Chirurgická klinika

Chirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje ambulantní a nemocniční péči pro pacienty s chirurgickými chorobami. Rozsah péče poskytované na klinice je uveden dále v textu. Klinika je umístěna v pavilonu číslo 5 a disponuje celkem 83 lůžky, z toho je 14 lůžek intenzivní péče a 3 lůžka v režimu jednolůžkového nadstandardně vybaveného pokoje.

Ambulantní část
– přízemí – akutní ambulance, příjem k hospitalizaci, odborné poradny
– 4. patro – endoskopické pracoviště, odborné poradny

Lůžková část
– JIP 2. patro + lůžkové oddělení
– JIP 3. patro + lůžkové oddělení
Klinika má k dispozici 4 operační sály.

Rozsah poskytované péče na chirurgické klinice:
 • Hrudní chirurgie v celém rozsahu

Chirurgie plic, mezihrudí, bránice, chirurgie jícnu, vše včetně miniinvazivních přístupů.
Chirurgie palmární hyperhidrózy a dalších onemocnění vegetativního nervového systému.

 • Břišní chirurgie v celém rozsahu

Chirurgie trávicího traktu – nezhoubná i zhoubná onemocnění jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva a konečníku, včetně léčby nespecifických střevních zánětů.
Zhoubná i nezhoubná onemocnění žlučových cest slinivky břišní i jater. Rekonstrukce žlučových cest pro stenózy iatrogenního původu.
Laparoskopické operace v rámci břišní chirurgie jsou samozřejmostí a to včetně operací pro nádory trávicího traktu. Relativně nová je metoda SILS (laparoskopie z jednoho řezu).
Operace kýl břišní stěny včetně miniinvazivních postupů.

 • Chirurgie mléčné žlázy

Ošetření zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Rekonstrukční výkony ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie NNB.

 • Cévní chirurgie

Spektrum cévní chirurgie na klinice zahrnuje výkony na tepnách, odstupujících z oblouku aorty, především zásobujících mozek a výkony na tepnách horních a dolních končetin.
Dále jsou prováděny
poúrazové rekonstrukce tepen. Vedle tepenných výkonů provádíme operace na žilách dolních končetin, operace na velkých žilách a operace na cévách v souvislosti s nádorovým onemocněním.
Ve spolupráci s dialyzačním střediskem provádíme konstrukci zkratů pro dialyzační přístup.

 • Chirurgie štítné žlázy
 • Onkochirurgie

Jedná se o chirurgii nádorových onemocnění. Jednotlivé její součásti jsou zahrnuty ve výše uvedených položkách. Klinika je jedno z pracovišť Komplexního onkologického centra. Ve vybraných případech poskytujeme ošetření irevererzibilní elektroporatizací přístrojem Nano Knife.

 • Poranění hlavy, hrudníku a břicha

Péče v rámci traumatologického programu NNB.

 • Endoskopická vyšetření GIT

Gastroskopie, koloskopie, rektoskopie, endosonografie konečníku, anální manometrie.

 • Chirurgická intenzívní péče

Pooperační intenzivní péče je pokytovaná v plicním rozsahu, včetně péče o pacienty vyžadujicí umělou plicní ventilaci.

Chirurgická ambulance

tel: 266 082 740 – ambulance
tel: 266 082 690 – 
přijímací kancelář
vedoucí ambulance: MUDr. Dušan Singer
staniční sestra: Eva Mocková

Chirurgická ambulance zajišťuje nepřetržitý provoz.
Všeobecná ambulancePo–Pá 7.00–15.30 hod.
Akutní ambulance: 15.30–7.00 hod.

Speciální ambulance:

Pondělí

Cévní poradna

9:00–12:00 hod.

Kolonoskopická vyšetření

9:00–14:00 hod.

Úterý

Hrudní poradna

12:00–14:00 hod.

Mammologická poradna

10:00–14:00 hod.

Proktologická poradna

9:00–14:00 hod.

Středa

Gastrofibroskopická vyšetření

8:00–13.00 hod.

Hrudní poradna

13:00–14:00 hod.

Proktologická poradna

9:00–14:00 hod.

Kýlní poradna

13:00–15:00 hod.

Čtvrtek

Gastroenterologická poradna

11:00–14:00 hod.

Poradna pro stomiky

8:00–12:00 hod.

(Telefonické objednání stomických pomůcek: 7:00–8:00 hod.)

Pátek

Manometrie rekta 9:30–13:00 hod.
Poradna pro stomiky

8:00–12:00 hod.

Proktologická a kýlní poradna

09:00–13:00 hod.

(Telefonické objednání stomických pomůcek: 7:00–8:00 hod.)

Informace o speciální přípravě na dané vyšetření dostane pacient ve všeobecné nebo speciální ambulanci.
Poslední pacient je registrován k vyšetření 30 min. před skončením ordinační doby.

Co je potřeba mít s sebou:

Kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.
Zdravotní dokumentaci související s chirurgickým onemocněním, doporučení odesílajícího lékaře.
Je vhodné vzít s sebou i seznam léků, které pacient užívá.

* V době od 17:00–7:00 hod. a v So–Ne je ošetření zpoplatněno 90 Kč.

INFORMACE PRO PACIENTY K HOSPITALIZACI

Telefonní kontakty na jednotlivá oddělení:

2. PATRO
Tel: 266 082 250
Tel: 266 082 175

3. PATRO
Tel: 266 082
431
Tel: 266 082 177

Návštěvní hodiny lůžka:
Po–Pá 15:00–17:30 hod.
So–Ne 13:00–17:30 hod.

JIP – 2. PATRO
Tel:
266 082 151

JIP – 3. PATRO
Tel: 266 082 280

Návštěvní hodiny JIP:
Po–Ne 15:00–16:00 a 19:00–20:00 hod.

Průběh příjmem k hospitalizaci:

Plánované operace: v 9:00 hod. v kartotéce na všeobecné ambulanci.
Jednodenní chirurgie:
v 7:00 hod. v kartotéce na všeobecné ambulanci.

1. Pacient se nahlásí v kartotéce:
Zde se, po předložení dokladů (OP, kartička pojištěnce), zadají do systému pacientovy osobní údaje. Odevzdá se zde vyplněný souhlas s hospitalizací, který je pacientovi poskytnut při objednání k operaci.

2. Vyšetření v ordinaci:
Lékař provede kontrolu kompletnosti předoperačního vyšetření, které si pacient přinese od praktického lékaře. Je s ním podepsán souhlas s operací. Ošetřující lékař určí pacientovi pokoj, na kterém bude hospitalizován.

3. Příjem pacienta v příjmové kanceláři:
Sekretářka zpracuje pacientovy osobní údaje. V případě potřeby je zde vystavena pracovní neschopenka.

4. Příjmový lékař:
Příjmový lékař sepíše s pacientem potřebnou příjmovou dokumentaci. Lékař určí pacientovi léčebný plán a režim při hospitalizaci.

5. Hospitalizace pacienta na oddělení:
Pacient je seznámen s provozem oddělení, s právy pacientů a denním režimem na oddělení.

Co doporučujeme vzít s sebou:

Hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta, ev. zubní protézu v pouzdře, mýdlo, ručník, hřeben, holení, jelení lůj apod.), knihy, časopis, brýle na čtení, notebook nebo tablet, mobil a nabíječku, přezůvky, pyžamo, župan…

Nadstandardní jednolůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, lednicí, televizí a telefonem.
V případě potřeby je zde možnost přistýlky.
Poplatek za pokoj je 1000 Kč/noc.
Stravování je podřízeno dietnímu omezení pacienta.

Přejeme Vám brzké uzdravení a příjemný pobyt.

Poradny

Hrudní chirurgie, onkochirurgie

Hrudní chirurgie, onkochirurgie

Ordinační hodiny Hrudní poradny:

Úterý

Prim. MUDr. Pavel Horák

12:00–14:00 hod.

Středa

Doc. MUDr. Jan Fanta DrSc.

13:00–14:00 hod.

 

Telefonní kontakty:

Do poradny není třeba objednání.
Návštěvu mimo stanovené hodiny možno domluvit na tel. čísle 722126458, případně emailem: jan.fanta@bulovka.cz, pavel.horak@bulovka.cz

Hrudní chirurgie má v rámci NNB dlouholetou tradici. V současné době se zvyšuje počet ošetřených pacientů i provedených operací, zavádějí se nové metody v operační léčbě (IRE, SITS*).
Na chirurgické klinice provádíme všechny typy hrudních chirurgických výkonů včetně výkonů miniinvazivních a chirurgie jícnu.
Ošetření akutních stavů provádíme 24 hod. denně, ošetření traumat probíhá ve spolupráci s Ortopedickou klinikou NNB. Termín přijetí k operaci a rozsah předoperačního ošetření stanoví indikující lékař buď v rámci vyšetření v naší speciální ambulanci či v rámci konzilia na pracovištích NNB.

V rámci speciální ambulance pro hrudní chirurgii a onkochirurgii indikujeme pacienty k operačním výkonům, provádíme kontroly po operacích a dispenzární péči.

Seznam požadovaných vyšetření (zajištěných spádově):
vhodný skiagram hrudníku, případně CT a další zobrazovací metody, spirometrie, vyjádření pneumologa k případné operaci, endoskopie.

Vědecká, výzkumná a další odborná činnost: V rámci pracoviště probíhá výuka mediků 1. LF UK.

*IRE je speciální metoda k ošetření inoperabilních nádorů.
SITS je mini-invazivní operační metoda z jednoho vstupu do pohrudniční dutiny.

Cévní chirurgie

Cévní chirurgie

Ordinační hodiny Cévní poradny:

Pondělí

MUDr. Tomáš Vašina

MUDr. Vendulka Brabcová

9:00–12:00 hod.

Telefonní kontakty:

V ordinační době 266 082 249
Pro objednání do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře.

Ambulance slouží pro pacienty s problémy tepen a žil.
Prováděny jsou výkony periferní cévní chirurgie v celém spektru a to ve spolupráci se specializovanými angiologickými ambulancemi interních oddělení a rentgenologickým pracovištěm, které v indikovaných případech provádí angioplastické výkony.
Spektrum cévní chirurgie na klinice zahrnuje výkony na tepnách, odstupujících z oblouku aorty, především zásobujících mozek a výkony na tepnách horních a dolních končetin.
Dále jsou prováděny rekonstrukce po úrazech tepen. Vedle tepenných výkonů provádíme operace na žilách dolních končetin, operace na velkých žilách a operace na cévách v souvislosti s nádorovým onemocněním.
Ve spolupráci s dialyzačním střediskem provádíme konstrukci zkratů pro dialyzační přístup.

 

Mammologie

Mammologie

Ordinační hodiny Mammologické poradny:

Úterý

MUDr. Daniela Engelová 10:00–14:00 hod.

Telefonní kontakty:

V ordinační době 266 082 749
Do poradny není potřeba objednání.

Mammologie se zabývá chirurgickou léčbou onemocnění prsní žlázy.
Poradna pro onemocnění prsu již tradičně několik desetiletí spolupracuje s onkologickým týmem, nyní v rámci komplexního onkologického centra. Pacientkám poskytujeme možnost rychlé kompletní diagnostiky tj. klinického vyšetření, sonografického, mammografického, dále vyšetření magnetickou rezonancí s možnosti odběru vzorku prsní tkáně a jeho histologického vyšetření.

Z chirurgických výkonů provádíme radikální i prs šetřící operace s možností šetřícího výkonu v podpaží pomocí detekce „strážné uzliny“.

Součástí naší činnosti je i úzká spolupráce s oddělením plastické chirurgie, pro možnost případného rekonstrukčního výkonu hrazeného pojišťovnou a s onkologickým centrem, kde je pacientkám následně poskytována pooperační radioterapie či další cílená onkologická léčba.

Zajišťujeme rovněž možnost terapie a rehabilitace na speciálním lymfodrenážním pracovišti při dermatologické klinice. Objednací doby k operačnímu výkonu se pohybují do 14 dnů od prvního vyšetření v naší poradně

Kolorektální chirurgie

Kolorektální chirurgie

Ordinační hodiny Proktologické poradny:

Úterý

MUDr. Petr Bartoška

9:00 – 14:00 hod.

Telefonní kontakt:

V ordinační době 266 082 249
Pro objednání do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře.

Chirurgická infarmakologická léčba nemocných s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou.
Na chirurgické klinice zajišťujeme komplexní léčbu nemocných s idiopatickými střevními záněty včetně biologické léčby (Remicade, Humira). Chirurgická léčba je zajištěna v plném rozsahu včetně speciálních operací jako je odstranění celého tlustého střeva s vytvořením náhradního konečníku – tzv. proktokolektomie s ileo-pouch-anální anastomózou v případě ulcerózní kolitidy či střevo šetřící operace u Crohnovy nemoci. Kombinaci chirurgické a konzervativní léčby využíváme při péči o nemocné s perianální píštělovitou formou Crohnovy nemoci.
Pooperačně jsou nemocní sledováni a léčeni konzervativně včetně nutriční péče.
K plánované konzultaci doporučujeme přinést celou kompletní dokumentaci (výsledky endoskopického vyšetření, rentgenologická vyšetření nejlépe přímo na CD, zprávu o předchozí medikaci).

Chirurgická léčba pacientů s FAP – Familiární adenomatózní polypózou
Zajišťujeme konzultace a indikace k operaci u nemocných s výše uvedenou diagnózou. Pro většinu nemocných je řešením operace s odstraněním celého tlustého střeva a vytvořením náhradního konečníku – tzv. proktokolektomie s ileo-pouch-anální anastomózou IPAA, umožňující život bez střevního vývodu.

Chirurgická léčba řitních píštělí
U pacientů provádíme většinu chirurgických výkonu v oblasti konečníku (odstranění hemoroidů, chirurgická léčba střevních píštělí a prasklin). Specializujeme na onemocnění konečníku doprovázející Crohnovu chorobu.

Kolorektální onkochirurgie
Provádíme operace pro kolorektální karcinom včetně chirurgické léčby pokročilých stádií, které vyžadují velké operace jako je odstranění pánevních orgánů (exenterace pánve).

Péče o stomiky
V rámci poradny provádíme konzultace a terapii komplikací u pacientů se střevním vývodem (stomií). Stoma sestra je k dispozici každý čtvrtek a pátek (v akutním případě denně) 8–12 hodin, po předchozím tel. objednání na tel. čísle 266 082 698.

„FAST TRACK“ – Moderní přístup k pooperační rekonvalescenci.

Tento postup uplatňujeme u nemocných, které čeká břišní operace. Jde o soubor opatření, snižujících operační stres, pooperační komplikace a délku hospitalizace, který vychází z postupů medicíny založené na důkazech (EBM). Kolemoperační období je pro nemocné mnohem příjemnější, než u klasického postupu:
– Nemocní v den před operací nehladoví, ale přijímají potravu, večer pijí speciální sacharidový protistresový koktejl, který popíjejí ještě ráno 2 hodiny před operací.
– Střevní příprava projímadly není ve většině případů nutná.
– Velký důraz je kladen na pooperační léčbu bolesti. Ideální je zavedení epidurálního katétru (prostor kolem páteře) anesteziologem před operací. Dobré zvládnuté bolesti umožní nemocnému chůzi a pobyt mimo lůžko již v den operace.
– Dalším principem je časný příjem potravy ústy, takže již v den operace mohou nemocní přijímat kašovitou dietu dle tolerance.

Proktologie, kolorektální chirurgie

Proktologie, kolorektální chirurgie

Ordinační hodiny Proktologické poradny:

Středa

MUDr. Petr Šlauf

9:00–14:00 hod.

Telefonní kontakty:

V ordinační době 266 082 249
Pro objednání do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře.

Proktologie, kolorektální chirurgie se zabývá inkontinencí stolice, poruchy pánevního dna, řitní píštěle. Diagnostika a léčba (chirurgická i konzervativní) inkontinence stolice a ostatních poruch pánevního dna (prolapsy konečníku, rektokély, enterokély, poruchy evakuace rekta atd. )

V rámci diagnostiky se provádí: anorektální manometrie, endoanální a endorektální ultrasonografie.
V rámci nemocnice se dále provádí: defekografie, CT a NMR pánevního dna.
V rámci konzervativní léčby mírného stupně inkontinence stolice i léčby poruchy evakuace konečníku je možné provádět speciální cvičení tzv. biofeedback.
Výsledky chirurgické rekonstrukce análních svěračů pro inkontinenci stolice mají úspěšnost 89 % (viz Rozhl. Chir., 2008, roč. 87,č. 8, s. 426 – 431).
Provádíme Permanentní stimulace sakrálního nervu – novou metodu léčby inkontinence stolice zavedenou chirurgickou klinikou NNB jako první v ČR v roce 2010. Dosavadní výsledky ukazují 93% úspěšnost!
Chirurgické řešení komplikovaných anorektálních a rektovaginálních píštělí.

Chirurgie žaludku, jater, žlučových cest a pankreatu

Chirurgie žaludku, jater, žlučových cest a pankreatu

Ordinační hodiny Gastroenterologické poradny:

Čtvrtek

MUDr. Jozef Varga

9:00–12:00 hod.

Telefonní kontakty:

V ordinační době 266 082 249
Pro objednání do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře.

Zajišťujeme chirurgickou léčbu benigních i maligních onemocnění.
V rámci speciální ambulance indikujeme pacienty k operačním výkonům, provádíme kontroly po operacích a dispenzární péči.
Provádíme předoperační gastroskopické vyšetření, po operaci pak pravidelné gastroskopické vyšetření v rámci dispenzarizace.
Úzce spolupracujeme s gastroenterologickým pracovištěm NNB, dále onkologickým pracovištěm v rámci předoperačního onkochirurgického semináře.
K plánované konzultaci doporučujeme přinést celou kompletní dokumentaci (výsledky endoskopického vyšetření, rentgenologická vyšetření nejlépe přímo na CD).
Nově indikujeme pacienty s primárně inoperabilním nádorem v indikovaných případech k ošetření metodou IRE pomocí Nano Knife (bližší podrobnosti viz oddíl hrudní chirurgie).

Poradna pro miniinvazivní chirurgii, kýlní centrum Bulovka

Mini-invazivní chirurgie, Kýlní centrum Bulovka

Ordinační hodiny Kýlní poradny:

Pondělí

MUDr. Zdeněk Janeček

středa 13:00 – 15:00 hod.

Telefonní kontakty:

V ordinační době 266 082 749
Do poradny je potřeba se objednat.

Operace kýl v NNB mají už dlouholetou tradici. Protože však chceme dosahovat stále lepších výsledků a zavádět nejnovější operační postupy, bylo k 1.9.2011 založeno „Kýlní centrum Bulovka“. Důsledné sledování pacientů v kýlní poradně nám umožňuje snížení pooperačních recidiv, možnost řešení i komplikovanějších nálezů. Operační postupy při řešení kýl jsou v souladu s nejnovějšími závěry Evropské Herniologické Společnosti (EHS) z roku 2009.

Které kýly a jak operujeme:

 • Tříselné a stehenní kýly – klasická plastika bez síťky, se síťkou (dle velikosti defektu)laparoskopická plastika (TAPP)
 • Kýly pupeční (umbilikální), břišní stěny (ventrální) a v jizvě po předchozích břišních operacích (laparotomii) – klasická plastika bez síťky (převážně drobné pupeční kýly) – klasická plastika se síťkou (většina ostatních kýl)
 • Brániční kýly – laparoskopická plastika bráničního defektu + fundoplikace

Objednací doby k operačnímu výkonu se pohybují do 14 dnů od prvního vyšetření v naší poradně.

Co dále nabízíme:
konzultace – posouzení zdravotního stavu lokálního nálezu, posouzení nejvhodnějšího řešení
předpis kýlních pasů – výběr vhodného pasu na míru
pravidelné sledování – pooperační sledování po dobu 2 let + hodnocení klinického stavu

Operace vzácných nádorů a jejich rozšíření po dutině břišní

Na klinice se touto problematikou zabýváme již 12 let jako jediné pracoviště v ČR. Kombinovaná operace se zároveň prováděnou hypertermickou chemoterapií je ve světě zlatým standardem léčení vzácný nádorů (pseudomyxom a mezotheliom pobřišnice), ale uplatňuje se i u diseminovaných nádorů střevních či gynekologických.

Hemikorporektomie

Jde o chirurgické oddělení dolní poloviny těla ve velmi vzácných případech jinak neřešitelné chronické sepse (otravy krve) způsobené rozsáhlým zánětem měkkých tkání a kostěnného skeletu pánve. Tuto vzácnou operaci na klinice provádíme jako jediné pracoviště v ČR a pravděpodobně i v Evropě.

Problematiku operace vzácných nádorů lze konzultovat každou středu s prof. F. Antošem mezi 10–14 hod. po telefonickém objednání u sekretářky kliniky (Mgr. Zahradníková – tel.266082176).

Experimentální léčba nádorů – IRE

Experimentální léčba nádorů – IRE

IRE/NanoKnife Nová unikátní operace nádorů v elektrickém poli. V srpnu 2011 byla provedena v NNB první operace rakoviny plic tímto způsobem. Chirurgická klinika 1. LF UK a NNB je jedním z mála pracovišť na světě, kde byla IRE úspěšně použita v humánní medicíně a prvním pracovištěm v ČR, které metodu použilo k léčbě plicní rakoviny. Pomocí IRE je možné ošetřit nádory plic, slinivky a jater max. do velikosti 5 cm.

Pro více informací o léčbě:

doc. MUDr. Jan Fanta DrSc. email: jan.fanta@bulovka.cz

Chirurgická klinika se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 5.

Areál Nemocnice na Bulovce