–42 let,
 • absence aktuálního zánětu (infekt močových nebo dýchacích cest apod.), v těhotenské průkazce jsou vyšetřeny HIV, hepatitida B, syfilis s negativním výsledkem,
 • voda plodová je čirá nebo dosud neodtekla,
 • normální CTG (kardiotokografický) záznam,
 • plod normální váhové kategorie (cca 2 500 až 4 500 g).

V případě porodu s rizikovými faktory (např. zkalená plodová voda, předchozí porod císařským řezem, vyvolávaný porod, diabetes, vysoký krevní tlak apod.) budete také v péči porodní asistentky, na porod však vždy navíc dohlíží lékař.

Chtěla bych rodit v CPA. Jak mám postupovat?

Služby CPA poskytujeme pouze těhotným registrovaným k porodu ve Fakultní nemocnici Bulovka. Nejprve se tedy registrujte zde. První návštěva v porodnici poté probíhá mezi 36. a 37. týdnem těhotenství za přítomnosti našeho lékaře. Na první vyšetření v prenatální poradně s lékařem se objednávejte na tel. čísle 266 083 291, každé po-pá, od 8 do 11 hod. Tam se určí další postup. Pokud se chcete již před tím setkat s některou z našich porodních asistentek a domluvit si individuální péči, můžete je kontaktovat přímo. Profily našich porodních asistentek a kontakty na ně naleznete zde. Pokud máte další dotazy, zavolejte nám na telefonní číslo: +420 266 083 283, každý všední den od 10 do 11 hodin, nebo napište e-mail na: alena.wernerova@bulovka.cz.

Jak často budu chodit na kontroly?

Od 36. týdne těhotenství budete do těhotenské poradny CPA zvána jednou za 1-2 týdny, a to až do termínu porodu. V týdnu od 40+0 do 41+0 jsou plánované kontroly 2x týdně, po týdnu 41+0 je postup individuální. V případě přenášení více než týden bude těhotenská poradna vedena lékařem, který po dohodě s vámi rozhodne, zda a kdy je vhodné porod vyvolat. Podle našich standardů je doporučeno porodit do týdne 42+0. Pokud bude vše v pořádku, můžete i při přenášení následně rodit pouze s porodní asistentkou. V případě, že by byl porod z důvodu přenášení vyvoláván, dohlédne na něj lékař.

Mohu si vybrat konkrétní asistentku?

V CPA si můžete vybrat svou porodní asistentku, která se o vás bude před porodem starat, přijede k vašemu příjmu do porodnice a bude po celou dobu porodu pouze s vámi. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA. Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu mít u porodu konkrétní porodní asistentku, i když porod povede lékař?

Pokud máte zájem o to, aby se o vás v průběhu porodu starala vámi vybraná porodní asistentka, i když porod povede lékař (v případě porodu, jehož vedení není v kompetenci samotné porodní asistentky), můžete se s porodní asistentkou domluvit. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA. Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu být klientkou Centra porodní asistence, i když si nechci zaplatit balíček nadstandardních služeb a nepotřebuji mít v předporodní péči nebo u porodu konkrétní porodní asistentku?

Ano, můžete. Klientce CPA poskytneme standardní předporodní a porodní péči. V obvyklém provozu porodního sálu však nemůžeme zaručit, že se o vás bude starat po celou dobu porodu pouze jedna porodní asistentka. Hrazená individuální péče porodní asistentky CPA má oproti standardní péči výrazné výhody – porodní asistentka má na starosti pouze svoji klientku, nestará se o další příjmy k porodům a další rodící ženy, a je tak klientce kdykoliv plně k dispozici.

Jak probíhá příjem?

Pokud jste v péči CPA a nemáte zaplacený nadstandardní balíček služeb, váš příjem k porodu, péči při porodu a pobytu na porodním sále provádí porodní asistentka, která je aktuálně ve službě. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud máte zaplacený nadstandardní balíček služeb, kompletně se o vás postará vámi vybraná porodní asistentka.

Kdo jsou porodní asistentky Centra porodní asistence?

Porodní asistentky CPA jsou asistentky, které se aktivně zapojily do projektu CPA a mají zájem vést předporodní péči a porody samostatně. Všechny porodní asistentky CPA pracují zároveň v běžném provozu porodnice Fakultní nemocnice Bulovka, znají tedy dobře místní prostředí. Profily našich porodních asistentek CPA naleznete zde. Je také možné se s nimi potkat osobně v CPA Fakultní nemocnice Bulovka.

Co když nastanou nějaké komplikace?

Pokud v průběhu předporodního sledování zjistíme jakoukoliv odchylku od normálního stavu, budete vyšetřena lékařem. Dojde-li ke komplikacím během samotného porodu, lékařská konzultace nebo pomoc je dostupná okamžitě, bez prodlení.

Budou respektována moje přání ohledně průběhu porodu?

Pokud to situace dovolí, snažíme se porodní přání plně respektovat. Většina porodních přání se týká věcí, které lze splnit, ale některým můžeme vyjít vstříc jen v případě normálně probíhajících porodů. Občas se setkáváme s požadavky, které z technických nebo bezpečnostních důvodů splnit nelze. Jak byste si péči během porodu představovaly, si můžete doma v klidu promyslet. Porodní přání s vámi v rámci předporodní péče rádi probereme. Pokud by při porodu nastaly situace, kdy by vaše představy a požadavky nešlo dodržet, pokusíme se pro vás společně najít nejlepší alternativu. Naše postoje k nejčastějším bodům porodních přání a plánů najdete v hlavní nabídce v sekci Porodní přání.

Je v Centru porodní asistence možný porod do vody?

Porod do vody neumožňujeme. Vanu na porodních pokojích využíváme pouze jako relaxační prostředek v první době porodní.

Umožňujete ambulantní porod?

Ambulantní porod v porodnici Fakultní nemocnice Bulovka i v CPA není problém, pokud to zdravotní stav vás a vašeho dítěte dovolí. V případě, že si přejete odejít domů i s dítětem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí, je třeba se na podrobnostech (týkajících se například dalšího sledování dítěte) domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Je vhodné, abyste byla předem domluvena s registrujícím pediatrem vašeho dítěte ohledně převzetí do péče. Prosíme vás rovněž o telefonický kontakt na tohoto pediatra.

Je na vašem pracovišti možná ambulantní kontrola dítěte po předčasném propuštění?

Ano. Tato ambulance je však určena pouze novorozencům narozeným v naší porodnici a je v provozu každý den od 13.30 do 15.00 hod. Najdete ji ve III. patře kliniky.
Do této ambulance budou zváni novorozenci s drobnými problémy, které je nutné zkontrolovat. Je také možné zde vyšetřit některé novorozence po předčasném propuštění. Toto ambulantní vyšetření je však potřeba domluvit s ošetřujícím neonatologem (pediatrem). Vždy tedy platí, že se jedná o vyšetření předem objednaných pacientů.

Je možné ambulantní provedení novorozeneckých screeningů?

Provedení novorozeneckých screeningů (pouze pro děti narozené na Bulovce) je možné jako nadstandardní výkon.

Je možné, aby děťátko v případě potíží bylo přijato zpět na Neonatologické oddělení?

Hospitalizace již propuštěných dětí je možná. Důvodem k přijetí je především neprospívání dítěte a novorozenecká žloutenka. Snažíme se, podle kapacity oddělení, přijímat dítě i s maminkou. Není a nebude možné zpětně přijmout dítě s infekčními problémy. Děti jsou zpětně přijímány maximálně do věku jednoho týdne.

Budu mít miminko hned po porodu u sebe?

Fakultní nemocnice Bulovka podporuje tzv. bonding, což je úzká vzájemná interakce maminky a dítěte bezprostředně po porodu. Dítě je ještě neoblečené položeno na břicho maminky (tzv. kontakt kůže na kůži). Pokud je poporodní adaptace vašeho dítěte dobrá, strávíte společně na sále první dvě hodiny a poté budete spolu i na Oddělení šestinedělí. Tzv. rooming-in, tedy společný pobyt maminky s dítětem na pokoji, je možný na všech pokojích Oddělení šestinedělí.

Může mě při porodu doprovázet blízká osoba?

Doprovod u porodu vítáme. Doporučujeme jednu doprovázející osobu. Pokud byste u sebe chtěla mít dvě doprovázející osoby, je potřeba se na tom individuálně domluvit s porodními asistentkami nebo lékaři. Více než dvě blízké osoby u porodu nedoporučujeme z prostorových důvodů. 

Může s námi být na pokoji partner?

Na Oddělení šestinedělí může se ženou celou dobu pobývat i doprovázející osoba. Tato služba je hrazena v rámci nadstandardu a vyžaduje volnou kapacitu nadstandardních pokojů.

Budu mít v rámci balíčku nadstandardních služeb k dispozici svoji porodní asistentku i během pobytu na oddělení šestinedělí nebo po propuštění z porodnice?

Zatím to možné není. Tuto službu připravujeme.