Dermatovenerologická klinika

Vážení pacienti,

vítejte na stránkách Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka.

OBJEDNÁNÍ K VYŠETŘENÍ:

Telefon: 26608 2237 nebo 26608 2276 v pracovní dny od 7.00 do 15.30, v pátek do 14.30.

E-mail: kozni@bulovka.cz

APPOINTMENTS OF PATIENTS WHO DO NOT SPEAK CZECH:

Please, be aware that our doctors speak English, but the other staff does not. Thus, to make an appointment for skin examination is necessary to do by email only. Thank you for understanding.

The acute patients could be examined without previous appointment during working hours Monday – Friday between 7:30 a.m. and 12 a.m.

E-mail: kozni@bulovka.cz

Přehled našich vzdělávacích akcí.

Dermatovenerologická klinika se nachází v pavilonu 9. Budova kliniky, otevřená 29. 9. 1937, prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2001–2010 a během následujících let byla vybavena špičkovými lékařskými přístroji. Jako jediní v ČR máme šest digitálních dermatoskopů a konfokální mikroskop (k neinvazivnímu vyšetření kožních nádorů), dále můžeme nabídnout ošetření cévním laserem, přístrojem pro fotodynamickou terapii, pro fokusovanou léčbu lupénky i dalšími přístroji pro světloléčbu kožních nemocí. Lymfologické centrum má deset lymfodrenážních přístrojů.

Klinika je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v oborech dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie.

Ambulance kliniky jsou umístěny ve 3. a 4. patře, lůžková část a lymfologické centrum ve 2. patře a centrum lékařské kosmetiky v 5. patře.

Pacienty přijímáme k vyšetření po objednání na tel. 266 082 237 (objednat se lze telefonicky pouze v době 7.00–8.00 pondělí až pátek a 13.00–15.00 pondělí až čtvrtek) nebo e-mailu: kozni@bulovka.cz. K vyšetření není třeba doporučení praktického lékaře.

Akutní pacienti (horečka, vyrážka náhle vzniklá a trvající 1 den, náhlé zhoršení stavu) jsou vyšetřováni 7.00–15.30 hodin (v pátek do 12.00 hodin) i bez objednání na ambulantní části kliniky a poté na lůžkové části kliniky. Tito neobjednaní pacienti musejí na vyšetření počkat, neboť přednost mají objednaní pacienti nebo konziliární vyšetření v areálu Fakultní nemocnice Bulovka. Protože je naše klinika superkonziliárním pracovištěm, jsou všichni nemocní po ošetření běžných kožních nemocí odesíláni se zprávou o zdravotním stavu a s doporučením dalšího postupu do péče svých obvodních kožních nebo praktických lékařů.

Lůžkové oddělení má 20 lůžek pro pacienty s akutním kožním onemocněním, máme možnost hospitalizovat i děti (do 6 let s rodičem). Tři pokoje pro pacienty jsou jednolůžkové, dva pokoje dvoulůžkové, tři pokoje třílůžkové a jeden čtyřlůžkový. Nemocní si mohou vybrat pobyt na nadstandardním pokoji za úhradu 400,- Kč (dvoulůžkový) nebo 800,- Kč (jednolůžkový).

Lymfologické centrum nabízí komplexní péči o pacienty s vrozeným i získaným lymfedémem. Toto centrum zahájilo svou činnost v roce 1992 pod vedením zakladatele české lymfologie MUDr. Miloslava Bechyněho, CSc.
Na klinice pracuje 20 lékařů, 24 HLZP, 4 další zaměstnanci. Pět lékařů má nejvyšší vzdělání v oboru dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie, na klinice je šest postgraduálních studentů. V týmu zdravotních sester jsou sestry-specialistky se speciálním školením (dětská sestra, specialistky v ošetřování ran a lymfoterapeutky).

Klinika je výukovou bází 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, má bohatou vědecko-výzkumnou činnost, mezinárodní kontakty a spolupráci (přednostka kliniky byla mj. prezidentkou Evropské akademie dermatologie a venerologie 2012–2014).

Klinika pořádá od roku 1995 každoročně „Národní dermatologický kongres“. Dále jsme pořádali největší dermatologické mezinárodní kongresy v Praze (kongres European Academy of Dermatology and Venereology 2002 a 2012, světový dermatologický kongres International Society of Dermatology v roce 2009. Jen těchto tří kongresů se zúčastnilo na 19 tisíc kolegů ze světa.

Na klinice má své sídlo Česká akademie dermatovenerologie, z.s.odborná společnost kožních lékařů, která vydává svůj odborný časopis – Českou dermatovenerologii a každoročně pořádá Evropský den melanomu v ČR. Lékaři kliniky odpovídají dotazy on-line poradny www.bezlupenky.cz.

Vedoucí lékař: MUDr. Filip Rob, Ph.D.
Staniční sestra: Martina Vinšová

Ordinační doba:

Pondělí – čtvrtek          8.00–12.00 a 13.00–15.30 hodin *)
Pátek                           8.00–12.00 hodin *)

*) poslední pacient je přijímán 30 minut před koncem pracovní doby

Objednání k vyšetření i k přijetí do nemocnice: telefon 266 082 237 nebo e-mail: kozni@bulovka.cz.

Jak se na vyšetření připravit: Před příchodem na vlastní vyšetření je dobré sepsat si seznam všech léků, které jste užívali v posledních asi 3 týdnech.

Co je potřeba vzít sebou na vyšetření: kartičku pojišťovny, doporučení k vyšetření od praktického lékaře nebo obvodního dermatologa lékaře (pokud máte), seznam léků, které máte předepsány od jiných lékařů.

Po příchodu na kliniku si vyzvedněte u recepce z automatu pořadové číslo (1 – objednaný pacient, 2 – neobjednaný pacient, 3 – hospitalizace, 4 – konzilia) a sledujte obrazovku. Poté, co se na obrazovce objeví Vaše pořadové číslo, vstupte do recepce. Naše zdravotní sestry nejprve zkontrolují Vaše pojištění, vloží Vaše data do informačního systému a požádají Vás o podepsání souhlasu s vyšetřením a léčbou. Poté Vám sdělí číslo ambulance, na kterou se máte dostavit. Vaše pořadové číslo bude vyvoláno lékařem a uvidíte ho svítit nad dveřmi této ambulance i na všech velkých obrazovkách. Ve chvíli, kdy se rozsvítí číslo nad dveřmi, se tyto dveře automaticky otevřou.

Klinika pracuje týmově, není možné si předem určovat lékaře, který Vás bude ošetřovat. Můžete ale požádat vyšetřujícího lékaře, aby Vás pozval k sobě na event. kontrolu.

Detašovaná pracoviště kliniky

 • Poradna pro vrozené vady kůže (mezioborový tým)
  • Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka, pavilon 15, 4. patro
  • 266 083 227
  • První pondělí v měsíci od 13.30 hodin
 • Poradna pro HIV
  • Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, pavilon 7, 4. patro
  • T 266 082 772
  • Pondělí a středa od 8.00–12.00 hodin

Spolupracující zdravotnická zařízení kliniky

 • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha 4
 • Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Praha 7
 • Národní referenční laboratoř pro syfilis, Praha 10
 • Ústav lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 • Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 • Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

Mezinárodní spolupráce

Division of Molecular Medicine, University of Dundee, Scotland a Pachyonychia Congenita Project (pcp.org)

Vitiligo Research Foundation (vrfoundation.org)

Centra a poradny

Škola atopie

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Barbora Kubalová
 • Sestra: Hana Kašparová
 • Díky Nadace pro Atopickou Dermatitidu („Fondation Dermatite Atopique“) jsme mohli od roku 2012 otevřít tzv. „Školu atopie“, kde dětská sestra vyškolená v péči o děti s atopickým ekzémem edukuje nemocné a jejich rodiče jak pečovat o nemocnou kůži, jak aplikovat zevní léky, čemu se vyvarovat v denní činnosti. Součástí edukace je i praktický nácvik aplikace zevních léků. Edukace je individuální nebo skupinová. Je třeba se předem objednat osobně nebo na tel. 266 082 237.

Bez lupénky (on-line poradna)

 • Lékaři kliniky odpovídají do 24 hodin na dotazy pacientů na webovém portálu Společnosti psoriatiků a atopických ekzematiků (spae.cz) a České akademie dermatovenerologie (dermanet.cz) věnovanému lupénce.

Centrum Dětské dermatovenerologie

 • Vedoucí lékařka: Prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA
  • Dětská ambulance: vyšetření a léčba dětí se všemi typy kožních chorob. Péče o dětské pacienty je komplexní, v případě potřeby je možná hospitalizace na našem lůžkovém oddělení za doprovodu rodičů. Nedílnou součástí je edukace o povaze kožní choroby, možnostech prevence a režimových opatřeních. Poskytujeme péči o děti s atopickým ekzémem i psoriázou.
  • Poradna pro genodermatózy: sledujeme v pravidelných intervalech děti s mateřskými znaménky, vrozenými kožními nemocemi (ichtyózy, névy), cévními poruchami (hemagiomy). V rámci péče o tyto malé pacienty úzce spolupracujeme s Ústavem lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Motole.
  • U dětí využíváme všechny možnosti neinvazivních metod vyšetření, ambulance je vybavena jak digitálním dermatoskopem, tak konfokálním mikroskopem.
  • V léčbě hemangiomů využíváme cévní laser, tuto léčbu hradí zdravotní pojišťovny.

Centrum Korektivní dermatologie a lékařské kosmetiky

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Guzal Peygerová, Ph.D.
 • Centrum je vybaveno cévním laserem a přístrojem pro fotodynamickou terapii. Nabízí tato ošetření:
 • Kosmetika: široká nabídka služeb kosmetického ošetření včetně kosmetického poradenství je prováděna zdravotní sestrou pod vedením lékaře.
 • Chemický peeling (místní aplikace ovocných kyselin): umožní zlepšení stavu pigmentací, jizviček po akné, vrásek. Zákrok je ambulantní, nebolí, není třeba rekonvalescence.
 • Korekce akné, pigmentací, vrásek: přístrojem OMNILUX REVIVE (červené světlo) německé firmy Waldmann, rok výroby 2006. Ošetření trvá asi 20 minut a doporučuje se opakovat 10 krát. Urychlí významně léčbu projevů akné.
 • Aplikace botulotoxinu a implantátů do vrásek zkušenými lékařkami se specializací v korektivní dermatologii je účinnou metodou zmírnění procesu stárnutí pleti.
 • Plazmaterapie se využívá k urychlení růstu vlasů nebo k omlazení pleti minimálně invazivním přístupem.
 • Léčba cévních změn (hemangiomy, metličky) cévním laserem. Léčba hemangiomů cévním laserem u dětí je hrazena za zdravotního pojištění.
 • Léčba jizev (keloidů) je složitá, ale nabízíme možnost zlepšení vzhledu jizvy pomocí místních léků, ošetření cévním laserem. Spolupracujeme také s Radioterapeutickým ústavem a Klinikou plastické chirurgie.
 • Depilace pomocí laseru je dlouhodobá, má velmi dobrý efekt hlavně při ošetření obličeje.
 • Většina kosmetických ošetření není hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Lymfologické centrum

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Veronika Křížková, MBA
 • Lékaři: Prim. MUDr. Darina Zelenková, MUDr. Jana Votrubová, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
 • Lymfoterapeutky: Hana Janoušková, Gabriela Jílková, Bc. Jaroslava Linhartová, Jana Lomozová, Jitka Putalová, Bc. Martina Šimková
  • Lymfologické centrum poskytuje komplexní dekongestivní terapii nemocným s primárním či sekundárním lymfedémem. Tato terapie zahrnuje manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž (presoterapii), bandážování a cvičení. Pod dohledem vyškolených lékařů ošetříme na klinice ročně na 800 nemocných.
  • O zahájení komplexní terapie rozhoduje lékař lymfologické ambulance, kde musí být nemocný nejprve vyšetřen. V diagnostice lymfedému využíváme kromě klinického a laboratorního vyšetření lymfoscintigrafii. U pacientů s vrozeným lymfedémem spolupracujeme s Ústavem lékařské genetiky FN Motol.
  • Před zahájením komplexní léčby musí pacient absolvovat vyšetření u praktického lékaře či specialisty a přinést s sebou výsledky. Je to zvlášť důležité u pacientů s oběhovými poruchami a onkologickým onemocněním.
  • Lymfologické centrum má Certifikát garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP.

 

Poradna pro Mateřská znaménka a vrozené vady kůže (mezioborový tým)

 • Vedoucí lékařka: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
 • MUDr. Štěpánka Čapková, MUDr. Veronika Křížková, MBA (dermatologie)
 • Prim. Martin Molitor, Ph.D., MUDr. Aneta Krajcová (plastická chirurgie)
 • Prim. Karel Harvánek, MUDr. Jana Hrubovčáková (dětská chirurgie)
 • Prim. Ivan Peychl (pediatrie)
 • Klinika plastické chirurgie, pavilon 15, 4. patro, každé první pondělí v měsíci od 13:30 hodin
 • Tel. 266 083 227
  • Poradna byla otevřena na jaře 2014 nejprve pro dětské pacienty s vrozenými pigmentovými mateřskými znaménky, ale postupně ji navštěvují i dospělí pacienti s různými vrozenými vadami, kde je v léčbě zvažováno chirurgické odstranění. Mezioborový tým doporučí optimální léčebnou metodu (chirurgické odstranění, ošetření cévním laserem aj.) i další sledování. Rodiče mají možnost dozvědět se, v jakém věku je operace nejvhodnější, zeptat se na varianty řešení a poté se rozhodnou, zda zvolí ambulantní zákrok nebo využijí možnosti hospitalizace dítěte na oddělení dětské chirurgie.
 • Vrozené vady kůže jsou velmi časté. Některé jsou jen kosmeticky závažné, jiné mohou být součástí postižení jiných orgánů nebo se i postupně změnit ve zhoubné nádory. Správná léčba vrozených kožních vad je proto důležitá z pohledu kvality života pacientů a jejich rodin, tak s ohledem na možnou zdravotní závažnost. Nejčastějšími vrozenými vadami kůže jsou vrozené pigmentové névy (mateřská znaménka) a cévní poruchy (hemagiomy).
 • Vrozené pigmentové névy jsou přítomny obvykle při narození, a to u 1 % novorozenců. Nejzávažnějšími jsou tzv. obrovské vrozené névy. Ty dosahují většího průměru než 20 cm, mohou pokrývat velké plochy těla. Vyskytují se u jednoho novorozence z 20.000, tzn. v České republice je asi 500 pacientů s touto vrozenou vadou. I když se jedná o vzácnou nemoc, může být život ohrožující (komplikací může být až u 5 % vznik zhoubného melanomu), mít i příznaky postižení centrálního nervového systému a výrazně ovlivňovat kvalitu života nemocného i jeho rodiny.
 • Hemagiomy jsou nejčastější vrozenou kožní vadou, která je přítomna při narození až u 2,5 % novorozenců a do jednoho roku postihuje 5–10 % dětí. Po přechodné fázi růstu dochází ve většině případů k samovolnému zhojení. Nicméně děti mohou mít řadu komplikací, kterými jsou vznik vředu na povrchu, krvácení, infekce a velmi vzácně i komplikace srdeční. V závislosti na místě, kde se hemangiom nachází, může mít pacient poruchy zraku, dýchání nebo postižení vnitřních orgánů.
 • Při konzultaci s týmem odborníků se rodiče pacientů nebo sami pacienti dozvědí, jak jejich konkrétní vadu řešit, kdy správně event. operační výkon naplánovat, jak samotný výkon probíhá. U velkých vrozených vad se provádějí plastické operace. U hemangiomů je možné navíc ošetření pomocí laserů (cévního a ablačního). Současně je určen další plán sledování na příslušných pracovištích.
 • Pokud je pacient objednán k operačnímu výkonu ambulantnímu (v místním znecitlivění), operace se provádí na Klinice plastické chirurgie bez hospitalizace. Operační výkony prováděné týmem plastických chirurgů jsou excize a přímá sutura nebo místní posun laloků, sériové excize, expandéry, excize a transplantace kůže.
 • Pokud je pacient (dítě do 18 let) objednán k operaci v celkové anestézii, je hospitalizován na Oddělení dětské chirurgie. Zde jsou k dispozici pokoje standardní i nadstandardní. Pobyt matky s dítětem do 6 let věku je hrazen zdravotní pojišťovnou. Ostatní možnosti pobytu matky s dítětem (tj. matka s dítětem nad 6 let, pobyt na nadstandardním pokoji) hrazeny zdravotní pojišťovnou nejsou a jsou tedy zpoplatněny. Ceník pobytu za 1 noc: standardní pokoj (matka + dítě nad 6 let) 500,-Kč, nadstandardní pokoj (matka + dítě do 6 let) 880,-Kč a nadstandardní pokoj (matka + dítě nad 6 let) 1880,- Kč.
 • Pokud je dospělý pacient objednán k operaci v celkové anestézii, je hospitalizován na Klinice plastické chirurgie nebo na Dermatovenerologické klinice. Na této klinice jsou většinou pacienti vyšetřováni a dále sledováni, a to za využití nejmodernějších diagnostických a léčebných metod – digitální dermatoskopie, konfokální mikroskopie, histopatologického vyšetření vzorků kůže, fotodynamické léčby, léčby lasery s vysokým výkonem atd. Pacientům je nabízena i kosmetická poradna včetně zákroků estetické medicíny (léčebný make-up, péče o jizvy aj.).

 

Poradna pro léčbu Melanomu (mezioborový tým)

 • Vedoucí lékařky: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA
 • MUDr. Jana Matějovská (plastická chirurgie)
 • MUDr. Michaela Fridrichová, MUDr. Ivan Holeyšovský, MUDr. Tereza Drbohlavová (klinická onkologie, radiační onkologie)
 • Prim. MUDr. Zuzana Špůrková (patologie)
 • Sestra: Zdena Doubková
 • Dermatovenerologická klinika, pavilon 9, 3. patro, úterý od 14.00–15.00 hodin, středa od 13.00–15.00 hodin
 • Tel. 26608 2237
  • Melanom je nejzhoubnější kožní nádor, jehož výskyt stále v ČR stále stoupá. Je nejčastější u mužů starších 55 let, ale léčíme i mladé pacienty, včetně dětí a dospívajících.
  • Včasná diagnostika je základem úspěšné léčby, proto doporučujeme, aby každý člověk v rámci preventivních onkologických vyšetření absolvoval jednou vyšetření u dermatologa – ten určí, jak velké má pacient riziko vzniku nádorů a jak často by měl chodit na pravidelné kontroly.
  • Pokud se pacient dostaví k vyšetření sám nebo na doporučení svého lékaře, je nejprve vyšetřen na všeobecné ambulanci kliniky, poté je podezřelý útvar podrobně vyšetřen pomocí ručního nebo digitálního dermatoskopu a pokud podezření na melanom trvá, je pacient pozván na melanomovou komisi. Je to mezioborový tým lékařů, který určí optimální léčebný postup (vyříznutí nádoru a rozsah operace, druh anestézie, event. odstranění sentinelové uzliny). Určí také, kde bude operace provedena – zda na kožní klinice nebo klinice plastické chirurgie.
  • Další dispenzarizace probíhá na naší klinice, pokud je třeba následná léčba celková, a to včetně biologické léčby, terapie probíhá na klinice onkologické. Melanomový tým se schází 2x týdně.

 

Venerologické centrum

 • Vedoucí lékař: MUDr. Filip Rob, Ph.D.
 • Pacientů s pohlavně přenosnými nemocemi v posledních letech přibývá. Pozorujeme zejména nárůst časných forem syfilis, která se projevuje vředy na genitálu a kožními projevy na trupu, končetinách, genitálu a ve kštici. Dále roste počet případů kapavky, která se projevuje žlutavým výtokem z močové trubice u mužů, u žen probíhá často bez příznaků. Chlamydiové infekce genitálu na rozdíl od předešlých infekcí nemají tak výrazné klinické příznaky, ale zato závažnější následky neléčené infekce, kterou může být neplodnost. V posledních letech byly diagnostikovány i případy nové infekce, tzv. lymphogranuloma venereum.
 • Venerologická ambulance nabízí laboratorní vyšetření, léčbu a dispenzarizaci sexuálně přenosných infekcí – syfilis, kapavky, infekce působené chlamydiemi, mykoplazmaty, genitálních bradavic a genitálního oparu. Vyšetřujeme výtoky nejasné etiologie u žen i mužů. Pacienty s akutními stadii syfilis léčíme za hospitalizace.
 • Provádíme klinické, laboratorní a histologické vyšetření kožních neinfekčních projevů (psoriáza, ekzém, lichen sclerosus et atrophicus aj.) a pigmentových lézí na genitálu u dospělých i dětských pacientů.
 • Nabízíme skríningová vyšetření sexuálně přenosných chorob po rizikovém pohlavním styku, včetně vyšetření HIV infekce. Pokud se jedná o opakované vyšetření na žádost pacienta, je vyšetření i pacientem hrazeno.
 • V našem Centru pro HPV infekci je možné za úhradu pacientem nabídnout očkování kvadrivalentní vakcínou proti nebezpečným HPV virům, které způsobují rakovinu pohlavního ústrojí a genitální bradavice.
 • Centrum pro HIV infekci se nachází v detašovaném pracovišti na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí, pavilon 7, 4. patro, tel. 266 082 772.

 

Ambulance

Ambulance Všeobecná

 • Vedoucí lékař: MUDr. Filip Rob, Ph.D.
  • Na všeobecné ambulanci je vyšetřen každý pacient, který se dostaví na kliniku poprvé. Podle druhu obtíží vyšetřující lékař určí diagnostický a léčebný postup a odešle pacienta se zprávou o zdravotním stavu k jeho obvodnímu kožnímu nebo praktickému lékaři. Pokud se nejedná o běžné onemocnění, ale je nutná léčba na klinickém pracovišti, doporučí léčbu za hospitalizace nebo a nemocného objedná k dalšímu vyšetření a terapii na specializovaných ambulancích kliniky.

Ambulance Alergologická a pro profesionální kožní nemoci

 • Vedoucí lékař: MUDr. Katarína Haščáková
  • Pacienti s podezřením na kontaktní alergický ekzém jsou vyšetřováni na alergologické ambulanci, kde provádíme vyšetření příčiny ekzému pomocí kožních, tzv. epikutánních testů. Je to jediná metoda, kterou lze odhalit, zda konkrétní látka, která přišla do styku s kůží, vedla ke vzniku onemocnění. Pokud se taková látka vyskytuje v pracovním prostředí, je třeba provést další cílená šetření a zjistit event. souvislost s výkonem povolání. Epikutánní testy jsou sadou alergenů, které se aplikují pomocí náplasti na kůži zad. Pacient se musí po nalepení dostavit za dva a tři dny k vyšetření lékařem. Pokud je některý z testů pozitivní, lékař poučí pacienta, jakým látkám v běžném životě se bude muset vyvarovat, event. doporučí další vyšetření na chorobu z povolání.

Ambulance pro akné

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Zuzana Macková
 • Akné se považuje za nejčastější kožní nemoc, protože se vyskytne během života téměř u každého člověka. Dnes však víme, že akné trpí často i dospělé ženy po 40. roce života.
 • Včasně zahájená léčba je jedinou možnou prevencí vzniku jizev, pokud má pacient těžkou formu akné. Proto léčíme akné nejen místními léky, ale také metodami fyzikální léčby (fototerapie, laser, kryalizace) a včas zahajujeme v případě potřeby léčbu celkovou. Součástí léčby je pravidelné odborné kosmetické ošetření, poradenství při volbě kosmetických prostředků i krycího make-upu, které provádí vyškolená zdravotní sestra.

Ambulance pro atopický ekzém

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Michaela Nováková
  • Atopický ekzém patří mezi civilizační nemoci, odhaduje se, že postihuje až 15 % populace. Vyskytuje se sice nejčastěji u dětí, ale dospělí trpí ekzémem také. Navíc se s přibývajícím věkem mohou k ekzému přidat další atopické nemoci – senná rýma, astma. Ekzém se též často sdružuje s vitiligem a ložiskovým výpadem vlasů (alopecia areata). Průběh může být komplikován infekcemi (bradavice, moluska, impetigo), včetně závažné infekce herpetickým virem. Pacienti potřebují mnohdy hospitalizaci, v některých případech i celkovou léčbu a hlavně psychickou podporu v rodině.

Ambulance Celkové terapie

 • Vedoucí lékař: MUDr.Petr Boháč
  • Základem léčby kožních chorob jsou tradičně místně aplikované léky (masti, roztoky apod.). V dnešní době však dermatologové využívají škálu celkově podávaných léků, které účinně a rychle léčí rozmanité kožní nemoci. Patří mezi ně imunosupresiva (kortikoidy, cyklosporin, azathioprin), cytostatika (methotrexát), retinoidy, antibiotika, antivirotika a řada dalších. Všechny celkové léky mají své možné nežádoucí vedlejší účinky, proto se musí jejich podávání pečlivě kontrolovat, pacient musí chodit na pravidelná laboratorní a klinická vyšetření.
  • Klinika je Centrem biologické léčby v dermatologii, mezi biologické léky patří ty, kterými umíme léčit nejtěžší formy lupénky, ale i chronickou kopřivku a některé zhoubné kožní nádory. Tato léčba je u indikovaných pacientů hrazena ze zdravotního pojištění.

Ambulance pro pacienty s kožními projevy IBD

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Karolína Koblová
  • Ve spolupráci s Klinickým a výzkumným centrem pro střevní záněty ISCARE se staráme o pacienty, kteří jsou léčeni pro nespecifické střevní záněty (inflammatory bowel disease, IBD – ulcerózní kolitidu a Crohnovu nemoc) biologickou léčbou a vzniknou u nich během léčby kožní komplikace.
  • Léčba kožních komplikací IBD vyžaduje nejprve přesnou diagnostiku, některé kožní změny jsou u nemocných s IBD typické, jiné velmi vzácné. Proto je vhodná koncentrace pacientů do center.

Ambulance Flebologická

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Jana Mádlová
  • Bércový vřed vzniká z různých příčin. Nejčastěji je žilního původu jako nejzávažnější projev chronické žilní insuficience. Je to chronická rána s porušenou anatomickou i funkční strukturou kůže, hojí se jizvou. Léčba žilních bércových vředů zahrnuje kompresivní léčbu, fyzioterapii, lokální i celkové léky. Lokální ošetřování v současné době vychází z poznatků o fázovém hojení ran při zajištění optimálních podmínek ve vlhkém prostředí. Na klinice se staráme o nemocné s bércovými vředy žilního původu.
  • Léčba bércových vředů je dlouhodobá a vyžaduje spolupráci pacienta. V terapii využíváme jak klasické zevní léky, tak a metodu vlhkého hojení ran pomocí moderních krycích materiálů, naše vyškolené sestry edukují pacienty, jak se správně o rány starat a jak provádět elastickou kompresi.
  • Léčba pacientů s bércovými vředy je ambulantní, hospitalizujeme jen ty, kteří mají komplikace (infekci, kontaktní alergii apod.). Úzce spolupracujeme s cévní ambulancí chirurgické kliniky a angiologickou ambulancí.

Garance kvality 2016 web

Ambulance pro lupénku

 • Vedoucí lékařka: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
  • Lupénka (psoriáza) postihuje asi 3 % populace. Významně snižuje kvalitu života, je to nemoc kůže, ale i kloubů, často se při ní vyskytují častěji další choroby (cukrovka, obezita, metabolický syndrom, deprese aj.).
  • Léčba lupénky je složitá a dlouhodobá, je třeba ji přizpůsobit konkrétnímu pacientovi.
  • Fototerapii (světloléčbu) lupénky volíme podle rozsahu onemocnění, přednost dáváme léčbě jen postižených částí kůže. Proto máme jako jediné pracoviště v ČR přístroj pro fokusovanou fototerapii UVB zářením 311 nm a dále i excimerové světlo 308 nm. Léčba jen nemocných ložisek je účinnější a bezpečnější pro pacienta.
  • Kromě lokální léčby, světloléčby a klasické celkové léčby používáme i biologickou terapii, která je k dispozici v ČR od roku 2005. Její podání je vázáno pouze na Centra pro biologickou léčbu, mezi která naše pracoviště patří. Biologická léčba psoriázy je pro pacienty s těžkou formou tohoto onemocnění, je vhodná jen pro některé typy lupénky u dospělých a dětí. O zahájení biologické léčby rozhoduje lékař podle pravidel daných zdravotními pojišťovnami.
  • Lékaři kliniky odpovídají v on-line poradně www.bezlupenky.cz do 24 hodin na dotazy pacientů.

Ambulance pro pacienty s kožními projevy lymeské boreliózy

 • Vedoucí lékařka: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
  • Lymeská borelióza je časté infekční onemocnění, jehož původce je přenášen na člověka klíšťaty. Je to celkové onemocnění s typickými kožními projevy, jejich včasné léčba zabrání rozvoji postižení dalších orgánů (nervového systému, kardiovaskulárního a pohybového aparátu). Na klinice léčíme nemocné s kožními projevy této nemoci, konzultujeme onemocnění u těhotných.
  • Pro jiné projevy boreliózy než kožní je ve Fakultní nemocnici Bulovka další specializovaná ambulance, a to na Klinice infekčních nemocí (tel. 266 082 600 nebo 266 082 779).
  • Klinika je od roku 1988 superkonziliárním pracovištěm pro léčbu kožních projevů lymeské boreliózy v ČR. Ošetřujeme asi 300 pacientů s kožními projevy boreliózy ročně.

Ambulance pro nemelanomové kožní nádory (dermatoonkologie)

 • Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
  • Pětinu všech zhoubných nádorů tvoří zhoubné nádory kůže. Bazocelulární a spinocelulární karcinomy (bazaliom a spinaliom) jsou nejčastějšími kožními zhoubnými nádory, v jejichž léčbě je nejdůležitější její včasné zahájení. Diagnostiku je třeba stanovit histopatologickým vyšetřením, lze ale využít i některé neinvazivní metody, zejména digitální dermatoskopii (toto vyšetření máme k dispozici v 6 ambulancích).
  • Léčba bazaliomu a spinaliomu je chirurgická, tzn. vyříznutí nádoru v místním znecitlivění. U některých typů nádorů je možné volit i některé z dalších neinvazivních metod (léčbu imiquimodem, kryalizací nebo fotodynamickou terapii).
 • Léčba místním lékem imiqiumod (ALDARA crm.) je ambulantní, nechirurgickou metodou léčby některých povrchových kožních nádorů. Léčba spočívá v aplikaci krému po dobu obvykle 6 týdnů, léčbu provádí pacient doma sám podle doporučeného schématu. Touto léčbou se kožní nádory zhojí obvykle bez jizvy.
 • Kryalizace je použití nízkých teplot (zmražení tkáně) s cílem její destrukce. Využívají se jednak tekutý dusík, jednak sníh kyseliny uhličité. Léčbu provádí lékař.
 • Fotodynamická terapie (photodynamic therapy, PDT) je kombinace fototerapie a místní aplikace krému s aminolevulovou kyselinou (METVIX crm.) využívající světlo o vlnové délce 630 nm (k dispozici máme přístroj OMNILUX REVIVE německé firmy Waldmann, rok výroby 2006). Klinika je centrem pro tuto metodu v ČR.
 • Dispenzarizace pacientů s kožními nádory je nedílnou součástí péče o nemocné, kontroly se provádějí 1–4x ročně.
 • Součástí péče o pacienty je poradenství v prevenci zhoubných kožních nádorů a doporučení vhodné fotoprotekce.

Ambulance pro pigmentové útvary

 • Vedoucí lékař: MUDr. Veronika Křížková, MBA
 • Diagnostika pigmentových lézí a kožních nádorů: vyšetření se provádí pohledem, ručním a digitálním dermatoskopem. Léčba každého nádoru závisí na tom, jak brzy je odhalen a zda je léčba zahájena včas. Pacient/ka by měl/a být vyšetřen/a 1–2x ročně dermatologem, a to pohledem, v případě nejasného nálezu ručním nebo digitálním dermatoskopem, event. konfokálním mikroskopem.
 • Digitální dermatoskop umožní rozlišit pigmentové útvary od nepigmentových, benigní od maligních. Je to lupa s osvětlením spojená s počítačem. Závěr vyšetření ale musí stanovit lékař. Toto vyšetření a umožňuje archivaci digitálního obrazu a následně porovnání v čase při dalších kontrolách, posouzením 62 znaků každého útvaru – barvy, tvaru, velikosti, rozložení pigmentu atd. Tato metoda napomáhá určit, které podezřelé útvary je vhodné odstranit chirurgicky a které lze dále jen sledovat. Vyšetření nebolí, jeden útvar trvá 1–5 minut. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny (1x za 3 měsíce). Klinika je vybavena pěti moderními digitálními dermatoskopy MICRODERM německé firmy Visiomed, rok výroby 2005 a 2012 a jedním digitálním dermatoskopem italské firmy DB-MIPS, rok výroby 2010. Další digitální dermatoskop máme na ambulanci v Thomayerově nemocnici.
 • Konfokální mikroskop umožňuje neinvazivní pohled na řezy kůží rovnoběžně s jejím povrchem (vyšetření lze přirovnat k CT kůže). V mikroskopu jsou vidět jednotlivé kožní buňky od povrchu až do škáry. Naše klinika je jediná v ČR, která tento přístroj – VIVASCOPE německé firmy Mavig používá, a to od roku 2013. Zdravotní pojišťovny toto vyšetření nehradí.
 • Dispenzarizace pacientů s pigmentovými znaménky se provádí 1–4x ročně.

Ambulance pro kožní vyšetření po transplantaci

 • Vedoucí lékařka: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
  • Pacienti po transplantaci solidních orgánů mají specifické kožní projevy, které komplikují období po transplantaci. Proto byla v roce 2012 otevřena dermatovenerologická ambulance v IKEM Praha, kde se střídají lékařky naší kliniky. Pokud je třeba nemocné pro kožní komplikace hospitalizovat nebo využít např. našeho operačního sálu, terapie probíhá na naší klinice ve Fakultní nemocnice Bulovka a pacienti jsou poté dispenzarizováni v IKEMu.
  • Hlavním kožním problémem u nemocných po transplantaci jsou nádory a infekce kůže. Kožní nádory, zejména spinaliom, jsou až 100x častější než v běžné populaci, mají agresivní průběh a rychle metastázují. Takovýto atypický průběh bývá i u infekcí. Proto je důležitá koncentrace péče o nemocné do center a pravidelné dispenzární kontroly k včasnému odhalení kožních změn.

Ambulance pro vitiligo

 • Vedoucí lékařka: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
  • Vitiligo postihuje asi 1–2 % populace, patří mezi autoimunitně podmíněné nemoci. Jedná se o bílé skvrny na kůži, které pacienty psychicky traumatizují. Není to ale pouze kosmetická vada, protože se tato nemoc často sdružuje s jinými chorobami (onemocnění štítné žlázy, cukrovka, lupénka, ekzém, céliakie aj.).
  • Léčba vitiliga je možná pomocí světloléčby a místních léků. Nejúčinnější světloléčbou je tzv. fokusovaná fototerapie, kdy se přístrojem podobným laseru (vlnovou délkou 311 nm) ozařují jen bílé skvrny na kůži, nikoli okolní zdravá kůže. Nová pigmentace nastává asi v 75 % po nejméně 20 ošetřeních. Toto ošetření nebolí, trvá jen několik minut. Je to léčba bezpečná, lze ji provádět i u dětí.

Ambulance pro nemoci vlasů a nehtů

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Nadhezda Brabcova Vidolova
 • Nemoci vlasů patří mezi ty stavy, které nejvíce pacientům vadí, významně zhoršují kvalitu jejich života. Správné určení příčiny není vždy jednoduché, je třeba často provést laboratorní vyšetření, vyšetření vlasů pomocí dermatoskopu nebo i odběr vzorku kůže.
 • V léčbě nemocí vlasů využíváme místní léky (minoxidil, difencypron), fyzikální léčbu (kryalizace, fototerapie), aplikace plazmy, event. celkové (finasterid).
 • Nemoci nehtů jsou velmi časté a hlavně ve vyšším věku, kdy jsou obvykle působeny infekcí mikroskopickými houbami (plísněmi). V diagnostice využíváme mikroskopické a kultivační vyšetření, přesná diagnostika umožní cílenou léčbu místní a celkovou.
 • Příčiny onemocnění nehtů mohou být ale rozmanité, může se jednat i o vrozené nemoci. Naše klinika patří mezi pracoviště, kde byly poprvé diagnostikovány nové varianty dědičného onemocnění pachyonychia congenita.
 • Nově nabízíme našim pacientům i možnost pedikúry.

Světloléčba (fototerapie, fotodynamická terapie, laser)

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Michaela Nováková
 • Fototerapie (světloléčba) se používá se k terapii řady kožních onemocnění jako je např. atopický ekzém, psoriáza, lichen planus, vitiligo, ale i mycosis fungoides. Pacienti mohou využít moderní celotělový i lokální zářič v závislosti na rozsahu onemocnění. Sledujeme přesnou dávku záření, kterému je pacient vystaven, a tím omezujeme negativní vlivy ultrafialového záření na kůži. Klinika je vybavena zářiči pro fototerapii UVB 311 nm německé firmy Waldman, přístrojem pro fokusovanou fototerapii TL-100 a přístrojem pro fotodynamickou terapii německé firmy Waldmann.
 • Světloléčbu provádějí vyškolené sestry, lékař určí, po kolika ošetřeních je nutná další kontrola, obvykle po 1–3 týdnech u lupénky a ekzému nebo po 2–3 měsících u vitiliga. Během fototerapie si pacient chrání oči ochrannými brýlemi.
 • Přístroj pro fotodynamickou terapii 630 nm se využívá v léčbě povrchových kožních nádorů a přednádorových stavů, lze ho využít i v léčbě těžkých forem akné. Léčba je hrazena ze zdravotního pojištění jen u některých typů bazaliomů.
 • Cévní a depilační laser (SMARTEPIL firmy Deka) využíváme k ošetření cévních poruch (metliček, hemangiomů, ohně) nebo k dlouhodobému ostranění nežádoucího ochlupení. U dětí je léčba hrazena za zdravotního pojištění.

Terapeutická ambulance

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Veronika Holecová
 • V terapeutické ambulanci se provádějí malé chirurgické zákroky, odběry vzorků kůže k histologickému vyšetření, ošetření kožních projevů s využitím diatermokoagulace, nízkých teplot (tekutý dusík, sníh kyseliny uhličité), konkrétně:
 • Odstraňování malých útvarů – teleangiektázií (rozšířených žilek, pavoučků), senilních hemangiomů diatermokoagulací.
 • Sklerotizace metličkových varixů na dolních končetinách.
 • Odstraňování benigních i maligních kožních útvarů: totální excizí (vyříznutím) s následným histopatologickým vyšetřením, dále kryoterapií (tekutým dusíkem, sněhem kyseliny uhličité), elektrickým kauterem, ostrou lžičkou či kyretou.

 • Vedoucí lékař: MUDr. Petr Boháč
 • Staniční sestra: Eva Velímková

Standardní pokoje jsou jeden jednolůžkový, tři pokoje třílůžkové a jeden čtyřlůžkový. Na standardních pokojích lze hospitalizovat pouze pacienty s tělesnou hmotností do 190 kg.

Nadstandardní pokoje jsou dva jednolůžkové a dva dvoulůžkové. Za pobyt na nadstandardním pokoji jednolůžkovém uhradíte 800,- Kč za noc, na dvoulůžkovém 400,- Kč za noc. Tyto pokoje jsou vybaveny televizí, lednicí, internetem, vždy dva pokoje mají dohromady sprchový kout a toaletu a balkon. Návštěvy jsou možné podle stavu pacienta kdykoli po dohodě s ošetřujícím personálem. Na nadstandardních pokojích lze hospitalizovat pouze pacienty s tělesnou hmotností do 100 kg.

Pacient má právo: 

1/ Na poskytování zdravotních služeb na odborné úrovni.
2/ Při poskytování zdravotních služeb na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.
3/ Na vyžádání konzultačních služeb od jiného poskytovatele.
4/ Být seznámen s vnitřním řádem nemocnice.
5/ V případě hospitalizace nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, umožňuje nemocnice pobyt zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené, umožňuje-li to vybavení příslušného oddělení bez narušení poskytování zdravotních služeb a neodporuje-li to nařízením nutným z hlediska hygienicko-epidemiologického režimu.
6/ Přijímat duchovní péči a duchovní podporu.
7/ Telefonické informace se podávají jen se souhlasem pacienta a to v případě, že si jeho personál jist osobou volajícího. Pro takové případy je obyčejně stanoveno heslo, které se při komunikaci používá.
8/ Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
9/ Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.
10/ Pacient s vodícím či asistenčním psem má právo na jeho přítomnost ve zdravotnickém zařízení neodporuje-li to nařízením nutným z hlediska hygienicko-epidemiologického režimu nebo narušujícím poskytování zdravotních služeb.
11/ Pacient rozhoduje o tom, které údaje o jeho zdravotním stavu a komu mohou být poskytovány v případech, které zákon neupravuje.
12/ Pacient má právo přijímat návštěvy denně ve stanovenou dobu, nebo mimo ni, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a provoz zdravotnického zařízení a neodporuje-li to nařízením nutným z hlediska hygienicko-epidemiologického režimu nebo narušujícím poskytování zdravotních služeb.
13/ Při nepříznivé epidemiologické situaci může být rozhodnutím ředitele NNB návštěvní doba omezena nebo mohou být návštěvy zcela zrušeny.

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

1/ Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.
2/ Řídit se vnitřním řádem NNB.
3/ Uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb neuhrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.
4/ Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
5/ Nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
6/ Kouření v NNB je zakázáno, s výjimkou prostor pro kouření vyhrazených.
7/ Pokud by pacient měl u sebe střelnou zbraň či jiný nebezpečný předmět, odebere mu je přijímací personál.

Ukončení zdravotní péče

1/ Nedodržování tohoto domácího řádu, individuálního léčebného postupu a z toho vyplývajících pokynů zdravotnických pracovníků, může být důvodem předčasného propuštění pacienta z léčení podle § 48 odst. 2 zákona o zdravotních službách.

Klinika je výukovou základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Probíhá zde výuka oboru dermatovenerologie studentů medicíny 5. ročníku, a to v češtině a angličtině, dále výuka bakalářek oboru ošetřovatelství. Medikům navíc nabízíme povinně volitelné předměty: Korektivní dermatologie a základy plastické chirurgie, Dětská dermatovenerologie a Dermatologická onkologie.

Učitelé 2. LF UK:

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA 26608 2359 jana.hercogova@bulovka.cz
MUDr. Anna Jiráková, Ph.D. 26608 2289 anna.jirakova@bulovka.cz
MUDr. Kateřina Jůzlová 26608 2021 katerina.juzlova@bulovka.cz
MUDr. Martina Krásová 26608 2021 martina.krasova@bulovka.cz
Prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA 26608 2351 veronika.krizkova@bulovka.cz
MUDr. Filip Rob, Ph.D. 26608 2289 filip.rob@bulovka.cz
MUDr. Zuzana Sečníková 26608 2021 zuzana.secnikova@bulovka.cz
Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. 26608 2359 dermatology@bulovka.cz
Prim. MUDr. Darina Zelenková 26608 2654 darina.zelenkova@bulovka.cz
MUDr. Michaela Nováková 26608 2021 michaela.novakova@bulovka.cz

 

Hostující profesor:
Prof. Torello Lotti, MD, MD (Hon) – University of Rome “G.Marconi”, Rome , Italy

Klinika je akreditována Ministerstvem zdravotnictví pro postgraduální studium v oborech dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie. Na klinice proto stážují lékaři v postgraduální přípravě před atestací. Atestační zkoušky z dermatovenerologie se konají na klinice jednou za tři roky.

Na klinice pracují postgraduální studenti, kteří se věnují různým výzkumným grantovým projektům. V současné době jsou to kožní nádory u pacientů po transplantaci solidních orgánů, komorbidity u psoriázy, vedlejší účinky biologické léčby, rizikové faktory vzniku maligního melanomu, HPV infekce u pacientů a jejich partnerů, kvalita života u pacientů s atopickou dermatitidou a jejich rodin.

V rámci řešených výzkumných úkolů od roku 1987 má klinika tyto priority:

 1. první průkaz ultrastruktury Borrelia burgdorferi v kožních projevech lymeské borreliózy (ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro lymeskou boreliózu SZÚ) – 1989
 2. zavedení metody extrakorporální fotochemoterapie do klinické praxe v ČR (ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze) – 1999
 3. první průkaz infekce Chlamydia trachomatis LGV biovar v ČR (ve spolupráci s Klinikou infekčních nemocí NNB a Národní referenční laboratoří pro chlamydie SZÚ) – 2010
 4. první průkaz nové genové mutace u Pachyonychia congenita (ve spolupráci s Division of Molecular Medicine, University of Dundee, Scotland) – 2011

Postgraduální studenti 

MUDr. Daniela Vaňousová “ Dermatologické projevy infekce Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum“ – PhD titul obhájen 2014
MUDr. Anna Jiráková „Kvalita života u dětí s atopickým ekzémem a jejich rodin“ – PhD obhájen 2012
MUDr. Zuzana Kružicová „Historie dermatovenerologie na univerzitě Karlově“ – PhD obhájen 2013
MUDr. Jana Votrubová (Stránská) „Kardiovaskulární choroby asociované s psoriázou“ – PhD obhájen
MUDr. Kateřina Jůzlová „Gastrointestinální choroby asociované s psoriázou“ – PhD obhájen
MUDr. Lucie Rajská „Rizikové faktory vzniku melanomu“ – PhD obhájen
MUDr. Zuzana Sečníková „Kožní nádory u pacientů po transplantaci srdce“ – PhD obhájen
MUDr. Jorga Fialová „Nádory u nemocných léčených biologiky“ – 4. ročník, nyní VFN Praha
MUDr. Martina Krásová „Kožní nádory u pacientů po transplantaci ledviny“ – PhD obhájen
MUDr. Filip Rob „HPV infekce“ – PhD obhájen
MUDr. Karolína Koblová „Vedlejší účinky biologické léčby“ – 2. ročník
MUDr. Kristýna Balko – „Kožní infekce u pacientů po transplantaci“ – 2.ročník
MUDr. Natália Vargová – „Nežádoucí účinky biologické léčby psoriázy“ – 2.ročník

Vědecko-výzkumná činnost kliniky je od roku 1987 zaměřena na kožní projevy lymeské borreliózy, 2002–2003 řešení výzkumných záměrů Dermatovenerologické kliniky ve FN v Motole, od 2004 ve Fakultní nemocnici Bulovka a v IKEM Praha:

 1. od roku 1989 součást řešení úkolu RVT P-12-335-807/37 koordinovaného IHE (SZÚ) Praha, ve spolupráci s Referenční laboratoří pro lymeskou borreliózu (první průkaz ultrastruktury Borrelia burgdorferi v kožních projevech lymeské borreliózy);
 2. grant IGA: „Lymeská karditida (propektivní studie)“ (IZ2700, 1995–1999)
 3. grant IGA: „Lymeská artritida – možnosti prevence chronického poškození struktur pohybového aparátu“ (IZ3253, 1995–1999)
 4. 1996–1999 spoluřešitelé grantu IGA „Extrakorporální fotochemoterapie u mycosis fungoides“ řešeného ÚHKT (zavedení metody extrakorporální fotochemoterapie do klinické praxe v ČR);
 5. 2001–03 spoluřešitelé grantu IGA MZ č. NF/6489-3 „Působí exogenně podávané kortikoidy strukturální změny hipokampu? řešeného Psychiatrickým centrem UK 3. LF
 6. 1999 VZ UK 2. LF č. 111300003 „Dlouhodobé sledování těhotných s lymeskou borreliózou
 7. CVZ FN Motol č. 6062 „Komplexní péče o pacienty s lymfedémem
 8. VZ FN Motol č. 6043 „Diagnostika a současné možnosti léčby a dispenzarizace genodermatóz v ČR
 9. VZ FN Motol č. 9720 „Výskyt STD u drogově závislých léčených na infekčním oddělení FN Motol
 10. VZ FN Motol č. 9719 „Výskyt kontaktní alergie na kovy u pacientů před plánovanou implantací kovové kloubní náhrady
 11. grant IGA: „Podíl Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum na etiopatogenezi kožních projevů“ (NR/8263 – 3, 2005–2007, hodnocen A)
 12. grant IGA: „PCR studie u pacientů s akutními a chronickými projevy lymeské boreliózy“ (NR/8293 – 3, 2005–2007)
 13. grant IGA „Distribuce rizikových faktorů melanomu v české populaci a jejich aplikace do primární prevence“ (NT-12401-5, 2011–2015)
 14. grant IGA: „Rizikové faktory komorbidit psoriázy využitelné v sekundární prevenci“ (NT13275, 2012–2014)
 15. grant IGA: „Vliv lokální terapie na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou“ (NT13465, 2012–2015)
 16. grant IGA: „Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce – identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci“ (NT/14203, 2012–2015)
 17. grant UK Praha: „Incidence a typově specifická prevalence anogenitálních HPV infekcí u heterosexuálních párů“ (NT/14344, 2013–2015)

Klinické studie

Od roku 1995 se účastníme klinických studií při zavádění nových léčiv pro terapii acne vulgaris, onychomycosis (topické a sytémové léky), atopické dermatitidy (topické a sytémové léky), psoriasis vulgaris (topické a sytémové léky), urticaria chronica, dermatomycosis, herpes labialis a prostředků k hojení ran.

Knižní publikace

 1. HERCOGOVÁ, Jana, DELESCLUSE, Jacques, LOTTI, Torello. Millennium Dermatologicum. European Handbook of Dermatological Societies. Prague Academy, 2002, 109 p. ISBN 80-902883-6-7.
 2. HERCOGOVÁ, Jana. European Dermatology: Proceedings of the 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Bologna: M.N.L. Scientific Publishing and Communication, 2003, 373 p.
 3. LOTTI, Torello and HERCOGOVÁ, Jana. Vitiligo: Problems and Solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, 619 p., ISBN 0-8247-4305-9.
 4. MORRONE, Aldo, HERCOGOVÁ, Jana and LOTTI, Torello. Dermatology of Human Mobile Population. Bologna: M.N.L. Scientific Publishing and Communication, 2004. 365 p., ISBN 88-901230-4-4.
 5. HERCOGOVÁ, Jana. Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka 1937–2007, Praha, Akát, 1. vyd., 2007, 57 s.
 6. HERCOGOVÁ, Jana, STREJČEK, Jaroslav, LOTTI, Torello. 10th International Congress of Dermatology. International Proceedings. Bologna: Medimond, 2009, p. 439.
 7. PLZÁKOVÁ, Zuzana, ŠTORK, Jiří, HERCOGOVÁ, Jana. Kazuistické repetitorium Česko-slovenské dermatologie. Praha: Aeskulap, Mladá fronta, 2009, 128 s., ISBN 978-80-204-2049-7.
 8. LOTTI, Torello M., HERCOGOVÁ, Jana, TURINI, Damiano. Natural Antioxidants in General Medicine and in Dermatology. Zurich: World Health Academy Press, 2011.
 9. LOTTI, Torello M., HERCOGOVÁ, Jana, SCHWARTZ, Robert A.. Vitiligo: What´s new, what´s true. Zurich: World Health Academy Press, 2011.
  Vitiligo

Kapitoly v monografiích

 1. HERCOGOVÁ, Jana, VALEŠOVÁ, Marika, TOMÁNKOVÁ, Marta and FRÖSSLOVÁ, Dagmar. Acrodermatitis chronica atrophicans and Lyme arthritis. In Oxford, John and Rees, David. Lyme borreliosis. London: NATO ASI Series (A: Life Sciences) 260, 1994, p. 33-37, ISBN 0-306-44664-2.
 2. VALEŠOVÁ, Marika, HERCOGOVÁ, Jana, HULÍNSKÁ, Dagmar. Borrelia burgdorferi detected in the blood, synovium and skin of patients with Lyme arthritis. In Oxford, John, Rees, David. Lyme borreliosis. London: NATO ASI Series (A: Life Sciences) 260, 1994, p. 327-330, ISBN 0-306-44664-2.
 3. HERCOGOVÁ, Jana. Postižení kůže. In Bartůněk, Petr. Lymeská borelióza, Praha: Grada, 1996, s. 31-38, ISBN 80-7169-686-1.
 4. GNIADECKA, Monika, WULF, Hans, FAURSKOV NIELSEN, Ole, CHRISTENSEN, Daniel, HERCOGOVÁ, Jana. Potential of NIR-FT Raman spectroscopy for diagnosis of malignant melanoma. In Carmona, P, Navarro, R, Hernanz, A. Spectroscopy of biological molecules: Modern trends. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1997, p. 449-450, ISBN 0-7923-4685-8.
 5. HERCOGOVÁ, Jana. Volně prodejná léčiva používaná u nemocí kůže. In Suchopár, Jan a Procházka, Zdeněk. Volně prodejné léky. Praha: Panax, 2000, s. 97-112, ISBN 80-902126-9-7.
 6. MENCHINI, Giovanni, HERCOGOVÁ, Jana and LOTTI, Torello. Le molecole di adesione. In Lotti, Torello. Modelli di inflammazione cutanea: Prospettive di interazioni terapeutice. Milano: Utet Periodici, 2001, p. 64-70, ISBN 88-7933-227-9. 9. HERCOGOVÁ, Jana. Postižení kůže. In Bartůněk, Petr. Lymeská borelióza. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 51-57, ISBN 80-7169-686-2.
 7. BRAZZINI, Benedetta, HERCOGOVA, Jana and LOTTI, Torello. Definizione. In Lotti, Torello. La dermatite seborrhoica. Milano: Utet Periodici, 2001, p. 2-8, ISBN 88-7933-232-5.
 8. RUFFINO, Irene, HERCOGOVA, Jana and LOTTI, Torello. Terapia galenica. In Lotti, Torello. La dermatite seborrhoica. Milano: Utet Periodici, 2001, p. 97-100, ISBN 88-7933-232-5.
 9. BRAZZINI, Benedetta, GHERSETICH, Ilaria, HERCOGOVA, Jana and LOTTI, Torello. Sebopsoriasi. In Lotti, Torello La dermatite seborrhoica. Milano: Utet Periodicit, 2001, p. 66-68, ISBN 88-7933-232-5.
 10. HERCOGOVÁ, Jana. Erythema migrans. In Pock, Lumír. Histopatologické listy. Praha: Flebomedica, 2001.
 11. HERCOGOVÁ, Jana. Acrodermatitis chronica atrophicans. In Pock, Lumír. Histopatologické listy. Praha: Flebomedica, 2001.
 12. HERCOGOVÁ, Jana. Venerologie. In Hrodek, Otto et al. Pediatrie. Praha: Galén, 2002, s. 661-669, ISBN 80-7262-178-5.
 13. HERCOGOVÁ, Jana. Lymeská borrelióza. In Hrodek, Otto et al. Pediatrie. Praha: Galén 2002, s. 616-618, ISBN 80-7262-178-5.
 14. HERCOGOVÁ, Jana. Lyme Borreliosis. In Katsambas, Andreas and Lotti, Torello. European Handbook of Dermatological Treatments. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2003, p. 304-308, ISBN 3-540-00878-0.
 15. TSOURELI-NIKITA, Evridiki, CAMPANILE, G, HAUTMANN, Giuseppe and HERCOGOVÁ, Jana. Pediculosis. In Katsambas, Andreas, and Lotti, Torello. European Handbook of Dermatological Treatments. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2003, p. 377-381, ISBN 3-540-00878-0.
 16. CAMMAROTA, Nicola, HERCOGOVÁ, Jana and LOTTI, Torello. Pityriasis rubra pilaris. In Katsambas, Andreas and Lotti, Torello. European Handbook of Dermatological Treatments. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2003, p. 411-415, ISBN 3-540-00878-0.
 17. HERCOGOVÁ, Jana a NECHVÁTAL, Antonín. Kožní lokalizace tuberkulózy. In Netval, Miloslav, Křepela, Karel a Feyereisl, Jaroslav a kol. Mimoplicní tuberkulóza. Praha: Galén, 2004, s. 133-144, ISBN 80-247-0654-7.
 18. HERCOGOVÁ, Jana. Kožní alergické choroby: Kontaktní dermatitida. In Špičák Václav, a Panzner, Petr. Alergologie. Praha: Galén, 2004, s. 252-257, ISBN 80-7262-265-X.
 19. LOTTI, Torello and HERCOGOVÁ, Jana. Some common dermatoses: Slide set. USA: American Academy of Dermatology, 2004.
 20. LOTTI, Torello, HAUTMANN, Giuseppe, HERCOGOVÁ, Jana. Vitiligo: Disease or symptom? From the confusion of the past to current doubts. In Lotti Torello a Hercogová Jana. Vitiligo. Problems and solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, p. 1-14, ISBN 0-8247-4305-9.
 21. MENCHINI, Giovanni, LOTTI, Torello, TSOURELI-NIKITA, Evridiki, HERCOGOVÁ, Jana, ORTONNE a Jean-Paul. Biology of hypopigmentation. In Lotti Torello a Hercogová Jana. Vitiligo. Problems and solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, p. 33-50, ISBN 0-8247-4305-9.
 22. HAUTMANN, Giuseppe, MORETTI, Silvia, LOTTI, Torello, HERCOGOVÁ, Jana. Pathogenesis of vitiligo. In Lotti Torello a Hercogová Jana. Vitiligo. Problems and solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, p. 99-122, ISBN 0-8247-4305-9.
 23. HAUTMANN, Giuseppe, LOTTI, Torello, HERCOGOVÁ, Jana. Emotional aspectes and personality. In Lotti Torello a Hercogová Jana. Vitiligo. Problems and solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, p. 225-234, ISBN 0-8247-4305-9.
 24. MENCHINI, Giovanni, LOTTI, Torello, TSOURELI-NIKITA, Evridiki, HERCOGOVÁ, Jana. UV-B Narrowband microphototherapy: a new treatment for vitiligo. In Lotti Torello a 13. Hercogová Jana. Vitiligo. Problems and solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, p. 323-334, ISBN 0-8247-4305-9.
 25. MENCHINI, Giuseppe, LOTTI, Torello, TSOURELI-NIKITA, Evridiki, HERCOGOVÁ, Jana. Vitiligo: nonsurgical solutions. In Lotti Torello a Hercogová Jana. Vitiligo. Problems and solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, p. 335-340, ISBN 0-8247-4305-9.
 26. MENCHINI, Giuseppe, LOTTI, Torello, TSOURELI-NIKITA, Evridiki, HERCOGOVÁ, Jana. Vitiligo and the internet. In Lotti Torello a Hercogová Jana. Vitiligo. Problems and solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, p. 365-368, ISBN 0-8247-4305-9.
 27. BIANCHI, Beatrice, LOTTI, Torello, HERCOGOVÁ, Jana. Nevus depigmentosus. In Lotti Torello a Hercogová Jana. Vitiligo. Problems and solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, p. 413-418, ISBN 0-8247-4305-9.
 28. HERCOGOVÁ, Jana. Borreliosis lymensis cutis. In Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě UK v Praze 2004. Praha: Galén, 2005, s. 143-147, ISBN 80-7262-338-9.
 29. HERCOGOVÁ, Jana. Lyme borreliosis: Slide set. USA: American Academy of Dermatology, 2006.
 30. HERCOGOVÁ, Jana. Dermatovenerologie. In Pharmindex Brevíř, Praha: Medical Tribune 2007, s. 28-225, ISBN 978-80-87135-01-3.
 31. HERCOGOVÁ, Jana. Kůže a HT. In Fait Tomáš, Šnajdrová Marta a kol. Estrogenní deficit. Praha: Jessenius Maxdorf, 2007, s. 246-250, ISBN 978-80-7345-128-8.

Publikace v zahraničních impaktovaných odborných časopisech:

1: Rivkina T, Hercogova J, Lotti T. P.N.E.I.: life and death of skin cells. A new paradigm in the treatment of vitiligo: the low dose cytokines therapy. Dermatol Ther. 2015 Aug 24. doi: 10.1111/dth.12268. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26301817.

2: Rob F, Fialová J, Brejchová M, Džambová M, Sečníková Z, Zelenková D, Jiráková A, Hercogová J. Drug fever as an adverse effect of acitretin in complicated psoriasis patient. Dermatol Ther. 2015 Jul 2. doi: 10.1111/dth.12263. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26133643.

3: Lotti T, Hercogova J, Wollina U, Chokoeva AA, Zarrab Z, Gianfaldoni S, Roccia MG, Fioranelli M, Tchernev G. Vitiligo: successful combination treatment based on oral low dose cytokines and different topical treatments. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Jan-Mar;29(1 Suppl):53-8.

4: Serdev N, D Erme AM, Hercogova J, Zarrab Z, Chokoeva AA, Tchernev G, Wollina U, Lotti T. Polyamide hair implant (biofibre®): evaluation of efficacy and safety in a group of 133 patients. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Jan-Mar;29(1 Suppl):103-9.

5: Lotti T, Hercogova J, Wollina U, Chokoeva AA, Zarrab Z, Gianfaldoni S, Roccia MG, Fioranelli M, Tchernev G. Treating skin diseases according to the low dose medicine principles. Data and hypotheses. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Jan-Mar;29(1 Suppl):47-51.

6: Lotti T, Hercogova J, Wollina U, Chokoeva AA, Zarrab Z, Gianfaldoni S, Roccia MG, Fioranelli M, Tchernev G. Psycho-neuro-endocrine-immunology and low dose cytokines therapy: principles and evidences for an innovative medical approach in acute and chronic inflammatory diseases. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Jan-Mar;29(1 Suppl):37-45.

7: Secnikova Z, Gopfertova D, Hoskovac L, Hercogova J, Dzambova M, Jirakova A, Rajska L, Rob F, Smerhovsky Z. Significantly higher incidence of skin cancer than other malignancies in patients after heart transplantation. A retrospective cohort study in the Czech Republic. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Mar 26. doi: 10.5507/bp.2015.011. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25820624.

9: Cazzaniga S, Lecchi S, Bruze M, Chosidow O, Diepgen T, Gonçalo M, Hercogova J, Pigatto PD, Naldi L. Development of a clinical score system for the diagnosis of photoallergic contact dermatitis using a consensus process: item selection and reliability. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Jul;29(7):1376-81.

10: Jiráková A, Rajská L, Rob F, Gregorová J, Hercogová J. Dermatitis toxica faciei after boric acid. Dermatol Ther. 2015 Jan-Feb;28(1):52-5.

11: Lotti T, Hercogova J. Successful treatment of psoriasis with low-dose per os interleukins 4, 10, and 11. Dermatol Ther. 2015 Jan-Feb;28(1):1-2.

12: Jiráková A, Rajská L, Rob F, Džambová M, Sečníková Z, Göpfertová D, Schwartz M, Smith F, Lotti T, Hercogová J. First case of pachyonychia congenita in the Czech Republic. Dermatol Ther. 2015 Jan-Feb;28(1):10-2. doi: 10.1111/dth.12142. Epub 2014 Aug 29. PubMed PMID: 25174302.

13: Lotti T, D’Erme AM, Hercogová J. The role of neuropeptides in the control of regional immunity. Clin Dermatol. 2014 Sep-Oct;32(5):633-45.

14: Grillová L, Pĕtrošová H, Mikalová L, Strnadel R, Dastychová E, Kuklová I, Kojanová M, Kreidlová M, Vaňousová D, Hercogová J, Procházka P, Zákoucká H, Krchňáková A, Vašků V, Šmajs D. Molecular typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011 to 2013: increased prevalence of identified genotypes and of isolates with macrolide resistance. J Clin Microbiol. 2014 Oct;52(10):3693-700.

15: Bieber T, Chosidow O, Bodsworth N, Tyring S, Hercogova J, Bloch M, Davis M, Lewis M, Boutolleau D, Attali P; LIP Study Group. Efficacy and safety of aciclovir mucoadhesive buccal tablet in immunocompetent patients with labial herpes (LIP Trial): a double-blind, placebo-controlled, self-initiated trial. J Drugs Dermatol. 2014 Jul;13(7):791-8.

16: Juzlova K, Votrubova J, Kacerovska D, Lukas M, Bortlik M, Rohacova H,

Nohynkova E, Vojackova N, Fialova J, Hercogova J. Visceral leishmaniasis with cutaneous symptoms in a patient treated with infliximab followed by fatal consequences. Dermatol Ther. 2014 May-Jun;27(3):131-4.

17: Pietrzak A, Bartosińska J, Dybiec E, Chodorowska G, Krasowska D, Hercogova J, Lotti T. Hepato-splenic and lipid profile abnormalities–do they exist in children affected with vitiligo? Acta Dermatovenerol Croat. 2014;22(1):19-25.

18: Pietrzak A, Bartosinska J, Blaszczyk R, Chodorowska G, Brzozowski W, Hercogova J, Donica H, Lotti T. Increased serum level of N-terminal Pro-B-type natriuretic peptide as a possible biomarker of cardiovascular risk in psoriatic patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 May;29(5):1010-4.

19: Fialová J, Vojáčková N, Vaňousová D, Hercogová J. Juvenile generalized pustular psoriasis treated with etanercept. Dermatol Ther. 2014 Mar-Apr;27(2):105-8.

20: Pietrzak A, Brzozowska A, Lotti T, Mosiewicz J, Wysokiński A, Mieczkowska J, Hercogova J, Bartosińska J, Juszkiewicz-Borowiec M, Chodorowska G. Future diagnosis, today’s treatment – cardiomyopathy in the course of psoriasis: a case report. Dermatol Ther. 2013 Nov-Dec;26(6):489-92.

21: Tichy M, Hercogova J. Manifestation of Crohn’s disease in a young woman during the course of treatment for severe form of chronic plaque psoriasis with etanercept. Dermatol Ther. 2014 Jul-Aug;27(4):211-4.

22: Tichy M, Urbanek J, Sternbersky J, Ditrichova D, Hercogova J. Life-threatening course of pemphigus vulgaris complicated by sepsis caused by azathioprine-induced bone marrow suppression, successfully managed with combination therapy. Dermatol Ther. 2014 May-Jun;27(3):183-6.

23: Konkolova R, Provaznikova DH, Jirakova A, Hercogova J. Can melanoma therapy change attitudes toward prevention and tanning? Dermatol Ther. 2014 May-Jun;27(3):156-8.

24: Sečníková Z, Jůzlová K, Vojáčková N, Kazakov DV, Hošková L, Fialová J, Džambová M, Hercogová J. The rare case of Alternaria alternata cutaneous and pulmonary infection in a heart transplant recipient treated by azole antifungals. Dermatol Ther. 2014 May-Jun;27(3):140-3.

25: Votrubova J, Juzlova K, Smerhovsky Z, Fialova J, Gopfertova D, Vojackova N, Hercogova J. Risk factors for comorbidities in Czech psoriatic patients: results  of a hospital-based case-control study. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014 Jun;158(2):288-94.

26: Pícha D, Moravcová L, Vaňousová D, Hercogová J, Blechová Z. DNA persistence after treatment of Lyme borreliosis. Folia Microbiol (Praha). 2014 Mar;59(2):115-25.

28: Chernyshov PV, Jirakova A, Ho RC, Moed H, Caldeira AP, Alvarenga TM, Park CW, Hercogova J. An international multicenter study on quality of life and family quality of life in children with atopic dermatitis. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2013 Jan-Feb;79(1):52-8.

29: Lee BW, Schwartz RA, Hercogová J, Valle Y, Lotti TM. Vitiligo road map. Dermatol Ther. 2012 Nov-Dec;25 Suppl 1:S44-56.

30: Pietrzak A, Bartosińska J, Hercogová J, Lotti TM, Chodorowska G. Metabolic syndrome in vitiligo. Dermatol Ther. 2012 Nov-Dec;25 Suppl 1:S41-3.

31: Lotti TM, Hercogová J, Schwartz RA, Tsampau D, Korobko I, Pietrzak A, Mitrevska NT, Valle Y, Buggiani G. Treatments of vitiligo: what’s new at the horizon. Dermatol Ther. 2012 Nov-Dec;25 Suppl 1:S32-40.

32: Hercogová J, Schwartz RA, Lotti TM. Classification of vitiligo: a challenging endeavor. Dermatol Ther. 2012 Nov-Dec;25 Suppl 1:S10-6.

33: Valle Y, Lotti TM, Hercogova J, Schwartz RA, Korobko IV. Multidisciplinary approach to R&D in vitiligo, a neglected skin disease. Dermatol Ther. 2012 Nov-Dec;25 Suppl 1:S1-9.

34: Buggiani G, Tsampau D, Krysenka A, De Giorgi V, Hercogová J. Fractional CO2 laser: a novel therapeutic device for refractory necrobiosis lipoidica. Dermatol Ther. 2012 Nov-Dec;25(6):612-4.

35: Lotti TM, Berti SF, Hercogova J, Huggins RH, Lee BW, Janniger CK, Schwartz RA. Vitiligo: recent insights and new therapeutic approaches. G Ital Dermatol Venereol. 2012 Dec;147(6):637-47. Review.

36: Stratigos AJ, Forsea AM, van der Leest RJ, de Vries E, Nagore E, Bulliard JL, Trakatelli M, Paoli J, Peris K, Hercogova J, Bylaite M, Maselis T, Correia O, Del Marmol V. Euromelanoma: a dermatology-led European campaign against nonmelanoma skin cancer and cutaneous melanoma. Past, present and future. Br J Dermatol. 2012 Aug;167 Suppl 2:99-104.

37: Buggiani G, Tsampau D, Hercogovà J, Rossi R, Brazzini B, Lotti T. Clinical efficacy of a novel topical formulation for vitiligo: compared evaluation of different treatment modalities in 149 patients. Dermatol Ther. 2012 Sep-Oct;25(5):472-6.

38: Lotti T, Bruscino N, Hercogova J, de Giorgi V. Controversial issues on melanoma. Dermatol Ther. 2012 Sep-Oct;25(5):458-62.

39: Wu IB, Lambert C, Lotti TM, Hercogová J, Sintim-Damoa A, Schwartz RA. Melasma. G Ital Dermatol Venereol. 2012 Aug;147(4):413-8. Review.

40: Vojáčková N, Fialová J, Hercogová J. Management of lymphedema. Dermatol Ther. 2012 Jul-Aug;25(4):352-7.

41: Tsampau D, Buggiani G, Hercogova J, Lotti T. Cutaneous necrotizing vasculitis: a rational therapeutic approach. Dermatol Ther. 2012 Jul-Aug;25(4):335-9.

42: Jiráková A, Vojáčková N, Göpfertová D, Hercogová J. A comparative study of the impairment of quality of life in Czech children with atopic dermatitis of different age groups and their families. Int J Dermatol. 2012 Jun;51(6):688-92.

43: Andersen LK, Hercogová J, Wollina U, Davis MD. Climate change and skin disease: a review of the English-language literature. Int J Dermatol. 2012 Jun;51(6):656-61; quiz 659, 661.

44: Vojáčková N, Fialová J, Vaňousová D, Hercogová J. Pemphigus vulgaris treated with adalimumab: case study. Dermatol Ther. 2012 Jan-Feb;25(1):95-7.

45: Pietrzak A, Chodorowska G, Jazienicka I, Osemlak P, Wawrzycki B, Terlecki P, Mieczkowska J, Mosiewicz J, Zubilewicz T, Szubstarski F, Krupski W, Hercogova J, Szepietowski JC, Lotti T. Psoriatic erythroderma coexisting with erythema multiforme-like lesions induced by retinoids or retinoids combined with an antibiotic: case report. Dermatol Ther. 2011 Nov-Dec;24(6):587-90.

46: Vanousova D, Zakoucka H, Jilich D, Rozsypal H, Stankova M, Zufanova S, Vojackova N, Hercogova J, Marvan J, Machala L. First detection of Chlamydia trachomatis LGV biovar in the Czech Republic, 2010-2011. Euro Surveill. 2012 Jan 12;17(2).

47: Tognetti L, Martinelli C, Berti S, Hercogova J, Lotti T, Leoncini F, Moretti S. Bacterial skin and soft tissue infections: review of the epidemiology, microbiology, aetiopathogenesis and treatment: a collaboration between dermatologists and infectivologists. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Aug;26(8):931-41.

48: van der Leest RJ, de Vries E, Bulliard JL, Paoli J, Peris K, Stratigos AJ, Trakatelli M, Maselis TJ, Situm M, Pallouras AC, Hercogova J, Zafirovik Z, Reusch M, Olah J, Bylaite M, Dittmar HC, Scerri L, Correia O, Medenica L, Bartenjev I, Guillen C, Cozzio A, Bogomolets OV, del Marmol V. The Euromelanoma skin cancer prevention campaign in Europe: characteristics and results of 2009 and 2010. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Dec;25(12):1455-65.

49: Pietrzak A, Jastrzębska I, Chodorowska G, Maciejewski R, Mosiewicz J, Krupski W, Prystupa A, Szubstarski F, Szepietowski JC, Hercogova J. Psoriasis and unreported excessive alcohol intake–a simple screening approach. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Nov;25(11):1261-8.

50: Chernyshov PV, Jiráková A, Hercogová J. Comparative study of the quality of life of children with atopic dermatitis from Ukraine and the Czech Republic. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Dec;25(12):1483-4.

52: Wawrzycki B, Chodorowska G, Pietrzak A, Jazienicka I, Skomra D, Kowal M, Dybiec E, Hercogova J. Therapeutic hotline: Primary cutaneous CD4 + small/medium-sized pleomorphic T cell lymphoma coexisting with myelodysplastic syndrome transforming into chronic myelomonocytic leukemia successfully treated with cyclophosphamide. Dermatol Ther. 2010 Nov-Dec;23(6):676-81.

53: Buggiani G, Krysenka A, Grazzini M, Vašků V, Hercogová J, Lotti T. Paraneoplastic vasculitis and paraneoplastic vascular syndromes. Dermatol Ther. 2010 Nov-Dec;23(6):597-605.

54: Pietrzak A, Chodorowska G, Szepietowski J, Zalewska-Janowska A, Krasowska D, Hercogová J. Psoriasis and serum lipid abnormalities. Dermatol Ther. 2010 Mar-Apr;23(2):160-73.

55: Hercogová J, Ricceri F, Tripo L, Lotti T, Prignano F. Psoriasis and body mass index. Dermatol Ther. 2010 Mar-Apr;23(2):152-4.

56: Lotti T, Hercogova J, Prignano F. The concept of psoriatic disease: can cutaneous psoriasis any longer be separated by the systemic comorbidities? Dermatol Ther. 2010 Mar-Apr;23(2):119-22.

58: Hulínská D, Votýpka J, Vanousová D, Hercogová J, Hulínský V, Drevová H, Kurzová Z, Uherková L. Identification of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato in patients with erythema migrans. Folia Microbiol (Praha). 2009;54(3):246-56.

59: Baran R, Tosti A, Hartmane I, Altmeyer P, Hercogova J, Koudelkova V, Ruzicka T, Combemale P, Mikazans I. An innovative water-soluble biopolymer improves efficacy of ciclopirox nail lacquer in the management of onychomycosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Jul;23(7):773-81.

60: Pícha D, Moravcová L, Holecková D, Zd’árský E, Valesová M, Maresová V, Hercogová J, Vanousová D. Examination of specific DNA by PCR in patients with different forms of Lyme borreliosis. Int J Dermatol. 2008 Oct;47(10):1004-10.

61: Thaçi D, Reitamo S, Gonzalez Ensenat MA, Moss C, Boccaletti V, Cainelli T, van der Valk P, Buckova H, Sebastian M, Schuttelaar ML, Ruzicka T; European Tacrolimus Ointment Study Group. Proactive disease management with 0.03% tacrolimus ointment for children with atopic dermatitis: results of a randomized, multicentre, comparative study. Br J Dermatol. 2008 Dec;159(6):1348-56.

62: Lotti T, Buggiani G, Troiano M, Assad GB, Delescluse J, De Giorgi V, Hercogova J. Targeted and combination treatments for vitiligo. Comparative evaluation of different current modalities in 458 subjects. Dermatol Ther. 2008 Jul;21 Suppl 1:S20-6.

63: Hercogova J, Vanousova D. Syphilis and borreliosis during pregnancy. Dermatol Ther. 2008 May-Jun;21(3):205-9.

64: Hercogova J. Treatment of cutaneous infections. Dermatol Ther. 2008 May-Jun;21(3):153.

65: Vanousová D, Hercogová J. Lyme borreliosis treatment. Dermatol Ther. 2008 Mar-Apr;21(2):101-9.

66: Kuklová I, Kojanová M, Zákoucká H, Pánková R, Velcevský P, Rozehnalová Z, Hercogová J. Dermatovenereology in the post-communist era: syphilis in Prague during 1999 to 2005. Dermatol Clin. 2008 Apr;26(2):231-7.

67: Lotti T, Handog EB, Hercogová J, Ramos-E-Silva M. International dermatology: the many faces and challenges of the specialty in the global village. Dermatol Clin. 2008 Apr;26(2):183-90.

68: Hercogová J, Buggiani G, Prignano F, Lotti T. A rational approach to the treatment of vitiligo and other hypomelanoses. Dermatol Clin. 2007 Jul;25(3):383-92.

69: Pock L, Drlík L, Hercogová J. Dermatoscopy of pigmented actinic keratosis–a striking similarity to lentigo maligna. Int J Dermatol. 2007 Apr;46(4):414-6.

71: Pock L, Stuchlík D, Hercogová J. Crystal storing histiocytosis of the skin associated with multiple myeloma. Int J Dermatol. 2006 Dec;45(12):1408-11.

72: Wollina U, Schmidt WD, Hercogova J, Fassler D. Laser therapy of spider leg veins. J Cosmet Dermatol. 2003 Jul;2(3-4):166-74.

73: Bartůnek P, Gorican K, Mrázek V, Varejka P, Veiser T, Hercogová J, Hulínská D, Janovská D. Lyme borreliosis infection as a cause of dilated cardiomyopathy. Prague Med Rep. 2006;107(2):213-26.

74: Pock L, Svrcková M, Machácková R, Hercogová J. Pimecrolimus is effective in Fox-Fordyce disease. Int J Dermatol. 2006 Sep;45(9):1134-5.

75: Pock L, Hercogová J. Incidental granular parakeratosis associated with dermatomyositis. Am J Dermatopathol. 2006 Apr;28(2):147-9.

76: Pock L, Cermáková A, Zipfelová J, Hercogová J. Incidental granular parakeratosis associated with molluscum contagiosum. Am J Dermatopathol. 2006 Feb;28(1):45-7.

78: Hercogová J. Topical anti-itch therapy. Dermatol Ther. 2005 Jul-Aug;18(4):341-3. Review.

79: Volpi A, Gross G, Hercogova J, Johnson RW. Current management of herpes zoster: the European view. Am J Clin Dermatol. 2005;6(5):317-25. Review.

80: Pock L, Cermáková A, Zipfelová J, Hercogová J. Incidental granular parakeratosis associated with molluscum contagiosum. Am J Dermatopathol. 2005 Jun;27(3):255-7. Erratum in: Am J Dermatopathol. 2005 Aug;27(4):373.

81: Holíková Z, Massi D, Lotti T, Hercogová J. Insight into the pathogenesis of sporadic basal cell carcinoma. Int J Dermatol. 2004 Dec;43(12):865-9. Review.

83: Comacchi C, Hercogova J. A single mud treatment induces normalization of stratum corneum hydration, transepidermal water loss, skin surface pH and sebum content in patients with seborrhoeic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2004 May;18(3):372-4.

84: Pock L, Blazková J, Caloudová H, Varjassyová I, Konkolová R, Hercogová J. Annular elastolytic giant cell granuloma causes an irreversible disappearance of the elastic fibres. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2004 May;18(3):365-8.

85: Pock L, Konkol’ová R, Dragon J, Holíková Z, Hercogová J. Agminated histiocytomas in a 23-year-old patient. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2004 May;18(3):350-2.

86: Janousková G, Campr V, Konkol’ová R, Zemanová R, Hoch J, Hercogová J. Multiple granular cell tumour. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2004 May;18(3):347-9.

87: Gniadecka M, Philipsen PA, Sigurdsson S, Wessel S, Nielsen OF, Christensen DH, Hercogova J, Rossen K, Thomsen HK, Gniadecki R, Hansen LK, Wulf HC. Melanoma  diagnosis by Raman spectroscopy and neural networks: structure alterations in proteins and lipids in intact cancer tissue. J Invest Dermatol. 2004 Feb;122(2):443-9.

88: Brazzini B, Ghersetich I, Hercogova J, Lotti T. The neuro-immuno-cutaneous-endocrine network: relationship between mind and skin. Dermatol Ther. 2003;16(2):123-31. Review.

89: Menchini G, Tsoureli-Nikita E, Hercogova J. Narrow-band UV-B micro-phototherapy: a new treatment for vitiligo. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2003 Mar;17(2):171-7.

90: Holíková Z, Hrdlicková-Cela E, Plzák J, Smetana K Jr, Betka J, Dvoránková B, Esner M, Wasano K, André S, Kaltner H, Motlík J, Hercogová J, Kodet R, Gabius HJ. Defining the glycophenotype of squamous epithelia using plant and mammalian lectins. Differentiation-dependent expression of alpha2,6- and alpha2,3-linked N-acetylneuraminic acid in squamous epithelia and carcinomas, and its differential effect on binding of the endogenous lectins galectins-1 and -3. APMIS. 2002 Dec;110(12):845-56.

91: Plzák J, Holíková Z, Dvoránková B, Smetana K Jr, Betka J, Hercogová J, Saeland S, Bovin NV, Gabius HJ. Analysis of binding of mannosides in relation to Langerin (CD207) in Langerhans cells of normal and transformed epithelia. Histochem J. 2002 May;34(5):247-53.

92: Campolmi P, Brazzini B, Urso C, Ghersetich I, Mavilia L, Hercogova J, Lotti T. Superpulsed CO2 laser treatment of basal cell carcinoma with intraoperatory histopathologic and cytologic examination. Dermatol Surg. 2002 Oct;28(10):909-11; discussion 912.

93: Hercogova J, Stanghellini E, Tsoureli-Nikita E, Menchini G. Inhibitory effects of Leopoldine spa water on inflammation caused by sodium lauryl sulphate. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 May;16(3):263-6.

94: Tsoureli-Nikita E, Menchini G, Ghersetich I, Hercogova J. Alternative treatment of psoriasis with balneotherapy using Leopoldine spa water. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 May;16(3):260-2.

95: Hautmann G, Hercogova J, Lotti T. Unusual employ of laser in dermatology: to know, to be able to do, to be. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 May;16(3):210-3.

96: Morrone A, Hercogova J, Lotti T. Stop female genital mutilation: appeal tothe international dermatologic community. Int J Dermatol. 2002 May;41(5):253-63. Review.

97: Lotti T, Bianchi B, Ghersetich I, Brazzini B, Hercogova J. Can the brain inhibit inflammation generated in the skin? The lesson of gamma-melanocyte-stimulating hormone. Int J Dermatol. 2002 Jun;41(6):311-8. Review.

98: Plzák J, Holíková Z, Smetana K Jr, Dvoránková B, Hercogová J, Kaltner H, Motlík J, Gabius HJ. Differentiation-dependent glycosylation of cells in squamous cell epithelia detected by a mammalian lectin. Cells Tissues Organs. 2002;171(2-3):135-44.

99: Hautmann G, Hercogova J, Lotti T. Trichotillomania. J Am Acad Dermatol. 2002 Jun;46(6):807-21; quiz 822-6. Review.

100: Hercogova J. Borrelia burgdorferi: a protagonist in Lyme disease, a bystander in morphoea? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 Mar;16(2):98-9.

101: Tsoureli-Nikita E, Hercogova J, Lotti T, Menchini G. Evaluation of dietary intake of vitamin E in the treatment of atopic dermatitis: a study of the clinical course and evaluation of the immunoglobulin E serum levels. Int J Dermatol. 2002 Mar;41(3):146-50.

102: Hercogova J, Brzonova I. Lyme disease in central Europe. Curr Opin Infect Dis. 2001 Apr;14(2):133-7. Review.

103: Hercogova J, Brazzini B, Hautmann G, Ghersetich I, Lotti T. Laser treatment of cutaneous vascular lesions: face and leg telangiectases. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 Jan;16(1):12-8.

105: Major A, Brazzini B, Campolmi P, Bonan P, Mavilia L, Ghersetich I, Hercogova J, Lottit T. Nd:YAG 1064 nm laser in the treatment of facial and leg telangiectasias. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001 Nov;15(6):559-65.

106: Pock L, Jelínková L, Drlík L, Abrhámová S, Vojtechovská S, Sezemská D, Borodácová I, Hercogová J. Lichen planus pigmentosus-inversus. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001 Sep;15(5):452-4.

107: Pock L, Petrovská P, Becvár R, Mandys V, Hercogová J. Verrucous form of chilblain lupus erythematosus. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001 Sep;15(5):448-51.

108: Brazzini B, Hautmann G, Ghersetich I, Hercogova J, Lotti T. Laser tissue interaction in epidermal pigmented lesions. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001 Sep;15(5):388-91.

109: Hercogova J. Lyme borreliosis. Int J Dermatol. 2001 Sep;40(9):547-50. Review.

110: Ghersetich I, Brazzini B, Hercogova J, Lotti TM. Mineral waters: instead of cosmetics or better than cosmetics? Clin Dermatol. 2001 Jul-Aug;19(4):478-82. Review.

111: Holíková Z, Hercogová J, Pizák J, Smetana K Jr. Dendritic cells and their role in skin-induced immune responses. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001 Mar;15(2):116-20. Review.

112: Hercogova J. Persistent pigmented purpuric dermatoses: who are you? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001 Jan;15(1):15.

113: Gniadecka M, Wulf HC, Nielsen OF, Christensen DH, Hercogova J. Distinctive molecular abnormalities in benign and malignant skin lesions: studies by Raman spectroscopy. Photochem Photobiol. 1997 Oct;66(4):418-23.

114: Valesová H, Mailer J, Havlík J, Hulínská D, Hercogová J. Long-term results in patients with Lyme arthritis following treatment with ceftriaxone. Infection.  1996 Jan-Feb;24(1):98-102.

115: Hulínská D, Barták P, Hercogová J, Hancil J, Basta J, Schramlová J. Electron microscopy of Langerhans cells and Borrelia burgdorferi in Lyme disease patients. Zentralbl Bakteriol. 1994 Jan;280(3):348-59.

117: Hercogová J, Tománková M, Plch J, Jirous J, Hulínská D, Frösslová D, Barták P. Borrelia burgdorferi isolates from erythema migrans. Arch Dermatol Res. 1993;285(3):171-3.

118: Hercogová J, Tománková M, Barták P. Contributions to the treatment of dermatologic manifestations of Lyme borreliosis. Cutis. 1992 Jun;49(6):409-11.

Publikace v národních impaktovaných odborných časopisech:

8: Rob F, Kružicová Z, Vaňousová D, Hercogová J. [Condylomata acuminata (genital warts)]. Ceska Gynekol. 2014 Fall;79(5):399-406. Czech.

27: Vaňousová D, Zákoucká H, Marvan J, Jilich D, Vojáčková N, Hercogová J, Machala L. [Lymphogranuloma venereum]. Cas Lek Cesk. 2012;151(11):523-6. Review. Czech.

51: Vanousová D, Jilich D, Machala L, Hósová M, Pock L, Rozsypal H, Stanková M, Hercogová J. [Diagnostic pitfalls of HIV-associated Kaposi’s sarcoma]. Klin Onkol. 2010;23(5):285-92. Review. Czech.

57: Moravcová L, Pícha D, Vanousová D, Hercogová J. [Detection of borrelia DNA from patients with neuroborreliosis and erythema migrans]. Klin Mikrobiol Infekc Lek. 2009 Oct;15(5):160-5. Czech.

70: Vojácková N, Sebková M, Schmiedbergerová R, Hercogová J. [Cohort of lymphedema patients followed at the Lymphology Centre of the Dermatovenerologcal Clinic of the 2nd Faculty of Medicine University Hospital Bulovka Prague in years 2000 to 2005. A retrospective study]. Cas Lek Cesk. 2007;146(1):57-61; discussion 61-2. Czech.

77: Vojácková N, Hejcmanová I, Schmiedbergerová R, Hercogová J. [Combined immunosuppressive therapy in patients with pemphigus vulgaris and its side effects]. Cas Lek Cesk. 2005;144(12):833-5. Czech.

82: Nechvátal A, Masek T, Hoch J, Hercogová J. [Gonorrheal proctitis imitating proctalgia fugax]. Cas Lek Cesk. 2004;143(4):264-5. Czech.

104: Machovcová A, Konkolová R, Schmiedbergerová R, Janebová I, Hercogová J.[Syphilis in the third millenium]. Cas Lek Cesk. 2002 Feb 15;141(3):96-100. Czech.

116: Hercogová J, Tománková M, Frösslová D, Janovská D. [Early-stage lyme borreliosis during pregnancy: treatment in 15 women with erythema migrans]. Cesk Gynekol. 1993 Oct;58(5):229-32. Czech.

119: Hercogová J, Fadrhoncová A, Jirous J. [Cutaneous forms of Lyme borreliosis in children]. Cesk Pediatr. 1990 Apr;45(4):203-8. Czech.

Vzdělávací akce připravované

Plánované odborné akce 2018–2019

5.10. 2018
3. NÁRODNÍ VENEROLOGICKÝ KONGRES

Místo konání: Hradec Králové, Galerie Petrof
Pořadatel: ČADV, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN HK

Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.signify.cz

12.– 13. 10. 2018
PODZIMNÍ ŠKOLA DERMATOHISTOPATOLOGIE

Místo konání: Plzeň
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB

Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu 

28.11. 2018 (14:00)
44. PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ

Místo konání: Praha, Fakultní nemocnice Bulovka
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB

Kontakt: dermatology@bulovka.cz

Březen 2019
JARNÍ ŠKOLA DERMATOHISTOPATOLOGIE

Místo konání: Plzeň
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB

Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu

24.5. 2019
myDERMATOLOGY

Místo konání: Praha, Rudolfova galerie
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Česká akademie dermatovenerologie

Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermasympozium.cz

22 – 23. 11. 2019
25. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES

Místo konání: Brno
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika MU a NUSA

Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz, www.dermanet.eu, www.dermasympozium.cz

PROGRAM SEMINÁŘŮ 2017 – 2018
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Bulovka, pavilon 9, 6. patro, pátek 13:45–15:00  

 1. 10. 2017 Maligní melanom (Prim. MUDr. Darina Zelenková)
 2. 10. 2017 Bariatrická chirurgie (Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., OB Klinika)
 3. 10. 2017 Hojení ran (Prim. MUDr. Darina Zelenková)
 4. 11. 2017 Léčba chronické spontánní urtikárie, naše zkušenosti (Prim. MUDr. Darina Zelenková)
 5. 11. 2017 Ikonografie
 6. 12. 2017 Konzervativní léčba obezity (Prim. MUDr. Petra Šrámková, OB klinika)
 7. 12. 2017 Léčba psoriázy na naší klinice (MUDr. Petr Boháč)
 8. 1. 2018 Hepatitida – léčba imunosupresivy a biologiky (MUDr. Jana Moravcová, Klinika infekč. nemocí)
 9. 1. 2018 Ikonografie
 10. 1. 2018 Antibiotika v dermatovenerologii (PharmDr. Judita Kudělová)
 11. 2. 2018 Alergologické a imunologické vyšetření u atopického ekzému (TBD)
 12. 2. 2018 Dermatoskopické vyšetření nemelanocytárních lézí (MUDr. Karolína Koblová)
 13. 2. 2018 Magistrality v dermatovenerologii (PharmDr. Judita Kudělová)
 14. 2. 2018 Ikonografie
 15. 3. 2018 Atopická dermatitida – léčba na naší klinice (MUDr. Zuzana Kotlasová)
 16. 3. 2018 Pemfigus, pemfigoid – léčba na naší klinice (MUDr. Veronika Holecová)
 17. 3. 2018 Onkologické rány (MUDr. Katarina Haščáková)
 18. 4. 2018 Vyšetřovací metody v dermatoonkologii / PVP (MUDr. Filip Rob, Ph.D.)
 19. 4. 2018 Infantilní hemangiomy – léčba v NNB (Prim. MUDr. Ivan Peychl, Pediatrické odd.)
 20. 4. 2018 Ikonografie
 21. 5. 2018 Venerická onemocnění u dětí / PVP (MUDr. Filip Rob, Ph.D.)
 22. 5. 2018 Lasery v dermatologii / PVP (TBD)
 23. 5. 2018 Vyšetřování a léčba HIV pozitivních (MUDr. Filip Rob, Ph.D.)
 24. 6. 2018 Keratodermie – pacienti naší kliniky (MUDr. Michaela Nováková)
 25. 6. 2018 Ikonografie

Srdečně zveme dermatovenerology, další specialisty, všeobecné lékaře, pediatry, mediky i zdravotní sestry.

VSTUP ZDARMA.

Více informací (kredity ČLK aj.): paní Simona Dandová, tel. 266082359 nebo dermatology@bulovka.cz
Pozn. PVP = povinně volitelný předmět, semináře se účastní studenti 2. LF UK

KONGRESY A AKCE SPOLU/POŘÁDANÉ KLINIKOU 2017 – 2018

 1. 9. 2017 KONFERENCE K 80. VÝROČÍ KOŽNÍ KLINIKY Fakultní nemocnice Bulovka
 2. 9. 2017 20. SETKÁNÍ PRIMÁŘŮ DERMATOLOGICKÝCH ODDĚLENÍ
 3. 9. 2017                 2. NÁRODNÍ VENEROLOGICKÝ KONGRES – Praha
 4. – 14. 10. 2017 Podzimní škola DERMATOHISTOPATOLOGIE – Plzeň
 5. – 25. 11. 2017 23. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES – Brno
 6. 12. 2018                 PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ – Dermatovenerologická klinika NNB, 14-16 hod.
 7. – 17. 3. 2018 Jarní škola DERMATOHISTOPATOLOGIE – Plzeň
 8. – 21. 4. 2018 DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE A VZÁCNÉ NEMOCI
 9. 5. 2018 Evropský den melanomu
 10. – 19. 5. 2018 24. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES – Praha
 11. – 6. 10. 2018 . 3. NÁRODNÍ VENEROLOGICKÝ KONGRES
 12. – 13. 10. 2018 Podzimní škola DERMATOHISTOPATOLOGIE – Plzeň
 13. 11. 2018                 PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ – Dermatovenerologická klinika NNB, 14-16 hod.
 14. 11. 2018 Brněnský den Antonína Trýba – Brno

Jménem kliniky se na vás těší

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Semináře 2015-2016:

Pavilon 9, 6. Patro – knihovna, pátek od 13:30-14:30

PROGRAM SEMINÁŘŮ 2015-2016

Knihovna Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Pavilon 9, 6.patro, pátek od 13:30 – 14:30 hodin

 11.9.2015  Prof. MUDr. Jana Hercogová  Dg. a terapie kožních projevů lymeské boreliózy
 25.9.2015  MUDr. Eva Harapátová  Plazmaterapie v dermatologii
 2.10.2015  Prim. Dr. Jaroslav Strejček, CSc.  Flebologický slabikář pro dermatology II.
 30.10.2015  MUDr. Karolína Koblová  Diagnostika a terapie herpes zoster
 20.11.2015  MUDr. Eva Harapátová  Implantáty v dermatologii
 27.11.2015  Prim. MUDr. Jan Lami  Metody nukleární medicíny v dermatologii
 8.1.2016  MUDr. Petr Boháč  Diagnostika a terapie lichen planus
 29.1.2015  MUDr. Veronika Křížková, MBA  Diagnostika a terapie kopřivky
 5.2.2016  Prim. MUDr. Darina Zelenková  Diagnostika a terapie melanomu
 19.2.2016  MUDr. Zuzana Sečníková  Diagnostika a terapie kožních lymfomů (PVP)
 26.2.2016  MUDr. Zuzana Nagyová  Diagnostika a terapie cévních malformací
 11.3.2016  MUDr. Filip Rob  Diagnostika a terapie kapavky
 18.3.2016  MUDr. Zuzana  Kružicová, PhD  Diagnostika a terapie chlamydiových infekcí genitálu
 8.4.2016  MUDr. Katarína Haščáková  Diagnostika a terapie erythema nodosum
 29.4.2016  MUDr. Kateřina Jůzlová  Diagnostika a terapie lupus erythematodes
 6.5.2016  MUDr. Andrea Kubátová  Lasery v dermatologii (PVP)
 13.5.2016  MUDr. Lucie Rajská  Diagnostika a terapie dermatomyozitidy
 17.6.2016  MUDr. Martina Krásová  Diagnostika a terapie sklerodermie

 

KONGRESY A AKCE SPOLU/POŘÁDANÉ KLINIKOU 2015 – 2016

18.-19.9.2015 Kurz pro rezidenty: Venerologie (Nové Zámky 56, Nymburk, www.hotelnakopecku.cz)
6.11.2015 LX. Jubilejní Flebologické dny (Praha)
16.-17.10.2015 Kurz pro rezidenty: Podzimní škola dermatohistopatologie (Bioptic. laboratoř, Plzeň)
13.-14.11.2015 21. národní dermatologický kongres (hotel Internacional, Brno)
2.12.2015 Pražský kazuistický seminář 14:00 (Knihovna kliniky)
15.1.2016 Sympozium  dermatologické angiologie (Kongresový sál, IKEM Praha)
8.-12.2.2016 Kurz pro rezidenty: Předatestační kurz a stáž na klinice
29.2.-4.3.2016 Kurz pro rezidenty: Předatestační kurz a stáž na klinice (opakování)
22.-23.4.2016 22. národní dermatologický kongres (Praha)
9.5.2016 Evropský den melanomu
24.-26.5.2016 Atestace z dermatovenerologie

 

Na všechny akce jsou srdečně zváni dermatovenerologové, další specialisté, všeobecní lékaři, pediatři, medici i zdravotní sestry.
Více informací (kredity ČLK, registrace aj.): tel. 266082359 nebo dermatology@bulovka.cz

Evropský den melanomu

Od roku 2001 pořádá naše klinika „Evropský den melanomu v ČR“. Je to preventivní vyšetření kůže cílené na odhalení kožních nádorů, koná se jeden den v roce, každoročně je to pondělí v první polovině května. Příští „Evropský den melanomu v ČR“ se bude konat v celé ČR v pondělí 9. 5. 2016.

Během minulých 15 ročníků bylo v naší republice vyšetřeno na 56.000 osob, u kterých byly ve více než ve 400 případech odhaleny kožní nádory (maligní melanom). Při vyšetření pacienti vyplňují dotazníky, které jsou jednotné v celé Evropě, a jsou zjišťovány rizikové faktory vzniku kožních nádorů.

Vzdělávací akce – archiv     

České

Seminář „Vitaminoterapie v dermatologii“, Praha 8.1.1996
Postgraduální kurz pro praktické lékaře (kontinuální vzdělávání ČLK) Praha 10.6.1999
Postgraduální kurz pro primáře dermatol. odd. (kontinuální vzdělávání ČLK) 19.-20.1.2001
Pražský melanomový den 5.11.2003
II. pražský melanomový den 10.11.2005
Emoliencia a dermatokosmetika, Praha 23.2.2006
Léčba psoriázy, Praha 23.3.2006
Jarní škola dermatologie, Nové Město na Moravě 19.5.2006
Pražský kazuistický seminář každoročně od 2004
I. sympozium estetické medicíny 30.3.2007
III. pražský melanomový den 10.11.2007
14.  pražské dermatologické sympozium 13.-14.6.2008
Regionální semináře „Dermatovenerologie aktuálně“ – 6 měst (kont. vzděl.ČLK) 2008-9
15. pražské dermatologické sympozium 20.5.2009
Sympozium rezidentů z histopatologie, Plzeň od 2011
(18.-20.3. a 15.-19.8.2011, 16.-20.7.2012, 26.-28.4.2013, 25.-27.4. a 24.-25.10.2014, 13.-14.3.2015)
17. národní dermatologický kongres, Brno 7.8.10.2011
Dermatologická angiologie – kurz, IKEM Praha 19. a 20.6.2015

České s mezinárodní účastí

Prague Dermatological Meeting 9.-11.11.1995
2nd Prague Dermatological Meeting 10.-12.10.1996
3rd Prague Dermatological Meeting 9.-11.10.1997
5th Prague Dermatological Meeting 28.-29.9.1999
6th Prague Dermatological Meeting 22.-23.9.2000
16. národní dermatologický kongres, Praha 29.4.-2.5.2010
3. sympozium estetické medicíny a 4. melanomový den, Hradec Králové 10.-11.9.2010
18. národní dermatologický kongres, Praha (502 účastníků) 20.4.-21.4.2012
20. národní dermatologický kongres, Praha (498 účastníků) 11.-12.4.2014
1. národní kongres Vzácné kožní nemoci (256 účastníků) 17.-18.4.2015

 

Mezinárodní

20th Colloquium of the Int. Society for Dermatopathology, Praha (252 účastníků) 24.-26.9.1999
4th Prague Dermatological Meeting, Joint Meeting with the Int. Soc.Dermat. 25.-26.9.1998
7th Prague Dermatological Meeting, Regional Meeting of the ISD 24.-26.9.2001
8th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD 10.-11.5.2002
11th Congress of the European Academy of Dermatology and
Venereology (EADV), Praha (evropský derm. kongres, 6.058 úč.) 2.-6.10.2002
9th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD 27.-28.11.2003
9th Alpe-Adria-Danube Congress of the Sexually Transmitted Diseases and Infectinos of the Skin, Praha (338 účastníků) 29.-30.11.2003
10th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD(327 úč.) 13.-15.11.2004
11th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD (227 úč.) 15.-17.9.2005
12th Prague Dermatology Symposium, Regional Meeting of the ISD (174 úč.) 21.-23.9.2006
13th Prague Dermatology Symposium (198 účastníků) 21.-22.9.2007
12th Cosmoderm a II. Int. Symposium Aesthetic Medicine (482 účastníků) 18.-19.4.2008
Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries. Senec (Sk) 20.-21.3.2009
14th Congress, European Medical Laser Association 21.-22.5.2009
10th International Congress of Dermatology (světový dermat. kongres, 4.133 úč.) 20.-24.5.2009

Dermatovenerologická klinika se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 9.

Areál Nemocnice na Bulovce